Co můžete očekávat

Běžné problémy

Člen rodiny. Blízký člověk. Přítel.  Péče o něho může být výzvou. Může však pro vás být i velmi obohacující. 
 
Přečtěte si o sedmi běžných problémech, kterým pečovatelé čelí. A osvojte si tipy, jak se s nimi vypořádat.
1. Vaše emoce
Život vás dokáže překvapit. A stejně tak vaše reakce na taková překvapení. Když se staráte o blízkého člověka a někdy pociťujete negativní emoce, snažte se sami sebe neobviňovat. Oba jste ve zcela nové situaci, kdy je přirozené, že zažíváte negativní emoce, jako je pocit frustrace nebo hněv.
 
Pomáhá to přemýšlet nad vlastními pocity. Přemýšlejte, co můžete udělat pro to, abyste předešli situacím, jež negativní reakce vyvolávají.  
 
Když pochopíte své pocity, budete jednat efektivněji a budete se také lépe starat o své blízké.
2. Výkyvy nálad
V jednu chvíli se budete cítit dobře, za chvilku vás přemohou emoce. Je to zcela normální. Mějte na paměti, že vás může ovlivňovat i nálada člověka, o kterého se staráte.
 
Jako pečovatel/ka jste s tímto člověkem úzce propojeni. Vaše nálada může skákat od lásky k hněvu nebo od optimismu k pesimismu. Nejlepší je tyto negativní pocity přijmout a nechat je proběhnout. Můžete si od nich pomoci tak, že se zaměříte na aktivity spojené s péčí o vašeho blízkého. 
 
Zde je jeden tip: když prožíváte nepříjemné výkyvy nálady, zkuste se na chvilku zastavit, zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Pokud to je možné, dejte si pětiminutovou pauzu. Obě tyto věci vám pomohou cítit se lépe. A díky tomu budete lepším pečovatelem nebo pečovatelkou.
3. Izolace
Občas se možná budete cítit izolovaní. Je to pochopitelné. Pocit izolace můžete překonat tím, že o svých pocitech budete mluvit s ostatními.
 
Pamatujte: přestože lidé kolem vás pravděpodobně mají dobré úmysly, nemusí vědět, jak vám pomoci. Nebo se možná obávají vás oslovit. Mluvte proto o svých povinnostech péče otevřeně, nesnažte se získat si sympatie. Ti, kteří vám naslouchají, vám s velkou pravděpodobností nabídnou pomoc, kterou potřebujete, když se staráte o své blízké.
4. Komunikační problémy
Abyste někomu mohli pomáhat, musíte mu rozumět. Může to být obtížné, pokud osoba, o kterou se staráte, trpí například Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence.
 
V takových případech zkuste být klidní. Vysvětlete, kdo jste, nebo požádejte člověka, o kterého se staráte, aby se vám představil, a to tolikrát, kolikrát to bude zapotřebí, abyste si vzájemně rozuměli. 
 
Trpělivost pomáhá překonávat nedorozumění a stres z nesprávné komunikace. A pomůže vám být lepším pečovatelem nebo pečovatelkou.
5. Problémy s plánováním času
Pečovatelé mají na starost spoustu věcí, ať chtějí, nebo ne.  Pro efektivní práci je proto důležité plánovat si čas. Pak si můžete zachovat dostatek energie.
 
Pokud potřebujete času více, naplánujte si své každodenní i týdenní povinnosti. Připravte si seznam hlavních úkolů a vyhraďte si čas sami pro sebe.
 
Potřebujete-li více energie, změňte stravu a dbejte na to, abyste jedli dostatek vitamínů. Zkuste do svého každodenního plánu zařadit čas na cvičení a dostatečně spěte.
 
Tyto jednoduché pokyny vám pomohou zaujmout pozitivnější přístup a dobít energii, abyste mohli svým blízkým poskytovat tu nejlepší možnou péči.
6. Nezanedbávejte své vlastní potřeby
Když se staráte o někoho jiného, snadno zapomenete sami na sebe. Možná budete vynechávat některá jídla. Nebo méně spát. Nebo méně cvičit. To vše proto, abyste mohli věnovat více času péči o své blízké.
 
Bude to však mít opačný účinek než ten, kterého jste chtěli dosáhnout. Budete příliš unavení a určitě ne schopní poskytovat náležitou a účinnou péči. Vždy pamatujte na to, že se musíte starat i sami o sebe:
  • pravidelně jezte,
  • každou noc si dopřejte vydatný spánek (7–9 hodin),
  • pravidelně cvičte.
Přestože neexistuje žádný limit, pokud jde o množství a kvalitu péče, kterou chcete svému blízkému nabídnout, důležité je nezanedbávat sami sebe. 
 
Zkuste si proto vyhradit ve svém týdenním plánu nějaký volný čas pro sebe.
 
Když se budete dobře starat sami o sebe: 
  • bude pro vás snadnější pečovat o vaše blízké,
  • budete lépe ovládat negativní emoce a předejdete frustraci,
  • člověk, o kterého se staráte, bude pociťovat pozitivnější energii.
7. Uvázli jste na místě?
Přestože každá pečovatelská situace je jedinečná, můžete získat užitečné postřehy a tipy, když se seznámíte s příběhy a stanovisky jiných pečovatelů. Vědomí, čím procházejí, vám pomůže cítit se méně izolovaní a rozvíjet si pečovatelské dovednosti.