Unavená žena pije kávu u jídelního stolu.

Zvládání emocí, které s sebou přináší péče

Miliony lidí pečují o své blízké. Radosti ani bolesti se nic nevyrovná – a nakonec ani lásce se nic nevyrovná.

Téměř 2 lidé z 5 nevědí, kde hledat podporu, když se stanou pečovateli – a týká se to i emoční podpory.1

Je normální, že při péči o druhého člověka cítíte celou řadu emocí. Je to proto, že vás péče může hodně vysilovat – fyzicky i psychicky. Přes všechny problémy je však důležité si uvědomit, že péče může být také velmi obohacující.

Kromě toho, že poskytujete tu nejlepší možnou péči svému blízkému, měli byste dbát také na to, abyste si jako prioritu nastavili svou vlastní pohodu a radost. Pokud zjistíte, že je péče příliš náročná, abyste si udrželi dobrou náladu a duševní zdraví, možná je čas dát si pauzu.

Zde bychom rádi upozornili na některé emoce, které pečovatelé zažívají, a nabízíme tipy a rady, jak se s nimi vyrovnat.

Čtyři nejčastější emoce spojené s péčí

1. Vyrovnání se s frustrací

Možná jste zaneprázdněný rodič, který balancuje mezi péčí o rodinu a novou povinností starat se o staršího příbuzného s demencí. Nejenže je složité porozumět novému chování vašeho blízkého, ale může být frustrující zvládat zapomětlivost, kterou s sebou jeho stav nese.

Protože máte s člověkem, o kterého pečujete, úzké pouto, je normální, že jeho stav ovlivňuje vaši náladu. Někdy můžete zažívat frustraci, když musíte opakovat stejné věci, zejména pokud váš blízký zapomíná.

Připomínejte si, že děláte to nejlepší, co můžete, a že je normální prožívat negativní emoce. Když někdy pociťujete negativní emoce, snažte se sami sebe neobviňovat. Oba jste ve zcela nové situaci, kdy je přirozené, že zažíváte pocit frustrace. Pomáhá zamyslet se nad svými pocity a snažit se na situaci podívat objektivněji, přemýšlet o tom, co byste mohli udělat, abyste se vyhnuli situacím, které vyvolávají negativní reakce, pak je snazší reagovat klidně a kontrolovaně. Pokud potřebujete pomoc, požádejte o ni.

2. Zvládání smutku

Pokud patříte mezi starší lidi, kteří pečují o svého partnera nebo někoho blízkého, můžete zažívat pocity smutku nebo žalu kvůli věcem, které už nemůžete dělat společně. Podobně, pokud pečujete o někoho s demencí, můžete také pociťovat smutek z toho, že ztratil vzpomínky, které jste kdysi společně sdíleli. Při poskytování péče se na povrch dostává mnoho emocí a je snadné prožívat smutek nebo soucit s osobou, o kterou pečujete. Občas můžete mít pocity beznaděje a dokonce bezmoci a je normální, že se vám občas chce plakat.

Jako pečovatel můžete být více ohroženi depresí, proto je důležité, abyste se o své duševní zdraví starali stejně tak jako o zdraví svých blízkých. Doporučujeme, abyste požádali o pomoc a podporu ostatní – členy rodiny, přátele, pracovníky místních komunit nebo státních sociálních služeb. Zjistěte více zde.

3. Zvládání pocitu viny

Pocit viny má u pečovatelů mnoho různých podob. Můžete pociťovat vinu, protože se vám zdá, že jste mohli udělat více, abyste předešli onemocnění svého blízkého. Možná cítíte vinu za to, že se na člověka, o kterého se staráte, zlobíte nebo jste netrpěliví. Nebo možná cítíte vinu za to, že si užíváte čas s přáteli.

V takových chvílích se budete muset naučit odpustit sami sobě. Jste jenom člověk. A i když máte možná spoustu energie, jednoduše nemůžete sám nebo sama zvládnout úplně všechno. Zkuste přijmout, že se dějí věci, které nemůžete ovlivnit, a dovolte si nebýt dokonalý či dokonalá. Všichni potřebujeme čas sami pro sebe, a pokud se cítíte zahlceni situací, kdy o někoho pečujete, je důležité si udělat čas na odpočinek, abyste měli dost energie a mohli svému blízkému i nadále poskytovat tu nejlepší péči. Není nic špatného na tom, když budete dbát na své vlastní potřeby stejně jako na potřeby svých blízkých.

4. Překonávání rozpaků

Když pečujete o někoho, kdo potřebuje skutečně velkou asistenci, můžete v některých chvílích zažívat rozpaky, například když pomáháte svému příbuznému s hygienou nebo s oblékáním. Návyky týkající se toalety jsou osobní záležitostí, vy ovšem můžete udělat hodně pro to, abyste oběma stranám situaci usnadnili.

Váš blízký se může se cítit v rozpacích, když vám řekne, kdy potřebuje jít na toaletu, nebo nemusí rozumět signálům přicházejícím z močového měchýře. Všímejte si příznaků potřeby jít na toaletu, a je-li třeba, pomozte mu. Povzbuzujte ho správným a důstojným způsobem, abyste posílili důvěru a pouto mezi vámi a pomohli mu se uvolnit.

Pokud se váš blízký dokáže sám pohybovat, možná bude stačit poskytnout mu jen malou asistenci. Jestliže potřebuje větší asistenci, dbejte na zachování jeho důstojnosti a soukromí při výměně absorpčních pomůcek. TENA naštěstí nabízí spoustu rad, jak při péči o někoho blízkého zvládat inkontinenci a intimní hygienu. Podívejte se na našeho průvodce hygienou.

Vědět, kdy požádat o pomoc

Při péči o jinou osobu je důležité vědět, kdy požádat o pomoc. Pokud chcete svému blízkému poskytovat tu nejlepší možnou péči, snažte se najít jiné lidi, kteří vás občas vystřídají – lidi, kteří mohou převzít vaše povinnosti, když jste unavení nebo máte jiné důležité povinnosti. Mohli by vám pomoci s nákupem potravin nebo jen s úklidem v domě či s dopravou na návštěvy u lékaře. Sdílení práce pečovatele s rodinou a přáteli je dobrým způsobem, jak zabránit tomu, aby vás péče zcela zahltila.

Pokud máte možnost, může pro vás skutečný přínos znamenat zajištění profesionální podpory. Zvažte například využití:

  • ošetřovatelky, která by vám mohla pomoci s domácí péčí,
  • společnosti, která by vám domů dovážela jídlo,
  • společníka, který by vám pomohl s různými úkoly.

Pokud to není možné, zkuste si zajistit podporu sociální péče od místní samosprávy. Dalším dobrým způsobem, jak se postarat o svou emocionální pohodu, je zůstat v kontaktu s komunitami pečovatelů nebo podpůrnými skupinami a také se zdravotnickými zařízeními nebo místními organizacemi. Na celém světě je mnoho dalších pečovatelů, kteří zažívají stejné problémy a emoce jako vy, a skvělým místem, kde můžete zůstat v kontaktu a hledat rady u jiných pečovatelů, je také skupina TENA na Facebooku.

Další tipy, kde můžete hledat podporu, najdete v seznamu odkazů na organizace zde.

Související články

Literatura a zdroje

1) Celosvětový výzkum TENA týkající se postojů a povědomí o rodinné péči v běžné populaci. Červenec 2022 Polsko, Kanada, Francie, Velká Británie, USA. V každé zemi se rozhovorů zúčastnilo více než 1 000 mužů a žen (18+).