O Alzheimerově chorobě

Pokud byla někomu z vašich blízkých diagnostikována Alzheimerova choroba, možná jste již situaci konzultovali s lékařem. Nikdy ale není od věci dozvědět se o této nemoci více. Existuje řada pečujících, jako jste vy, kteří hledají online podporu u profesionálních organizací zabývajících se Alzheimerovou chorobou. Níže najdete informace od organizace Alzheimer Europe, které by vám mohly pomoci lépe pochopit stav vaší blízké osoby a její chování.

Co je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba (AD z anglického Alzheimer’s disease), lidově známá jako Alzheimer je neurodegenerativní onemocnění, které pomalu a postupně ničí mozkové buňky. Jako nejběžnější forma demence postihuje 60–65 % lidí s demencí.

Nemoc nese jméno německého neurologa Aloise Alzheimera, který v roce 1907 poprvé popsal příznaky Alzheimerovy choroby a rovněž neuropatologické rysy onemocnění, jako jsou amyloidní plaky a neurofibrilární klubka v mozku.

Alzheimerova nemoc ovlivňuje paměť a kognitivní funkce, což může vést ke zmatenosti, změnám nálady a k dezorientaci v čase a prostoru. Onemocnění však není infekční.

Alzheimerem nejčastěji trpí lidé nad 65 let. V raném stadiu se pak nemoc může vyskytovat i u mnohem mladších lidí.

Jaké jsou příznaky Alzheimera?

Alzheimerovu nemoc doprovází celá řada příznaků, z nichž některé jsou patrné na první pohled, zatímco jiných si naopak často nevšimne ani nejbližší okolí. Patří k nim:

  • ztráta paměti,
  • problémy s kognitivními funkcemi,
  • potíže s řečí,
  • špatná orientace v prostoru i čase,
  • změna osobnosti a chování (apatie, úzkost, časté deprese, bludy),
  • iracionální chování,
  • potíže s pohybem.

Na propuknutí Alzheimerovy choroby má velký vliv dědičnost. Pokud tedy víte, že se tato nemoc ve vaší rodině vyskytuje, buďte o to víc na pozoru.

Alzheimerova choroba má několik stadií

Vývoj nemoci lze rozdělit do několika fází. První příznaky Alzheimera, jako jsou problémy s pamětí a částečná ztráta určitých kognitivních schopností, mohou zpočátku zůstat bez povšimnutí, a to jak ze strany dotyčných lidí, tak jejich blízkých.

Jak však onemocnění postupuje, jsou jeho příznaky stále výraznější a mohou narušovat každodenní život. Obtíže při běžných úkonech, jako je oblékání, mytí a návštěva toalety, se postupně zhoršují.

Osoba s Alzheimerovou demencí bude mít v konečné fázi potíže s pohybem a pravděpodobně se stane závislou na ostatních. Velmi často ji navíc budou trápit samovolné úniky moči. Přečtěte si, jak řešit inkontinenci u lidí s demencí. Pravděpodobně se nevyhnete ani nákupu inkontinenčních pomůcek. Vyzkoušejte si vzorek zdarma

Délka života s Alzheimerovou chorobou se různí

Alzheimerova nemoc způsobuje všeobecné zhoršení zdraví a je nevyléčitelná. Lékaři ji zpravidla diagnostikují až ve střední fázi, kdy většinu pacientů čeká v průměru 8 až 10 let života.

Nejčastější příčinou úmrtí bývá zápal plic, neboť se s postupující nemocí zhoršuje také imunitní systém a obvykle dochází k úbytku tělesné hmotnosti. To vše zvyšuje riziko infekcí hrtanu a plic.

V současné době neexistuje žádný známý lék, ačkoli vědecká obec provádí po celém světě obrovské množství výzkumů.

Přečtěte si také: