Jak začít

Vydejte se na svou cestu pečovatele

Když se stanete pečovatelem/kou, váš život se změní. Vaše nová situace a výzvy, kterým budete čelit, jsou zcela unikátní. Právě teď je třeba položit si důležité otázky. Odpovědi na ně vám pomohou připravit se na cestu, která je před vámi, a na překonání všech problémů.

10 důležitých otázek pro vás

Uvádíme zde několik návrhů kroků, které můžete podniknout. Pokud je to možné, projděte je s člověkem, o kterého se staráte. Pro vás oba je důležité, abyste byli s každým rozhodnutím spokojeni. Zde si stáhněte náš praktický souhrn důležitých otázek TENA (ve formátu PDF):
 
 1. Rozumíte dobře zdravotnímu stavu vaší blízké osoby a souvisejícím příznakům?
  Navrhované kroky: Pokud vám cokoli, co se týká jeho/jejího stavu, není jasné, konzultujte to s lékařem. Zeptejte se lékaře na diagnózu, zdravotní stav osoby, o kterou pečujete, a co můžete očekávat. Projděte s lékařem různé typy péče a vyberte tu nejlepší.

 2. Víte, kde jsou uloženy všechny důležité dokumenty a hesla?
  Navrhované kroky: Shromážděte všechny důležité soubory a dokumenty, o kterých si myslíte, že je budete potřebovat. Patří k nim bankovní účty, důchodové účty, bezpečnostní schránky, investice, závěti a fondy a všechny příslušné PINy nebo hesla. Všechny je uložte na bezpečném místě.

 3. Ví vaše rodina a přátelé o tom, že pečujete o někoho blízkého?
  Navrhované kroky: Promluvte si s nimi o vaší roli pečovatele. Povězte jim o stavu vašeho blízkého. Promluvte si s nimi o problémech, s nimiž se potýkáte.
     
 4. Kdo vám může pomoci s úkoly souvisejícími s péčí?
  Navrhované kroky: Připravte si seznam všech úkolů, s nimiž potřebujete pomoci. Požádejte o pomoc členy rodiny a přátele. Připravte společně plán a podělte se o povinnosti. Najděte pečovatele působící ve vaší oblasti, kteří by vás mohli podpořit.

 5. Byl člověku, o kterého pečujete, diagnostikován zdravotní stav, který by mohl vyžadovat dodatečnou specializovanou péči?
  Navrhované kroky: Získejte od lékařů více informací. Vyhledejte místní nemocnice a kliniky, které poskytují specializovanou péči v souvislosti s diagnózou.

 6. Jaký typ zdravotního pojištění má váš blízký?
  Navrhované kroky: Zjistěte, zda je pojištěný, a pokud ano, co jeho pojištění zahrnuje. Dohledejte také dokumenty související s pojištěním a průkaz totožnosti. Prověřte jeho zdravotní pojištění. Vyhledejte si informace o pojištění dlouhodobé péče. Pokud váš blízký není pojištěn, zjistěte, na jaké zdravotní pojištění by měl ve svém regionu a zdravotním stavu nárok.

 7. Dal váš blízký vám nebo někomu jinému „plnou moc“ (tj. právo spravovat finance)?
  Navrhované kroky: Najděte dokumenty vašeho blízkého. Zjistěte informace o plné moci. Pokud si nejste jistí, co dělat, proberte různé možnosti se svým blízkým a s vaší rodinou.

 8. Je váš blízký v bezpečí, pokud jej necháte doma samotného?
  Navrhované kroky: Promluvte si se svým blízkým o tom, jak by si přál doma zvýšit bezpečnost a komfort. Zkontrolujte, jak bezpečná je jeho domácnost. Zjistěte, jaké změny jsou potřeba, aby byla domácnost 100% bezpečná a pohodlná, změny prodiskutujte a co bude možné, tak zrealizujte.

 9. Jaké má váš blízký přání a preference?
  Navrhované kroky: Pokud je to možné, zeptejte se svého blízkého, jaký typ péče by se mu líbil. Proberte s ním, jak můžete společně fungovat. Promluvte si s ním o tom, jak mu zajistíte to, co chce.

 10. Jakým způsobem budete pečovat sami o sebe?
  Navrhované kroky: Rozhodněte se, jak si najdete čas a energii sami pro sebe. Starejte se o své vlastní zdraví stejně jako o zdraví svých blízkých. Dobře jezte, dopřejte si dostatek spánku a cvičte, pokud máte chuť nebo cítíte potřebu. Zaměřte se na svou míru stresu a snažte se ji udržet pod kontrolou.