Stárnutí a inkontinence

Co se stane, když zestárnou?

Co musíte udělat jako první, když vaši blízcí začnou s přibývajícím věkem ztrácet kontrolu nad svým močovým měchýřem a/nebo střevy? Zkuste nepodléhat panice. Zpočátku to může být trapné a nepříjemné pro obě strany. Můžete si však být jistí, že je stav, který řeší spousta lidí, a existuje řada způsobů, jak svým blízkým můžete pomoci.
 
Pokud sledujete, jak někdo z vašich blízkých stárne, pravděpodobně jste si všimli změny jeho fyzického stavu. Možná není tak fit a nedbá o sebe tolik jako kdysi. Možná ani jeho zrak a sluch už není, co býval. Je to přirozené. 
 
A stejný problém může mít se svými močovými cestami. S narůstajícím věkem fungují méně efektivně, než když je člověk mladý. V důsledku toho může částečně nebo zcela ztratit kontrolu nad močovým měchýřem a střevy. Jedná se o běžný stav, který se nazývá inkontinence. 
 
Inkontinence může být pro vaše blízké nepříjemná a frustrující. Vylučování, soukromá věc, kterou kdysi považovali za samozřejmost, je najednou mimo jejich kontrolu.  
 
Můžete jim pomoci tím, že budete jejich situaci chápat. Tím, že se nebudete cítit trapně a nebudete jejich stav odsuzovat. Zjistěte více o inkontinenci a praktických věcech, které pro své blízké můžete udělat. Láskyplně se o ně starejte. Tato péče vás může společně sblížit. 
 
Abyste lépe pochopili stav vašich blízkých, uvažujte nad tím, co se děje s jejich stárnoucím tělem.

Proč jsou vaši blízcí inkontinentní?

S přibývajícím věkem přestávají jejich orgány, svaly a nervy fungovat efektivně. 
 
Abychom si mohli zachovat kontinenci, potřebujeme podporu svalů pánevního dna a svalů svěrače. Tyto důležité svaly napomáhají zadržování moči i stolice. S tím, jak stárneme, mohou tyto svaly z různých důvodů oslabovat a způsobují tak inkontinenci. Může také dojít k tomu, že nervy spojující mozek a močový měchýř vysílají špatné signály. 
 
V důsledku vyššího věku navíc naše ledviny a močový měchýř nemusejí fungovat tak efektivně, jako v dobách, kdy jsme byli mladší. (Obecně platí, že v případě zdravého stárnutí zůstává funkce ledvin normální. Různá onemocnění, léky a další stavy však mohou funkci ledvin narušit.) 
 
K inkontinenci mohou přispívat následující změny:  
Co se s přibývajícím věkem děje s našimi ledvinami?
Ledviny jsou s narůstajícím věkem rovněž vystaveny riziku snížení funkčnosti. Ta se projevuje snížením přívodu krve do ledvin a sníženou produkcí antidiuretického hormonu (ADH). Tento hormon způsobuje zahušťování moči (vrací vodu do těla). V případě snížení hladiny tohoto hormonu dochází k vyšší produkci moči, zejména v noci. To je také důvodem, proč je normální, že starší lidé musejí v noci 1–2krát navštívit toaletu.
Co se děje s naším močovým měchýřem, když stárneme?
Močový měchýř je svalový vak. S rostoucím věkem jsou svaly močového měchýře více ohroženy ztrátou tonusu a funkce. To vede ke snížené schopnosti kontrakce a svírání. Výsledkem je, že močovému měchýři trvá delší dobu, než se vyprázdní. Navíc se nemusí vyprázdnit úplně, takže v něm zůstává určité množství moči.
 
Močový měchýř je také méně pružný a nezvládne zadržet takové množství moči jako dříve. Vyprazdňovací reflex se spouští později, když je močový měchýř téměř plný. To dává starší osobě méně času na to, aby se dostala na toaletu a svůj močový měchýř vyprázdnila. 
 
Může dojít k zablokování močové trubice. U žen to může být způsobeno oslabenými svaly, které způsobují, že močový měchýř nebo pochva ztratí svou polohu (prolaps). U mužů může být močová trubice blokována zvětšenou prostatou. Je důležité tyto stavy odhalit včas, aby bylo možné nasadit správnou léčbu.
 
Symptomy mohou zahrnovat: 
  • obtíže se zahájením
  • pocit, že močový měchýř není po močení prázdný
  • přerušovaný nebo slabý proud moči
  • častá potřeba močení a časté močení v noci.
Neschopnost úplného vyprázdnění močového měchýře může vést k tomu, že se močový měchýř postupně plní zbytkovou močí, což způsobuje inkontinenci moči z přetékání a představuje také riziko infekcí močových cest.
 
Pokud je váš blízký s přibývajícím věkem stále méně mobilní, může mu připadat obtížné dostat se na toaletu. Výsledkem je, že když ji potřebuje navštívit, nemusí se tam dostat včas. Je pak závislý na pečovateli, jako jste například vy, který jim s jejich inkontinencí pomůže. 

Přečtěte si více

Abyste byli dobrými pečovateli, je důležité rozumět procesu stárnutí a chápat jeho vliv na mobilitu a kognitivní schopnosti. Přečtěte si v následujících článcích o změnách souvisejících se stárnutím a o tom, jak můžete pomoci svým blízkým: