Pomočování

Enuréza (známá také jako pomočování) je samovolný na lůžku. Pokud k němu dochází během spánku, hovoříme o nočním .