Průběh Alzheimerovy choroby + 2 jednoduché testy, jak tuto nemoc odhalit

Alzheimerova choroba je dnes nejčastěji se vyskytujícím typem demence. Projevuje se potížemi s vykonáváním běžných denních úkonů, ztrátou paměti a celkovou dezorientací. Odhalit lze i za pomoci dvou jednoduchých matematických úkonů.

Co je alzheimer?

O Alzheimerově nemoci se často říká, že sama o sobě není smrtelná. Pacienti ale mohou umřít na průvodní problémy. Alzheimer je nevyléčitelným onemocněním, které je doprovázeno postupným zhoršováním zdravotního stavu člověka a výrazným selháváním imunity. Pacienti znatelně hubnou, často u nich dochází k infekcím hrtanu a plic. Pacienti s Alzheimerovou chorobou nejčastěji umírají právě na zápal plic.

Délka života s neléčenou Alzheimerovou chorobou je zhruba 10 let. Lékaři a vědci však stále upozorňují na to, že včasná diagnóza umí postup nemoci výrazně zpomalit.

Je alzheimer dědičný?

Rozhodně nejde o onemocnění nakažlivé a podle odborníků je zřídkakdy dědičné. Z výzkumů vyplývá, že dědičnost hraje roli v pouhém 1 % případů. Nové výzkumy ukázaly, že když už dojde k dědičnému přenosu onemocnění, je to častěji od matky.

Příznaky Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba se v mnoha případech vyskytuje společně s dalšími typy demence. Nejčastěji s vaskulární demencí, s nemocí s Lewyho tělísky a frontotemporální a dialyzační demencí. Obecně alzheimer postihuje častěji ženy než muže – to je však dáno delší dobou dožití u žen. První příznaky alzheimera se objevují postupně a plíživě.

Pacienti s Alzheimerovou chorobou často trpí:

 • ztrátou paměti do takové míry, kdy pacient může zapomenout dojít si na toaletu nebo se najíst;
 • dezorientací v čase i prostoru;
 • ztrátou racionálního úsudku – nemocný si obleče kabát v létě, tři halenky místo jedné apod.;
 • problémy s řečí – člověk zapomíná běžná slova a nahrazuje je nesprávnými;
 • neschopností vykonávat každodenní činnosti – běžné činnosti, jako je třeba platba kartou;
 • změnou nálad k horšímu – mrzutost, plačtivost, depresivní stavy i projevy hněvu;
 • změnou osobnosti – pacient se stává podezíravým, zmateným, ustrašeným, agresivním apod.;
 • neschopností spojovat si samozřejmé věci dohromady – nemocný dá telefon do ledničky, prsten odloží do plné slánky apod.;
 • ztrátou motivace a iniciativy – člověk propadne pasivitě, nic jej nebaví.

1. stádium Alzheimerovy choroby

V rámci počáteční fáze se objevují:

 • poruchy paměti,
 • poruchy řeči (vypadávají slova, nahrazování slov nesprávnými),
 • pokládání stejných otázek chvíli po sobě,
 • vyprávění stejného příběhu po pár minutách,
 • ztráta úsudku,
 • problémy s orientací apod.;

2. stádium Alzheimerovy choroby

V druhé fázi dochází ke snížení samostatnosti, k počátečním příznakům se přidají:

 • poruchy chování,
 • bloudění,
 • nebezpečná zapomnětlivost (např. vypínání sporáku),
 • poruchy spánku.

3. stádium Alzheimerovy choroby

Závěrečnou etapu vystihuje pacientova zhoršující se demence a nutnost upoutání na lůžko z důvodu:

 • poruchy mobility,
 • apatie a únavy,
 • ztráty schopnosti komunikace,
 • neschopnosti udržet moč a stolici, kvůli které pacienti potřebují inkontinenční pomůcky,
 • zápalu plic (pneumonie) a zánětů proleženin (infekce dekubitů).

Tip: Jestliže se staráte o pacienta s Alzheimerovou chorobou, alespoň částečně si zjednodušte péči využitím spolehlivých výrobků TENA. Nemáte s nimi zatím zkušenost? Vyzkoušejte vzorek zdarma a zjistěte, co bude vašemu blízkému maximálně vyhovovat.

Konkrétní situace, se kterými se člověk s Alzheimerem setkává

 • Zapomínání na schůzky, události apod.
 • Tázání se opakovaně na stejné otázky.
 • Zapomínání jmen nejen členů rodiny.
 • Zmatenost při řešení více úkonů najednou.
 • Ukládání předmětů na místa, kam nepatří.
 • Změna v nastaveném denním režimu (jídlo, spánek apod.)
 • Výběr nevhodného oblečení, například v rámci počasí.
 • Špatný výběr slov při pojmenovávání předmětů a situací.
 • Dezorientace i na dobře známých místech.
 • Změny v chování a osobnosti (výkyvy nálad, uzavírání se).

Alzheimer a prevence – existuje vůbec?

V České republice trpí Alzheimerovou chorobou až 180 000 lidí, na celém světě pak více než 50 milionů. S prodlouženou dobou dožití se bude toto číslo nadále zvyšovat. Alzheimer je považován za jeden z největších socioekonomických problémů blízké budoucnosti, a to kvůli udržitelnosti systémů zdravotní a sociální péče.

Příčiny nemoci a ani to, jak ji zastavit, nejsou známy. Existují však doporučení, která mohou jako prevence fungovat. U příležitosti 155. výročí narození objevitele této nemoci Aloise Alzheimera je loni dokonce oficiálně zveřejnila i Světová zdravotnická organizace.

Jako prevence proti alzheimeru se doporučuje aktivní životní styl zahrnující pravidelný pohyb. Fyzická aktivita má jednoznačný vliv na lepší fungování mozku. Též je nástrojem proti vysokému krevnímu tlaku, je užitečná i pro kognitivní funkce (intelekt a paměť). Zaměřte se na vyváženou stravu a vyhýbejte se alkoholu a cigaretám.

Test na Alzheimerovu chorobu

Test číslo jedna:

Požádejte pacienta, aby zpaměti odečítal číslo sedm od stovky v pěti krocích po sobě.

To znamená: 100 − 7 = 93, 93 − 7 = 86, 86 − 7 = 79, 79 − 7 = 72, 72 − 7 = 65.

Zdravý člověk by měl zcela bez problémů zvládnout minimálně dvě až tři úrovně odečtu.

Test číslo dva:

Dejte z dosahu ručičkové hodinky a požádejte dotyčného, aby do kruhu na papíře zaznamenal čas, jež mu říkáte. Tedy aby zakreslil polohu malé i velké ručičky. Obvykle se testuje zakreslení času 11 hodin a 10 minut.

Přečtěte si také: