Ošetřování blízké osoby nad 80 let

Jak postupovat při ošetřování blízké osoby nad 80 let?

O zestárlé rodiče či prarodiče bychom měli pečovat s úctou, kterou si zaslouží za péči, již věnovali nám v době dětství a dospívání. Z toho důvodu bychom se měli, co nejvíce je to možné, vyvarovat umístění seniorů v domovech pro důchodce.

Domácí prostředí má blahodárný účinek

Senior nad 80 letje již postižen řadou neduhů, které jsou spojeny s vysokým stářím. Pokud máte ve svém okolí či mezi příbuznými osobu v tomto požehnaném věku, jež dokáže být stále soběstačná, dalo by se to označit za výhru. Takoví lidé pobyt ve specializovaném zařízení těžko snášejí, cítí se odstrčení a zneužití. V případě pocitu, že domácípéče o senioryje nad vaše síly, využijte služeb terénních pracovníků. Nebudete tolik stresovaní a váš nejbližší se nebude cítit opuštěný.

Komplexní péče, kterou lidé ve vysokém věku potřebují

Terénní pracovník se u seniorů zaměřuje na pečovatelské služby spočívající v obstarání hygieny, nákupů, dovozu jídla, drobných domácích a úklidových prací. Kromě toho se snaží rovněž uspokojit společenské požadavky klienta, jimiž jsou povídání, hraní společenských her, doprovázení na vycházky a kulturní akce. Senior často trpí dojmem izolace, proto bychom ho v maximální možné míře měli vtahovat do běžného života. V rámci terénní péče lze seniorům zajistit osobní asistenci a ošetřovatelské služby kvalifikovaného zdravotního personálu.

Instituci vybírejte s rozmyslem

V případě, že domácí péče již není z nejrůznějších důvodů možná, nabízí se řada specializovaných zařízení, kde bude o vaše blízké dobře postaráno. První možností jsou denní či týdenní stacionáře, jež se o rodiče či prarodiče postarají v době vašeho zaměstnání. Dále jsou to domovy pro seniory, jejichž úroveň se liší dle počtu poskytovaných služeb. Soběstační senioři mohou být umístěni do domů s pečovatelskou službou.