Orientujete se v příspěvcích na péči o seniora?

V dnešní době je běžné, že se člověk s vlastními zdravotními problémy musí starat o přestárlé rodiče. Šedesátiletí pečují o osmdesátileté, sedmdesátiletí o devadesátileté. Má pečující osoba nárok na příspěvek od státu na péči o seniora? Dali jsme pro vás dohromady přehled nejdůležitějších faktů.

Příspěvek na péči o seniora

Nárok na příspěvek na péči o seniora je stanoven zákonem o sociálních službách. Od dubna roku 2019 došlo ke změnám ve výši příspěvků. Nárok na příspěvek vzniká tzv. pečující osobě, která z důvodu nepříznivého zdravotního stavu poskytuje pomoc jiné osobě. Příspěvek vám tedy náleží jen v případě, že o seniora pečujete sami. Pokud je opečovávaná osoba umístěna do lůžkového sociálního zařízení, je v nemocnici nebo v domově sociální péče, nárok na příspěvek vám nevzniká, a naopak se vyplácí příslušnému zařízení. Příspěvek lze použít i na osobní ošetřovatelskou službu či pečovatelku.

Aspekty, které se při schvalování příspěvku posuzují:

 • mobilita
 • orientace pomocí zraku a sluchu
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena (např. při nočním pomočování)
 • výkon fyziologické potřeby (např. problém s inkontinencí stolice)
 • schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu
 • osobní aktivity
 • péče o domácnost

Stupeň závislosti je pak stanoven na základě počtu aktivit, resp. potřeb, které osoba vyžadující péči nezvládá (platí pro osoby starší 18 let, tedy rovněž pro seniory):

 • I. stupeň – lehká závislost: 3 až 4 potřeby
 • II. stupeň – středně těžká závislost: 5 až 6 potřeb
 • III. stupeň – těžká závislost: 7 až 8 potřeb
 • IV. stupeň – úplná závislost: 9 až 10 potřeb
 

Výše příspěvku na péči o seniory je rozdělená do čtyř kategorií:

 • I. stupeň: 880 Kč/měsíčně pro pečující fyzickou osobu
 • II. stupeň: 4 400 Kč/měsíčně pro pečující fyzickou osobu
 • III. stupeň: 12 800 Kč/měsíčně pro pečující fyzickou osobu, resp. 8 800 Kč/měsíčně pro zařízení
 • IV. stupeň: 19 200 Kč/měsíčně pro pečující fyzickou osobu, resp. 13 200 Kč/měsíčně pro zařízení
 

O příspěvek se žádá na úřadu práce (ÚP), který ho následně vyplácí. Připravte se na poměrně dlouhou čekací schvalovací lhůtu – úřad práce má na její vyřízení 60 dnů, okresní správa sociálního zabezpečení, která zjišťuje zdravotní stav osoby, o kterou bude pečováno, dalších 45 dnů.Takže od podání žádosti do vydání rozhodnutí může uplynout až 105 dnů.

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Lidem se zdravotním postižením, včetně seniorů, vzniká rovněž nárok na příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Jedná se o pomůcku při tělesném, sluchovém či zrakovém postižení, ale také u těžké a hluboké mentální retardace. Na pořízení zvláštní zdravotní pomůcky v hodnotě do 10 000 Kč je nárok až na výjimky pouze v případě, že má posuzovaná osoba (včetně společně posuzovaných osob, tedy blízké rodiny) příjem nižší, než je 8násobek životního minima. Počítat je nutné i s 10% spoluúčastí na nákladech.

U pomůcek v hodnotě nad 10 000 Kč je spoluúčast taktéž 10 %, ale krajská pobočka ÚP ji může snížit. Minimální spoluúčast však činí 1 000 Kč. Maximální výše tohoto příspěvku je 350 000 Kč, resp. 400 000 Kč, pokud jde o plošinu. Příspěvek na pořízení automobilu se stanovuje podle příjmu žadatele a činí maximálně 200 000 Kč při příjmu nižším, než je 8násobek životního minima jednotlivce či rodiny. Postižení musí být dlouhodobé, tedy trvající minimálně jeden rok.

Nárok na příspěvek mají osoby:

 • s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
 • s těžkým sluchovým postižením,
 • s těžkým zrakovým postižením.

Jak zažádat o příspěvek na péči o seniora?

Řízení o schválení příspěvku na péči se zahajuje na základě písemně podané žádosti na tiskopisu. Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště žadatele. Příspěvek není určen k úhradě pohonných hmot ani zdravotních či zvláštních pomůcek.

Žádost musí obsahovat:

 • formulář Oznámení o poskytovateli pomoci – označení fyzické nebo právnické osoby, která bude osobě poskytovat pomoc,
 • uvedení preferovaného způsobu výplaty příspěvku,
 • doklad o příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob za předchozí kvartální období.

Pokud potřebujete k péči o seniora inkontinenční pomůcky, vyzkoušejte vzorek zdarma a vyberte mu ty pravé.

Přečtěte si více o pomoci svým blízkým: