Detail absorpční pomůcky kolem pasu starší osoby u okna.

Jak předcházet podráždění pokožky v souvislosti s inkontinencí a IAD

A proč je správná péče o pokožku a kontinenci zásadní

Lidé, kteří zažívají inkontinenci, jsou snadno náchylní k podráždění pokožky a vyrážkám v oblasti intimních partií. Pokud je člověk, o kterého pečujete, starší nebo má problémy s mobilitou, je jeho pokožka pravděpodobně křehčí, což ji vystavuje vyššímu riziku vzniku infekce.

Důležitá je správná péče o kontinenci a intimní hygiena, protože vystavení pokožky působení moči a stolice zvyšuje pravděpodobnost výskytu kožních problémů, jako je dermatitida v důsledku (IAD).

Péče o pokožku vašeho blízkého by měla tvořit důležitou součást povinností pečovatele. Zdravá pokožka je zásadní pro kvalitu života a pomáhá také předcházet problémům, jako je IAD. Čištění a ošetřování pokožky intimních partií je třeba provádět správným způsobem a s použitím správného přípravku, aby bylo zachováno její zdraví.

Co je to IAD?

Pokud má osoba, o kterou pečujete, problémy s inkontinencí, je ohrožena vznikem IAD. IAD se může vyskytnout u kohokoli s inkontinencí, nejčastěji se však vyskytuje u osob s křehkou nebo zranitelnou pokožkou, jako jsou starší lidé, osoby užívající léky nebo osoby s onemocněním, které ovlivňuje pokožku.

IAD, někdy známá jako perineální dermatitida, je forma zánětu kůže a jejího narušení v souvislosti s vlhkostí, které vzniká působením moči a stolice. Když je ochranná bariéra pokožky narušena inkontinencí, může dojít k zánětu pokožky označovanému jako IAD, jehož příznaky jsou podráždění, zarudnutí, pálení, svědění a bolestivost.

Některé faktory, které mohou zvyšovat riziko IAD:

 • používání neprodyšné ochrany lůžka, když to není zapotřebí
 • čištění pokožky agresivními přípravky
 • nedostatečná osobní hygiena
 • čištění vodou a mýdlem (narušuje přirozené pH pokožky)
 • vystavení úniku tekuté stolice (zejména v případě průjmu)
 • používání nesprávných inkontinenčních pomůcek
 • nedostatečné čištění pokožky v oblasti genitálií
 • nevyměňování inkontinenčních pomůcek včas
 • nepoužívání toalety v případě potřeby

Jak předcházet dermatitidě v důsledku inkontinence?

Žena nanáší krém na horní část těla svého manžela, který sedí na invalidním vozíku.

Jako pečovatelé byste měli udělat vše, co je ve vašich silách, abyste u vašeho blízkého zabránili vzniku IAD. Mít IAD je nejen nepříjemné a obtěžující, ale tento stav také zvyšuje riziko vzniku dalších kožních infekcí. Správná péče o kontinenci je zásadní pro udržení zdravé pokožky v intimních partiích. Následující tipy týkající se používání toalety jsou zaměřeny na snížení vystavení pokožky vlhkosti a stolici.

 • Dodržujte rutinu při návštěvě toalety a vždy pomozte svému blízkému dostat se na toaletu, když potřebuje.
 • Poté, co mu pomůžete dojít si na toaletu, zajistěte, aby byl v suchu a čistotě.
 • Pokud u člověka, o kterého pečujete, dojde k nehodě, zajistěte rychlé očištění pokožky a výměnu inkontinenční pomůcky.
 • K čištění pokožky v intimních partiích nepoužívejte hrubé žínky – buďte co nejšetrnější.
 • Používejte inkontinenční pomůcky se správnou úrovní absorpce pro jeho potřeby.
 • Poté, co mu pomůžete vyměnit inkontinenční pomůcku, zajistěte, aby byla pokožka čistá a suchá, a naneste na ni tenkou vrstvu bariérového krému, například TENA ProSkin Barrier Cream.
Mycí krom TENA ProSkin Wash Cream a ochranná vazelína TENA ProSkin Barrier Cream

