Inkontinenční podložky a pleny pro dospělé ležící pacienty

Imobilita je závažný stav, který vyžaduje speciální pomůcky pro péči o tyto pacienty

K imobilitě vede celá řada zdravotních problémů. Může jít o ochrnutí v důsledku poranění páteře i o další poruchy kosterního, svalového nebo nervového typu. Imobilitu způsobují různé specifické bolesti, infekce, psychické problémy, ale třeba i jen celkové oslabení organismu.

Imobilní pacienti mohou být imobilní zcela, nebo jen částečně. Prvním rizikem, jež se při imobilitě objevuje, zejména u úplné, jsou proleženiny neboli dekubity. Hned v závěsu za nimi jsou problémy způsobené sníženou hygienou pacienta, avšak rovněž zhoršenou kvalitou stravování. Velice často dochází k tomu, že jelikož si pacient není schopen dojít na toaletu, začne zanedbávat pitný režim i stravování.

U proleženin je nejdůležitější prevence

Je nutné vhodně upravit prostředí pacienta, zajistit správné polohování, včetně změny poloh co 15 minut až 2 hodiny. Důležité je správné ošetřování pokožky. Vhodné jsou speciální matrace proti proleženinám, které snižují tlak na pokožku. Často se speciální podložkou podkládá křížová kost nebo paty. Odolnost pokožky před proleženinami zajišťuje i zdravá strava bohatá na vitamin C a na bílkoviny.

Hygiena je základ

U imobilního pacienta je nutné s naprostou pečlivostí dbát o jeho hygienu.A to způsobem, který jej nestresuje a nesnižuje jeho sebevědomí. Kůže by se měla co nejméně dostávat do styku s močí a se stolicí. Po umytí pokožky je nutné kůži vždy jemně a pečlivě vysušit. Nesmí zůstat vlhkou. Při použití běžných mycích prostředků je zapotřebí vybírat takové, které pokožku nevysušují. Zejména v oblasti kosterních výstupků nepoužívat vysušující mýdlo, ale oblast ani příliš netřít ručníkem, aby nedošlo k narušení kůže.

Pacient i pečovatel musí být schopni s předstihem poznat symptomy vnikající proleženiny. Místo zčervená, případně naopak zbělá, začne praskat, kůže je v místě suchá, pálí, objevují se pocity chladu.

Aby imobilní pacient zůstal v suchu, jsou nutné vhodné inkontinenční pomůcky

Zejména jako ochrana proti přetečení při nehodě, tedy při inkontinenci moči ev. stolice, je důležitou inkontinenční podložka.Tyto nepropustné fungují skutečně jako stoprocentní ochrana před znečištěním matrace. U pacientů, u kterých je možné nehody s vylučováním předpokládat, by měly být naprostou samozřejmostí. Jednorázová inkontinenční podložka je nejpraktičtější.

Ležící pacient, který není schopen samostatného pohybu, či trpí silnou inkontinencí, by se neměl stydět používat anipleny pro dospělé.Zajistí suchou a čistou pokožku, ulehčí práci při péči a sníží i pocity studu, jež z důvodu své inkontinence pociťujeme.

Stejně jako u miminek, i dospělí pacienti s plenou mají možnost využívat ochranné krémy proti tzv. opruzeninám, které omezují, že pokožka přijde do styku s močí a zapaří se. Současně o pokožku pečují a regenerují ji.

S kvalitními inkontinenčními pomůckami lze imobilitu zvládat jednodušeji. Inkontinenční pomůcky TENA lady a TENA man nabízí inkontinenční pomůcky pro všechny stupně a rovněž inkontinenční podložky pro imobilní pacienty.