Zdá se, že se nacházíte v <country>

Přejděte na své místní stránky TENA a získejte informace platné pro váš trh.

I únik moči má řešení

I únik moči má řešení

Močová inkontinence či chcete-li nechtěný únik moči je zdravotní problém, se kterým se potýkají ženy i muži napříč generacemi. Přesto je téma močové inkontinence ve společnosti stále tabuizováno a postižený často neví, jak nastalou situaci řešit. Není však důvod zbytečně si znepříjemňovat život. V současné době existují účinné prostředky, které dokážou nemocnému velmi pomoci.


Druhy inkontinence

Nechtěný únik moči představuje poruchu močového ústrojí vlivem různých faktorů. Podle toho také definujeme inkontinenci stresovou, urgentní, kombinovanou a inkontinenci z přetékání.


Léčba závisí na příčině a rozsahu inkontinence

Únik moči a jeho léčba probíhá několika způsoby. Cílené posilování pánevního dna, které pomáhá zajišťovat oporu střev a močového měchýře, případně i chirurgický zákrok. V kombinaci s léky lze docílit podstatné zlepšení či dokonce úplné odstranění obtíží. Medicína zaznamenává úspěchy v léčbě inkontinence při podávání určitých typů léků. Antagonisté muskarinových receptorů, mirabegron, hormon estrogen. Dále pak desmopresin či duloxetin.

Antagonisté muskarinových receptorů a mirabegron jsou léky určené především k léčbě urgentní inkontinence. Zvyšují kapacitu močového měchýře uvolněním jeho svalů.

Hormon estrogen pomáhá zmírňovat ženskou inkontinence především postmenopauzálním ženám, jelikož právě ty trpí v tomto období nedostatkem estrogenu.

Desmopresin sám o sobě neléčí inkontinenci, ale podílí se na snížení obtíží s ní spojenými. Ovlivňuje tvorbu moči v ledvinách, čímž dochází ke snížení frekvence močení.

Duloxetin neléčí, nicméně posiluje močový svěrač a zabraňuje nechtěnému úniku moči.

Veškeré léky mohou vyvolat nežádoucí účinky. Je proto nutné konzultovat zdravotní stav s lékařem, který na základě vyšetření určí vhodný typ léčby.


Pomoci může i příroda

Určitým pomocníkem v léčbě nechtěného úniku moči jsou semena odrůdy štýrské olejové dýně. Obsahují nenasycené mastné kyseliny, vitaminy i minerály. Jsou známá díky pozitivním účinkům na podrážděný močový měchýř i oslabené pánevní dno. Extrakt z dýňových semen lze přijímat ve formě volně prodejných tablet.