Jak bojovat s proleženinami

Lékařská věda dnes umí řešit mnohé zdravotní problémy, pořád však nedokáže předcházet a mnohdy ani úspěšně léčit tak zdánlivě banální věc, jakou jsou proleženiny. Z banality se dokáže vyklubat obrovský, až život ohrožující problém. I když doma pečujete o pacienta s největší pečlivostí, mohou se proleženiny nečekaně objevit. Je proto důležité vědět, jak jim předcházet a jak se jejich vzniku vyvarovat.

Jak vypadají proleženiny

Proleženiny, zvané také dekubity, vznikají zejména u dlouhodobě ležících pacientů. Mohou se ale objevit třeba i u vašich imobilních blízkých, kteří jsou připoutáni na invalidní vozík. Jde o chronické rány, které se podle lékařských pouček ani při adekvátní léčebné péči v průběhu čtyř týdnů nezhojí. Léčí se totiž výstavbou nové tkáně s odpovídající anatomickou strukturou.

Proleženiny vznikají v místech, kde dochází k intenzivnímu či dlouhodobému tlaku z venkovního prostředí na určitou část těla. Působením tlaku dojde k uzavření drobných cév a ke špatnému zásobení tkání kyslíkem a dalšími živinami. Důsledkem je pak postupné odumření tkáně.

Problém se projeví otevřenou ránou. Do ní se obvykle dostane infekce, která se nehojí. Stav proleženin je ovlivněn i celkovým zdravotním stavem pacienta, ale také prostředím – především teplotou a vlhkostí okolí.

Prevence dekubitů

Jelikož se proleženiny zpravidla léčí měsíc a déle, je lepší jim předcházet.

 1. Pacienta se snažte přimět k pohybu nebo pravidelně měňte jeho polohu. Omezí se tím tlak na problematická místa, uvolní se cévy a do tkání se dostane kyslík.
 2. Pacient by měl ležet na hladké a dobře prodyšné bezešvé podložce.
 3. Zamezte nechtěnému prokluzování pacienta na podložce, a to i při manipulaci s nemocným. Prostěradlo musí být vždy dokonale napnuté.
 4. Vhodné je využití antidekubitní matrace a polohovací postele.
 5. Pacienta udržujte vždy v suchu. Pokud trpí inkontinencí, hodit se vám budou inkontinenční pomůcky TENA.
 6. Pokožku dotyčného též udržujte čistou, suchou a hydratovanou. Vhodné je používat speciální produkty pro péči o pokožku starších osob. Pomůže i jemná masáž problematických míst.
 7. Důležitá je vyvážená strava pacienta a dostatečný pitný režim.

Díky těmto preventivním opatřením můžete zabránit vzniku proleženin i u citlivých pacientů.

Nejčastější místa vzniku proleženin

Obvykle jsou postižena místa na těle, která jsou vystouplá, kde dochází ke styku kůže s kostí, tedy části těla bez vrstvy podkožního tuku. U ležícího pacienta je nutné sledovat zejména:

 • lopatky,
 • křížovou oblast,
 • boky, 
 • hlavu, 
 • lokty,
 • paty. 

Pacienti na vozíku mívají obvykle proleženiny:

 • na zádech – postižené bývají lopatky a oblast kolem obratlů, 
 • v křížové a sedací oblasti,
 • na stehnech, 
 • na patách,
 • na chodidlech. 

Těchto částí těla byste si jako pečující osoby měly u pacientů ve vaší péči pravidelně všímat. Už zčervenání indikuje problém, který je potřeba okamžitě řešit vhodnými opatřeními.

Proleženiny: stupně

Proleženiny mají celkem čtyři stupně:

1. stupeň proleženin

Kůže je ohraničeně zarudlá. Zčervenání přetrvává i při delším tlaku prstem na dané místo. Průvodním symptomem může být zvýšená teplota pacienta.

2. stupeň proleženin

Místo se stane extrémně bolestivým. Rána vypadá jako puchýř nebo je propadlá.

3. stupeň proleženin

Rána již téměř nebolí, kráter je však výraznější. Stav je pro pacienta již velice nebezpečným – vzhledem k možnosti rozšíření infekce do celého organismu.

4. stupeň proleženin

Tato fáze již obvykle přerostla v zánět kloubů či kostí. Odumřelá tkáň zasáhla svaly i šlachy. Místo je černé, což je znakem odumřelé tkáně.

Za jak dlouho vzniknou proleženiny?

Rychlost vzniku chronických proleženin závisí na mnoha okolnostech – na stavu pacienta, vhodném prostředí (lůžku, vlhkosti), na hmotnosti a výživě pacienta apod.

Pozor: Ojediněle se mohou objevit tzv. akutní proleženiny, které vznikají již po 30 minutách působení tlaku na problematické místo. Způsobuje je například nadměrná vlhkost. Proto je u inkontinentních pacientů důležité udržovat je v suchu pomocí funkčních inkontinenčních pomůcek, jaké vyrábíme pod značkou TENA. 

Jak zabránit vzniku proleženin?

Léčba proleženin se odvíjí od jejich stupně. Druhý až čtvrtý stupeň již výhradně patří do péče odborníků. U prvního stupně však ještě pořád může pomoct zavedení různých výše zmíněných opatření. Když je provedete s předstihem jako prevenci, problému je možné se vyhnout úplně.

Zajistěte svým blízkým pohodlí navzdory jejich špatnému zdravotnímu stavu. Přečtěte si, jaké pomůcky zvolit pro imobilní pacienty.