Mozková příhoda

Mozková příhoda může postihnout naprosto každého. I vás!

Každý rok cévní mozková příhoda jen v Čechách postihne čtyřicet tisíc lidí a po infarktu myokardu tak je druhou nejčastější příčinou úmrtí. Výskyt se zvyšuje s rostoucím věkem, ale stále častěji postihuje i mladší ročníky!

Pod pojmem cévnímozková příhodarozumíme mozkovou mrtvici. Jedná se o poškození určité části mozku v důsledku přerušení jejího krevního zásobení. V důsledku toho dochází ke zhoršení či celkovému narušení vnímání, pohybů, ale i jiných funkcí, jež jsou kontrolovány mozkem.

Typy a příčiny mozkové mrtvice

Mezi nejčastější mechanismy, jež stojí za vznikem mozkové mrtvice, patří: mozková trombóza, embolie a krvácení do mozku. Téměř v polovině případů je na vině trombóza, tedy ucpání trombem usazeným na stěně mozkové tepny. Následkem je stejně jako u embolie přerušení zásobování části mozku krví. Fatální může být i prasknutí cévy v mozku nebo v jeho blízkosti a následné krvácení do mozku, které mrtvici způsobuje až v pětadvaceti procentech všech případů.

Příčiny mozkové příhody

Mezi rizikové faktory mozkových příhod patří věk, vysoký krevní tlak, ateroskleróza, nemoci srdce a cév, kouření, ale také třeba užívání estrogenů. Všechny tyto stavy mohou v srdci zapříčinit vznik krevních sraženin, které se mohou vydat směrem k mozku.

Příznaky mrtvice

Mezi hlavní příznaky cévní mozkové příhody patří bolesti hlavy, závratě, zmatenost, poruchy zraku, obtíže při polykání, nesrozumitelná řeč či přímo její ztráta a slabost či přímo ochrnutí jedné strany těla. Mějte na paměti, že přítomny mohou být všechny, ale také jen některé z výše uvedených příznaků. Radikálně lišit se také může jejich závažnost. Ve vážných případech může dojít ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti, popřípadě těžkému fyzickému či duševnímu postižení.

První pomoc při mozkové příhoděPrvní pomoc při mozkové příhodě

Každému, u něhož je podezření na mozkovou příhodu, je třeba zavolat záchrannou službu a záchranáře na podezření na mrtvici předem upozornit. Rychlost lékařské pomoci je klíčová a v podstatě předurčuje její průběh, prognózu stejně jako na regeneraci a návrat do běžného života. Pokud postiženému nebude poskytnuta pomoc do hodiny po objevení prvních příznaků, může mrtvice skončit smrtí.

Léčba a komplikace

Samotná léčba je závislá na příčině mrtvice. Důležité je zajištění průchodnosti dýchacích cest, ale také časné nasazení rehabilitace a logopedické léčby. K možným komplikacím mozkové příhody patří pneumonie a trombóza (tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin), které mohou putovat do plic a tam vyvolat smrtelnou plicní embolii.

Dbejte na prevenci

Mrtvici se naštěstí dá předcházet. Hlavní prevencí je zdravý životní styl. Zdravá strava, dostatek pohybu, spánku, vyhýbání se stresu, alkoholu i nikotinu. A neopomínejte pravidelné preventivní prohlídky!