Inkontinence z přetékání

Jedná se o neustálý nebo epizodický proud moči, obvykle způsobovaný překážkou nebo poškozením nervů. K inkontinenci moči z přetékání dochází tehdy, když se močový měchýř nedokáže zcela vyprázdnit a poté se zaplňuje zbytkovou močí.