O demenci

Co je to demence?

Demence je termín pro zdravotní poruchy mozku, které často souvisejí s vyšším věkem. Existuje spousta typů demence. Nejběžnější jsou Alzheimerova choroba a vaskulární demence.

Může se projevovat různými způsoby, v závislosti na tom, jaká část mozku je poškozena. Obvykle dochází ke zhoršení paměti dotčené osoby a ke zhoršení jejích schopností plánovat a vykonávat každodenní činnosti.

Jaké jsou příznaky demence?

Mezi hlavní příznaky počínající demence patří:

  • zapomínání,
  • pocity zmatení,
  • neschopnost vykonávat jinak běžné činnosti.

Vyjadřování a pojem o čase a schopnost orientace jsou další takzvané kognitivní schopnosti, které jsou demencí negativně ovlivňovány.

Dále se nemoc může projevovat:

  • úzkostmi,
  • depresemi,
  • změnami chování.

Tyto příznaky jsou příčinou toho, že se lidé s demencí bez podpory svých blízkých potýkají s problémy při zvládání běžného života. Důležité je mít na paměti, že život s demencí není pro pacienta snadný. Zjistěte si o jeho stavu co nejvíce. Pokud dobře pochopíte, čemu den co den čelí, budete schopni poskytovat svým blízkým tu nejlepší možnou péči.

Více informací o demenci získáte od našeho partnera Dementia Forum

Důležitá je včasná diagnóza

Pokud vy nebo váš blízký trpíte problémy s pamětí nebo zaznamenáváte jiné změny v myšlení, neignorujte je. Co nejdříve se poraďte s lékařem, abyste zjistili příčinu. Odborné vyšetření může odhalit stav, který lze léčit. Pokud jde skutečně o demenci, včasná diagnóza umožňuje dotčené osobě vytěžit z dostupné léčby maximum a nabízí příležitost dobrovolně se účastnit klinických hodnocení nebo studií. Poskytuje také čas pro přípravu plánů do budoucna.

Typy demence

Mnoho typů demence je progresivních, což znamená, že příznaky se objevují pomalu a postupně se zhoršují.

Demence není samostatné onemocnění. Jedná se o obecný termín používaný pro řadu příznaků, které mohou být způsobeny různými nemocemi a typy poškození. Zde je přehled nejčastějších typů demence:

1.      Alzheimerova choroba

Nemoc zhoršuje schopnost komunikace. Důležitá je včasná diagnóza. Přečtěte si více o Alzheimerově chorobě.

2.      Vaskulární demence

Vaskulární demence obvykle postupuje ve větších, nebo menších krocích po závažných i lehčích mrtvicích.

3.      Frontotemporální demence

Frontotemporální demence je jedním z primárních degenerativních typů demence.

4.      Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je velmi vzácná – podle odhadů trpí touto nemocí 5 z 100 000 lidí. Přečtěte si více o Huntingtonově chorobě.

5.      Demence s Lewyho tělísky

Odhaduje se, že demence s Lewyho tělísky představuje 2–20 % všech případů demence.

6.      Smíšená demence

O smíšenou demenci se jedná tehdy, když příznaky poukazují současně na více než jeden typ demence.

7.      Sekundární demence

Sekundární demence zahrnuje přibližně osmdesát nemocí a poškození, např. nádory na mozku.

8.      Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je způsobena nedostatkem neurotransmiteru nazývaného dopamin a představuje 1,2–3 % všech případů demence.

Život s demencí

Diagnóza demence může být pro vás i vaše příbuzné šokující a pravděpodobně jste si v této souvislosti prožili spoustu emocí. Je ovšem důležité vědět, že život zdaleka nekončí. Život je o příležitostech a výzvách, a to i v obtížných situacích.

Více informací si můžete přečíst na dementiaforum.org.