Jak se vypořádat se stařeckou demencí?

Stařecká demence je závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k degenerativním změnám mozkové tkáně. Patří k velkým strašákům i v dnešní době.

Jak vzniká demence?

Příčiny vzniku demence jsou různé. Za jejím rozvojem nejčastěji stojí:

 • Alzheimerova choroba, 
 • Huntingtonova choroba,
 • Creutzfeldt–Jakobova choroba.

Dalšími onemocněními, která mohou demenci způsobit, jsou například:

 • syfilis, 
 • AIDS, 
 • heredopatie,
 • frontotemporální lobární degenerace. 

V některých případech je demence následkem mozkového nádoru.

Jak se projevuje stařecká demence?

Při demenci dochází ke snižování intelektu, které je způsobeno poruchami v paměťových centrech. Navíc se k ní často připojuje deprese. Zejména v počátečních fázích si nemocný často uvědomuje zhoršování svého stavu, ale přesto se snaží tento fakt popírat. Nezřídka odmítá spolupracovat s lékaři i se svými blízkými a mnohdy sabotuje léčbu.

Jaké jsou příznaky stařecké demence?

Při demenci dochází k:

 • potlačení rozumových schopností, 
 • snižování kognitivních funkcí,
 • změnám chování,
 • ztrátě krátkodobé a následně i dlouhodobé paměti,
 • poruchám pozornosti a úsudku,
 • omezení schopnosti komunikace a logického myšlení,

Pod vlivem stařecké demence postupně dochází k celkovému rozpadu osobnosti. Člověk přestává být schopen vykonávat běžné každodenní činnosti, nedokáže se orientovat ve známém prostředí včetně vlastního domova. Objevují se stavy zmatenosti a afektivní poruchy od úzkosti a apatie přes euforii a mánie až po psychózy. U dementních osob se tak můžeme setkat s:

 • paranoidními stavy,
 • halucinacemi,
 • deliriem.

Jak lze vzniku demence předejít?

Důležité je správné stravování, ve kterém by neměly chybět ryby či špenát, a dostatek fyzických i duševních činností. Nezbytná je konzumace všech potřebných vitamínů, vhodné je omezit užívání alkoholu a návykových látek.

Jak lze stařeckou demenci léčit?

Demence sice není vyléčitelná, ale její nástup lze oddálit. Pomáhá zvýšení aktivity, při které jsou kladeny nároky na mozkovou činnost, dodávání vitamínu B a psychoterapie.

V jakém věku se nejčastěji projevuje stařecká demence?

Demencí jsou nejvíce ohroženi lidé starší šedesáti let, může se ale objevit i v nižším věku. Přestože genetika s demencí přímo nesouvisí, vědci její vliv na rozvinutí této nemoci nevylučují.

Jak se starat o člověka se stařeckou demencí?

Dementní člověk potřebuje pomoc svého okolí. Je třeba počítat s tím, že nemocný ztrácí pojem o čase i schopnost orientace v prostoru, může propadat agresivitě, utíkat z domova, ztrácet se na procházkách. Často netrefí na známá místa, dokonce nenajde ani cestu domů.

Nemocný vyžaduje péči ve všech sférách běžného života. Častým problémem doprovázejícím stařeckou demenci je . Zajistěte pacientovi pohodlí pomocí spolehlivých inkontinenčních pomůcek TENA, které ho udrží v suchu a čistotě.

Stařecká demence trápí nejen nemocného, ale i jeho okolí. Přečtěte si o demenci více a buďte na nepříjemnou nemoc připraveni.