O Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba a vaši blízcí

Pokud je někomu z vašich blízkých diagnostikována Alzheimerova choroba, možná jste již situaci konzultovali s lékařem. Nikdy ale není od věci, dozvědět se o této nemoci více. Existuje řada ošetřovatelů, jako jste vy, kteří hledají online podporu u profesionálních organizací zabývajících se Alzheimerovou chorobou. Níže najdete informace od organizace Alzheimer Europe, které by vám mohly pomoci lépe pochopit stav vaší blízké osoby a její chování.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (AD z anglického Alzheimer's disease) je neurodegenerativní onemocnění, které pomalu a postupně ničí mozkové buňky. Jako nejběžnější forma demence postihuje 60–65 % lidí s demencí. Byla pojmenována po německém neurologovi Aloisi Alzheimerovi, který v roce 1907 poprvé popsal příznaky a rovněž neuropatologické rysy onemocnění, jako jsou amyloidní plaky a klubka v mozku. AD ovlivňuje paměť a kognitivní funkci, což může vést ke zmatenosti, změnám nálady a dezorientaci v čase a prostoru. Onemocnění není infekční ani nakažlivé.
 
AD je nejčastěji diagnostikována u lidí starších 65 let, ačkoliv méně často se Alzheimerova nemoc v raném stádiu může vyskytovat i u mnohem mladších lidí.
 
Prvotní příznaky, jako jsou problémy s pamětí a částečná ztráta určitých kognitivních schopností, mohou zpočátku zůstat bez povšimnutí jak ze strany dotyčných lidí, tak jejich blízkých. Jak však onemocnění postupuje, jsou její příznaky stále výraznější a mohou narušovat každodenní život. Obtíže při každodenních úkonech, jako je oblékání, mytí a návštěvy toalety, se postupně zhoršují. Osoba s AD bude nakonec pravděpodobně závislá na ostatních a bude při provádění takových činností potřebovat jejich podporu.
AD způsobuje všeobecné zhoršení zdraví a je nevyléčitelná. Nejčastější příčinou úmrtí bývá zápal plic, neboť s tím, jak nemoc postupuje, se zhoršuje také imunitní systém a obvykle dochází k úbytku tělesné hmotnosti. To vše zvyšuje riziko infekcí hrtanu a plic.
 
V současné době neexistuje žádný známý lék, ačkoli vědecká obec provádí po celém světě obrovské množství výzkumů.

Hlavní charakteristiky Alzheimerovy choroby

Charakteristickými rysy Alzheimerovy choroby jsou ztráta paměti, apraxie-afázie-agnózie, komunikace, osobnostní změny, změny chování a fyzického vzhledu. 
 
Více informací naleznete na stránkách Alzheimer-europe.org.