Můj plán péče

Naplánujte si poskytování péče

Jako pečovatele/ku vás určitě potkají chvíle, kdy budete mít pocit, že je toho na vás moc. Dny, kdy budete zavaleni prací, která vám bude připadat nekonečná. A budete přemýšlet, jak to všechno zvládnete
 
Takovým výzvám čelí každý den při poskytování péče milióny lidí. Dobrou zprávou je, že mnoho zkušených pečovatelů našlo praktický způsob, jak svou situaci zlepšit: plánování.
 
Dobré plánování vám pomůže lépe se starat o své blízké a předcházet pocitům přetížení. Můžete si je usnadnit použitím bezplatné šablony plánu péče od TENA (ve formátu PDF).

Jak si připravit dobrý plán

Za prvé, zajistili jste si pro poskytovanou péči podporu členů rodiny, přátel nebo odborníků? Pokud ne, přečtěte si článek Podělte se o péči. 
 
Při přípravě plánu péče je dobré spolupracovat s vaším podpůrným týmem. Můžete se tak rozhodnout, kdo a kdy co zajistí. 
 
Níže najdete seznam úkolů, které budete muset vzít v úvahu. Zkuste si je rozdělit tak, aby to vyhovovalo vašemu osobnímu životu. Pak svůj plán během nadcházejících týdnů a měsíců dodržujte.
 
Každodenní úkoly péče:
 
 • koupání, 
 • oblékání, 
 • jídlo/krmení,
 • podávání léků, 
 • holení, 
 • návštěvy toalety, 
 • připomínání vašim blízkým, aby zůstali aktivní, např. chodili na procházku,
 • v případě potřeby pomoc s mobilitou, např. přesun z lůžka na židli
 
Každodenní příbuzné úkoly:
 
 • vedení domácnosti, 
 • prádlo, 
 • plánování a příprava jídla,
 • nakupování,
 • připomínky, že je třeba podat léky nebo navštívit lékaře 
 
Další úkoly:
 
 • doprovod vašich blízkých k lékařům, 
 • pochůzky, pošta/korespondence, telefonáty (např. sjednání návštěv lékaře) 

Všimněte si rozdílu

Po naplánování pravděpodobně zjistíte, že péče je snadnější, než jste si mysleli. Nejspíše se budete cítit jistější a budete mít pocit, že máte věci pod kontrolou. I vaši blízcí pocítí, že máte věci pod kontrolou. A to jim pomůže cítit se spokojeně a bezpečně.