Jak léčit IAD

Preventivní péče je nejdůležitější oblastí, kterou je třeba při IAD zvážit. Pokud se však u člověka, o kterého pečujete, rozvine IAD nebo dojde k narušení jeho pokožky, je důležité, aby váš praktický lékař přesně vyhodnotil a stanovil diagnózu, abyste mohli zavést správný plán léčby. Mezitím můžete udělat několik věcí, které mu v domácím prostředí uleví od nepříjemných pocitů způsobených IAD:

 • K očištění oblasti používejte jemné utěrky.
 • Omyjte oblast čisticím přípravkem, který vyrovnává pH pokožky, například mycím krémem TENA ProSkin Wash Cream.
 • Doplňte hladinu vlhkosti v pokožce a chraňte kožní bariéru pomocí vhodných přípravků, jako je například ochranná vazelína TENA ProSkin Barrier Cream.
 • Používejte inkontinenční pomůcky se správnou úrovní absorpce a včas je vyměňujte, abyste zabránili dalšímu podráždění.

Co jsou proleženiny

Proleženiny, známé také jako dekubity, jsou něco jiného než IAD. Zatímco IAD vzniká tam, kde je kůže vystavena působení stolice a moči, proleženiny vznikají v důsledku dlouhodobého tlaku na kůži. Mohou se vyskytnout u kohokoli, obvykle však postihují osoby upoutané na lůžko nebo křeslo.

Mezi příznaky proleženin patří neobvyklé změny barvy a struktury kůže, citlivost a otok v postižené oblasti. Proleženiny se mohou objevit kdekoli na těle, zejména tam, kde je kůže blízko kosti. Stejně jako všechny ostatní kožní problémy mohou být i proleženiny velmi bolestivé a nepříjemné. Proleženiny se dělí do 4 stadií, od nejméně závažného po nejzávažnější.

Pokud si všimnete změn na kůži svého blízkého, obraťte se na jeho praktického lékaře, abyste zjistili, jak nejlépe pokožku ošetřovat.

Jak proleženinám předcházet

Při péči o osobu s omezenou pohyblivostí je důležité udržovat její pokožku zdravou. Existuje mnoho způsobů, jak proleženinám předcházet:

 • Pokud je váš blízký upoután na lůžko, křeslo nebo invalidní vozík, snažte se mu často měnit polohu, abyste zmírnili tlak na kůži.
 • Pokud se může pohybovat sám bez podpory, často mu připomínejte, aby změnil polohu.
 • Zajistěte měkké polstrování invalidních vozíků nebo speciální matraci určenou k prevenci proleženin.
 • Každý den kontrolujte, zda se na pokožce neobjevují první známky proleženin nebo modřin.
 • Podporujte zdravou, vyváženou stravu, která obsahuje dostatek bílkovin, vitamínů a minerálních látek podporujících zdraví pokožky (správná výživa je také nezbytná pro hojení kůže).
 • Zajistěte správnou péči o kontinenci: dodržujte pravidelný režim výměny a po každém znečištění inkontinenční pomůcky svého blízkého omyjte. Chcete-li se dozvědět více o výběru správné inkontinenční pomůcky pro člověka, o kterého pečujete, podívejte se na našeho průvodce výměnou inkontinenčních pomůcek.

Pokud se osoba, o kterou pečujete, zotavuje doma z nemoci nebo operace, nebo jestliže pečujete o někoho, kdo je upoután na lůžko nebo invalidní vozík, vyplatí se požádat praktického lékaře o posouzení rizika vzniku proleženin.

Jak léčit proleženiny

Pokud se u vašeho blízkého objeví proleženiny, obraťte se na praktického lékaře a informujte se o možnostech léčby. U neošetřovaných proleženin může dojít k narušení pokožky a rozvoji infekce. Proleženiny mají různou závažnost a některé mohou být velmi hluboké, dokonce mohou zasahovat do svalů nebo kostí. Jakmile se proleženiny vytvoří, mohou se hojit velmi pomalu. Nesnažte se je léčit sami doma – co nejdříve vyhledejte odborného lékaře.

Související články

Literatura a zdroje

1. Celosvětový výzkum TENA týkající se postojů a povědomí o rodinné péči v běžné populaci. Červenec 2022 Polsko, Kanada, Francie, Velká Británie, USA. V každé zemi se rozhovorů zúčastnilo více než 1 000 mužů a žen (18+).