Funkčně podmíněná inkontinence

Jedná se o neschopnost dojít včas na toaletu, způsobená fyzickým nebo mentálním postižením.