Udělejte svým blízkým test na Alzheimerovu chorobu

Alzheimerova choroba je dnes nejčastěji se vyskytujícím typem demence. Když vaše blízká osoba začne mít potíže s orientací či s běžnými denními úkony, je ideální navštívit lékaře. Už doma s ní ale můžete udělat jednoduchý test na alzheimera.

Test na Alzheimerovu chorobu

Test číslo jedna:

Požádejte blízkého, aby zpaměti odečítal číslo sedm od stovky v pěti krocích po sobě. Tedy 100 – 7 = 93, 93 – 7 = 86, 86 – 7 = 79, 79 – 7 = 72, 72 – 7 = 65.

Zdravý člověk musí zcela bez problémů zvládnout minimálně dvě až tři úrovně odečtu.

Test číslo dva:

Dejte z dosahu ručičkové hodinky a požádejte dotyčného, aby do kruhu dokreslil čas, jenž mu říkáte. Tedy aby zakreslil polohu malé i velké ručičky. Obvykle se testuje zakreslení času 11 hodin a 10 minut. Ale lze testovat i zakreslení jiného času.

Jaké jsou příznaky alzheimera?

Alzheimerova choroba se v mnoha případech vyskytuje společně s dalšími typy demence. Nejčastěji s vaskulární demencí a s nemocí s Lewyho tělísky. Obecně alzheimer, jak se onemocnění lidově říká, postihuje častěji ženy než muže. Je to však dáno delší dobou dožití u žen.

Pacienti s Alzheimerovou chorobou často trpí:

 • ztrátou paměti do takové míry, kdy pacient může zapomenout dojít si na toaletu nebo se najíst,
 • dezorientací v čase i prostoru,
 • ztrátou racionálního úsudku – nemocný si obleče kabát v létě, tři halenky místo jedné apod.,
 • problémy s řečí – člověk zapomíná běžná slova a nahrazuje je nesprávnými,
 • neschopností vykonávat každodenní činnosti – běžné činnosti, jako třeba platba kartou, se stávají problémem,
 • změnou nálad k horšímu – mrzutost, pláč, depresivní stavy i projevy hněvu,
 • změnou osobnosti – pacient se stává podezíravým, zmateným, ustrašeným, agresivním apod.,
 • neschopností spojovat si samozřejmé věci dohromady – nemocný dá telefon do ledničky, prsten odloží do plné slánky apod.,
 • ztrátou motivace a iniciativy – člověk propadne pasivitě, nic jej nebaví.

Přečtěte si vše, co potřebujete vědět o Alzheimerově chorobě.

Jaký má Alzheimerova choroba průběh?

Alzheimerova choroba není procházka růžovým sadem, a to ani pro pacienta, ani pro jeho okolí. Na péči o pacienta s alzheimerem se musíte připravit. Je proto dobré vědět, jak vypadají fáze tohoto onemocnění.

Alzheimer v první fázi

Začátek choroby není rychlý, ale naopak plíživý. Objeví se:

 • poruchy paměti, 
 • poruchy řeči (vypadávají slova, nahrazování slov nesprávnými), 
 • pokládání stejných otázek chvíli po sobě, 
 • vyprávění stejného příběhu po pár minutách, 
 • ztráta úsudku, 
 • problémy s orientací apod. 

Příznaky se postupně zhoršují. Tato tzv. amnestická fáze trvá zhruba čtyři roky.

Alzheimer ve druhé fázi

Druhá, behaviorální fáze trvá další tři roky. Přidají se:

 • poruchy chování, 
 • typické bloudění, 
 • nebezpečná zapomnětlivost (např. vypínání sporáku),
 • poruchy spánku.

Alzheimer ve třetí fázi

Třetí fáze trvá asi dva roky. V kortikální fázi se objeví:

 • poruchy mobility, 
 • ztráta schopnosti komunikace,
 • neschopnost udržet moč a stolici, kvůli které pacienti potřebují inkontinenční pomůcky. 

Tip: Zjednodušte si alespoň částečně péči o pacienta využitím spolehlivých výrobků TENA. Nemáte s nimi zatím zkušenost? Vyzkoušejte vzorek zdarma a zjistěte, co bude vašemu blízkému maximálně vyhovovat.

Alzheimer ve čtvrté fázi

V poslední, asi rok trvající, decerebrační fázi pacient už pouze leží, přestává komunikovat s okolím a vyžaduje kompletní ošetřovatelskou péči. Objeví se doprovodná onemocnění, jako je pneumonie, na která pacienti s Alzheimerovou chorobou nakonec umírají.

Co je alzheimer?

O Alzheimerově nemoci se často říká, že sama o sobě není smrtelná. Pacienti ale mohou umřít na průvodní problémy. AD (zkratka z anglického Alzheimer’s disease) je nevyléčitelné onemocnění, které je doprovázeno postupným zhoršováním zdravotního stavu člověka a výrazným zhoršováním imunity. Pacienti znatelně hubnou, často u nich dochází k infekcím hrtanu a plic. Obecně pak pacienti s alzheimerem nejčastěji umírají právě na zápal plic.

Délka života s neléčenou Alzheimerovou chorobou je zhruba 10 let. Lékaři a vědci však stále upozorňují na to, že včasná diagnostika umí postup nemoci výrazně zpomalit.

Je alzheimer dědičný?

Rozhodně nejde o onemocnění nakažlivé, ale nejspíš vás překvapí, že podle odborníků je zřídkakdy dědičné. Z výzkumů vyplývá, že dědičnost hraje roli v pouhém 1 % případů. Nové výzkumy ale ukázaly, že když už dojde k dědičnému přenosu onemocnění, je to častěji od matky.

Alzheimer a prevence – existuje vůbec?

V České republice trpí Alzheimerovou chorobou až 180 000 lidí, na celém světě pak více než 50 milionů postižených. S delší dobou dožití se bude toto číslo nadále zvyšovat. Alzheimer je považován za jeden z největších socioekonomických problémů blízké budoucnosti.

Příčiny nemoci a ani to, jak ji zastavit, nejsou známy. Existují však doporučení, která mohou jako prevence fungovat. Ke 155 letům od narození objevitele této nemoci Aloise Alzheimera je loni dokonce oficiálně zveřejnila i Světová zdravotnická organizace.

Jako prevence proti alzheimeru se doporučuje aktivní životní styl s pravidelným pohybem. Fyzická aktivita má jednoznačný vliv na lepší fungování mozku. Též je zbraní proti vysokému krevnímu tlaku, je užitečná i pro kognitivní funkce, jimiž jsou intelekt a paměť. Zaměřte se na vyváženou stravu a vyhýbejte se alkoholu a cigaretám.

Přestože se nejčastěji doporučuje mentální trénink a dostatečná společenská aktivita, existuje jen minimum důkazů jejich preventivního účinku proti vzniku demence a alzheimera.

Přečtěte si také: