Plenky pro seniory

Inkontinence u seniorů je častější, než je běžně známé

Věděli jste, že po 65. roku je jedním z nejčastějších zdravotních problémů? Plenky pro seniory pomohou vyřešit akutní stavy. Rozhodně však nemusí být řešením trvalým. Léčba je naštěstí stále pokročilejší, a i když je inkontinence seniorů kombinovaný problém přes řadu medicínských oborů, řešení se obvykle najde.


Inkontinence je nekontrolovaným únikem moči. Alespoň jednou v životě se s ní setká téměř každý a příčin jejího vzniku je hned několik. Může jít o stresovou inkontinenci objevující se například při smíchu, sportu i zvedání těžkých břemen. Dále o urgentní inkontinenci vyskytující se nejčastěji jako součást problému tzv. hyperaktivního močového měchýře či onemocnění, kterými bývá zánět močového měchýře a zánět močových cest. , jako další typ, vzniká při přeplněném močovém měchýři. Velice často se však setkáváme se smíšenou inkontinencí – obvykle s kombinací stresové a urgentní.

Proč ve stáří radikálně přibývá výskyt inkontinence?

S přibývajícím věkem se objevují faktory, které významně zvyšují výskyt jak u žen, tak u mužů. Velice často jde o imobilitu, poruchy vyprazdňování, výskyt deprese a demence, užívání některých léků (například v souvislosti s kardiovaskulárními nemocemi), polymorbiditu nebo překvapivě dehydrataci. Na vzniku inkontinence v pokročilém věku se podepisuje stárnutí nervové soustavy, u mužů jde o poruchy urogenitální soustavy související s prostatou.

Léčba inkontinence u seniorů

K léčbě u seniorů se obvykle v samém počátku přistupuje tzv. konzervativně, tedy neoperační formou léčby, často pomocí léků. Pacient by si měl doma navíc vše uspořádat tak, aby se nehodám úniku moči vyhnul. Zjednodušit si cestu na toaletu, odstranit překážky z cesty, nachystat si pomůcky, například hole, vždy k ruce. V případě těžké imobility je řešením močová láhev, speciální podložná mísa nebo toaletní křeslo. Nutné je též oblečení, které seniorovi umožní se co nejrychleji odstrojit. Důležitou pomůckou budou rovněž plenky pro seniory. Nezapomeňte ani na úpravu pitného režimu. Důležité je nebýt dehydrovaný, ale ani nepít příliš mnoho.

Léčba urgentní inkontinence

K léčbě urgentní se většinou přistupuje za pomocí farmak, ale nově rovněž formou behaviorální terapie, která zlepšuje kontrolu mikčního reflexu.Správný trénink vědomého prodlužování fází mezi jednotlivými močeními vede mnohdy k úplnému vyléčení. V rámci farmakoterapie se používají anticholinergika, tricyklická antidepresiva, sympatomimetika, blokátory fosfodiesterázy, blokátory kalciových kanálů nebo desmopresin. U žen v menopauze bývá účinnou hormonální terapie.

Léčba stresové inkontinence

U stresové je nejčastěji doporučovaným postupem cvičení pánevního dna formou cviků Arnolda Kegela, ale též Ludmily Mojžíšové. U žen v menopauze je opět vhodnou hormonální terapie, ale i starší metoda pesaroterapie, či zavedení permanentního katetru. Samozřejmostí je používání inkontinenčních pomůcek, jako jsou pleny pro seniory. Kvalitními jsou inkontinenční plenky pro seniory od značky TENA.