Mozková mrtvice (ischemická cévní mozková příhoda): Co o ní potřebujete vědět?

Každý rok ischemická cévní mozková příhoda jen v Česku postihne více než 25 tisíc lidí (celosvětově přes 17 milionů), po infarktu myokardu je tak druhou nejčastější příčinou úmrtí. Riziko i výskyt mozkové mrtvice se zvyšuje s rostoucím věkem, stále častěji postihuje i mladší ročníky.

Co je cévní mozková příhoda?

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní neurologická porucha, která vzniká následkem nedostatečného oběhu krve v mozku. Mrtvice způsobuje nevratné poškození mozkové tkáně a dochází tak ke zhoršení či celkovému narušení vnímání, pohybů, ale i dalších tělesných funkcí, jež jsou kontrolovány mozkem. Na následky CMP umírá až 30 % pacientů.

Příčiny mozkové mrtvice

Mezi nejčastější mechanismy, jež stojí za vznikem náhlé mozkové mrtvice, patří: mozková trombóza, embolie a krvácení do mozku. Téměř v polovině případů je na vině trombóza, tedy ucpání cév trombem usazeným na stěně mozkové tepny. Následky jsou stejné jako u embolie, tj. přerušení zásobování části mozku krví. Fatální může být i prasknutí cévy v mozku nebo v jeho blízkosti a následné krvácení do mozku, které mrtvici způsobuje až v 25 % všech případů.

Faktory, které ovlivňují vznik mozkové příhody:

 • věk,
 • vysoký krevní tlak,
 • ateroskleróza (chronické onemocnění cévní stěny),
 • nemoci srdce a cév,
 • kouření,
 • užívání estrogenu.

Příznaky mrtvice

Hlavními příznaky cévní mozkové příhody jsou bolesti hlavy, závratě, zmatenost, poruchy zraku, obtíže při polykání, nesrozumitelná řeč či přímo její ztráta a slabost nebo ochrnutí jedné strany těla. Přítomny mohou být všechny, ale také jen některé z výše uvedených příznaků – radikálně lišit se také může jejich závažnost. Ve vážných případech dochází ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti, popřípadě k těžkému fyzickému či duševnímu postižení.

Intenzita příznaků ischemické cévní mozkové příhody se odvíjí od rozsáhlosti poškození mozku (lehká a těžká centrální mozková příhoda, hemoragická cévní mozková příhoda – krvácení do mozku).

První pomoc při mozkové příhodě

Každému, u něhož je podezření na mozkovou příhodu, je třeba zavolat záchrannou službu a záchranáře na podezření na mrtvici předem upozornit. Rychlost lékařské pomoci je klíčová a v podstatě předurčuje zdravotní stav po mrtvici, stejně jako proces regenerace a možnost návratu do běžného života. Pokud postiženému nebude poskytnuta pomoc do hodiny po objevení prvních příznaků, může mrtvice skončit smrtí.

První pomoc při mrtvici:

 1. Okamžitě kontaktujte záchrannou službu.>
 2. Ujistěte se, že má postižený dostatečný přístup ke vzduchu.
 3. Pokud je to možné, uložte pacienta do stabilní polohy.
 4. Zabraňte podchlazení či přehřátí.
 5. Pokud je postižený při vědomí, zabraňte mu v pohybu.
Mezinárodně používaná zkratka FAST:

Jak správně rozpoznat, že se skutečně jedná o mozkovou mrtvici? Lze se orientovat podle zkratky FAST (anglicky rychlý), jelikož rychlost je v tento moment velmi důležitá.

F (face = tvář)

Zkontrolujte, zda je na tváři postiženého vše v pořádku. Požádejte ho například, aby se usmál. Jakmile je něco jinak než normálně nebo se usmívá „nakřivo“, jedná se o CMP.

A (arm – paže)

O mrtvici se jedná, jestliže postižený nedokáže předpažit ruce nebo je v této poloze dlouho neudrží.

S (speech – řeč)

Nechte dotyčného zopakovat jednoduchou větu, kterou mu nadiktujete. Pokud se jedná o CMP, postižený s největší pravděpodobností bude mít problém větu vyslovit.

T (time – čas)

 

Pak už je nejdůležitější, jak rychle se k postiženému dostanou zdravotníci.

Léčba a komplikace

Samotná léčba je závislá na příčině mrtvice. Důležité je zajištění průchodnosti dýchacích cest, ale také časné nasazení rehabilitace a logopedické léčby. K možným komplikacím mozkové příhody patří pneumonie a trombóza (tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin, které mohou putovat do plic a tam vyvolat smrtelnou plicní embolii). Strava po mozkové příhodě by měla být vyvážená a do programu by si měl pacient přidat i přiměřený pohyb.

Život po mozkové mrtvici

I po vyléčení mohou přetrvávat některé následky mozkové mrtvice, jako je ochrnutí, porucha řeči, zhoršení zraku nebo poruchy paměti. K fyzickým následkům mrtvice může patřit nechtěný únik moči (močová inkontinence). Samovolný únik moči pomáhají řešit vhodné inkontinenční pomůcky, například inkontinenční kalhotky. Jestliže si nejste jisti, který druh by byl ten pravý, vyzkoušejte vzorek zdarma.

Jak komunikovat po mozkové mrtvici?

Velká většina postižených mozkovou příhodou má následně problém s verbální komunikací. Proto je dobré pravidelně navštěvovat logopeda a terapeuta a intenzivně pracovat na obnově řeči.

Dbejte na prevenci

Mrtvici se naštěstí dá předcházet. Hlavní prevencí je zdravý životní styl. Kvalitní a vyvážená strava, pitný režim, dostatek pohybu, spánku, vyhýbání se stresu, alkoholu i nikotinu. Důležité je neopomínat pravidelné preventivní prohlídky u lékaře.

Přečtěte si také: