Mozková příhoda může postihnout každého. Vše, co o ní ještě nevíte

Každý rok cévní mozková mrtvice jen v Čechách postihne čtyřicet tisíc lidí a po infarktu myokardu je tak druhou nejčastější příčinou úmrtí. Výskyt se zvyšuje s rostoucím věkem, ale stále častěji postihuje i mladší ročníky!

Mozkovou mrtvici způsobuje poškození určité části mozku v důsledku přerušení jejího krevního zásobení. Dochází tak ke zhoršení či celkovému narušení vnímání, pohybů, ale i jiných funkcí, jež jsou kontrolovány mozkem.

Příčiny mozkové mrtvice

Mezi nejčastější mechanismy, jež stojí za vznikem mozkové mrtvice, patří: mozková trombóza, embolie a krvácení do mozku. Téměř v polovině případů je na vině trombóza, tedy ucpání trombem usazeným na stěně mozkové tepny. Následkem je stejně jako u embolie přerušení zásobování části mozku krví. Fatální může být i prasknutí cévy v mozku nebo v jeho blízkosti a následné krvácení do mozku, které mrtvici způsobuje až v pětadvaceti procentech všech případů.

Příčiny mozkové mrtvice

Mezi rizikové faktory mozkových příhod patří věk, vysoký krevní tlak, ateroskleróza, nemoci srdce a cév, kouření, ale také třeba užívání estrogenů. Všechny tyto stavy mohou v srdci zapříčinit vznik krevních sraženin, které se mohou vydat směrem k mozku.

Příznaky mrtvice

Mezi hlavní příznaky cévní mozkové příhody patří bolesti hlavy, závratě, zmatenost, poruchy zraku, obtíže při polykání, nesrozumitelná řeč či přímo její ztráta a slabost nebo ochrnutí jedné strany těla. Mějte na paměti, že přítomny mohou být všechny, ale také jen některé z výše uvedených příznaků. Radikálně lišit se také může jejich závažnost. Ve vážných případech dochází ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti, popřípadě těžkému fyzickému či duševnímu postižení.

První pomoc při mozkové příhodě

Každému, u něhož je podezření na mozkovou příhodu, je třeba zavolat záchrannou službu a záchranáře na podezření na mrtvici předem upozornit. Rychlost lékařské pomoci je klíčová a v podstatě předurčuje její průběh, prognózu stejně jako na regeneraci a návrat do běžného života. Pokud postiženému nebude poskytnuta pomoc do hodiny po objevení prvních příznaků, může mrtvice skončit smrtí.

Léčba a komplikace

Samotná léčba je závislá na příčině mrtvice. Důležité je zajištění průchodnosti dýchacích cest, ale také časné nasazení rehabilitace a logopedické léčby. K možným komplikacím mozkové příhody patří pneumonie a trombóza (tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin), které mohou putovat do plic a tam vyvolat smrtelnou plicní embolii.

Důsledky mozkové mrtvice

I po vyléčení mohou přetrvat některé následky mozkové mrtvice jako je ochrnutí, porucha řeči, zhoršení zraku nebo poruchy paměti. K fyzickým následkům mrtvice může patřit nechtěný unik moči. Nepříjemný problém mohou vyřešit kvalitní inkontinenční pomůcky.

Dbejte na prevenci

Mrtvici se naštěstí dá předcházet. Hlavní prevencí je zdravý životní styl. Zdravá strava, dostatek pohybu, spánku, vyhýbání se stresu, alkoholu i nikotinu. A neopomínejte pravidelné preventivní prohlídky!

Přečtěte si také:

·         Být aktivní i s únikem moči

·         Domácí cvičení: jak začít a nepřestat?

·         Jak se správně stravovat pro zdravé močové ústrojí