O demenci

Porozumění známkám demence

Pokud máte někoho blízkého v pokročilém věku, může začít zapomínat. Nebo jej snadno něco zmate. Nebo není schopen vykonávat činnosti, které dříve zvládal naprosto hravě. Tyto známky mohou poukazovat na počáteční stadium demence, časté zdravotní poruchy související s vyšším věkem. Důležité je mít to na paměti a zjistit o jeho stavu co nejvíce. Pokud dobře pochopíte, čemu den co den čelí, budete schopni poskytovat svým blízkým tu nejlepší možnou péči. Více informací o demenci získáte níže od našeho partnera Dementia Forum

Co je demence?

„Demence“ je obecný termín pro řadu příznaků způsobených poškozením mozku. Může se projevovat různými způsoby, v závislosti na tom, jaká část mozku je poškozena. Obvykle dochází ke zhoršení paměti dotčené osoby a ke zhoršení jejích schopností plánovat a vykonávat každodenní činnosti. 
 
Vyjadřování a pojem o čase a schopnost orientace jsou další takzvané kognitivní schopnosti, které jsou demencí negativně ovlivňovány. Nemoc se může projevovat rovněž úzkostí, depresemi a změnami chování. Tyto příznaky jsou příčinou toho, že se lidé s demencí bez podpory svých blízkých potýkají s problémy při zvládání běžného života.
 
Termín „demence“ popisuje soubor příznaků, k nimž patří ztráta paměti, změny nálady nebo problémy s komunikací a odůvodňováním. Existuje spousta typů demence. Nejběžnější jsou Alzheimerova choroba a vaskulární demence.

Různé typy demence

Mnoho typů demence je progresivních, což znamená, že příznaky se objevují pomalu a postupně se zhoršují. Pokud vy nebo váš blízký trpíte problémy s pamětí nebo zaznamenáte jiné změny v dovednostech myšlení, neignorujte je. Co nejdříve se poraďte s lékařem, abyste zjistili příčinu. Odborné vyšetření může odhalit stav, který lze léčit. A i když symptomy naznačují rozvíjení demence, včasná diagnóza umožňuje dotčené osobě vytěžit z dostupné léčby maximum a poskytuje příležitost účastnit se dobrovolně klinických hodnocení nebo studií. Umožňuje také čas pro přípravu plánů do budoucna.

Onemocnění

Demence není samostatné onemocnění. Jedná se o obecný termín používaný pro řadu příznaků, které mohou být způsobeny různými nemocemi a typy poškození. Rozhodli jsme se zaměřit se na pět nejčastějších forem demence, ačkoli stručně popíšeme i některé z dalších forem.  
 
Alzheimerova choroba – nemoc zhoršuje schopnost komunikace. Důležitá je včasná diagnóza.
 
Vaskulární demence – Vaskulární demence obvykle postupuje ve větších nebo menších krocích po závažných či menších mrtvicích. 
 
Frontotemporální demence – Frontotemporální demence je jedním z primárních degenerativních typů demence.
 
Huntingtonova choroba – Huntingtonova choroba je velmi vzácná: podle odhadů trpí touto nemocí 5 z 100 000 lidí. 
 
Demence s Lewyho tělísky – odhaduje se, že demence s Lewyho tělísky představuje 2–20 % všech případů demence.
 
Smíšená demence – o smíšenou demenci se jedná tehdy, když příznaky poukazují současně na více než jeden typ demence. 
 
Sekundární demence – Sekundární demence zahrnuje přibližně osmdesát nemocí a poškození, např. nádory na mozku, nadměrné užívání alkoholu a další různé poruchy.
 
Parkinsonova choroba – Parkinsonova choroba je způsobena nedostatkem neurotransmiteru nazývaného dopamin a představuje 1,2–3 % všech případů demence.

Život s demencí

Diagnóza demence může být pro vás i vaše příbuzné šokující a pravděpodobně jste si v této souvislosti prožili spoustu emocí. Je ovšem důležité vědět, že život zdaleka nekončí. Život je o příležitostech a výzvách, a to i v obtížných situacích. 
 
Více informací si můžete přečíst na dementiaforum.org.