Prohlášení o shodě

DoC TENA Barrier Cream

DoC TENA Bed

DoC TENA Body Oil

DoC TENA Comfort

DoC TENA Doplňkové produkty

DoC TENA Fix

DoC TENA Flex

DoC TENA Lady Pants

DoC TENA Lady Slipové vložky

DoC TENA Lady Vložky

DoC TENA Men Pants Blue

DoC TENA Men Protective Underwear

DoC TENA Men Protective Uderwear1

DoC TENA Men Protective Uderwear2

DoC TENA Men

DoC TENA Pants Bariatric

DoC TENA Pants Unisex

DoC TENA Shampoo Cap

DoC TENA Silhouette Normal

DoC TENA Slip Bariatric

DoC TENA Slip

DoC TENA Wash Cream

DoC TENA Wash Mousse 

DoC TENA Wet Wash Glove

DoC TENA Wet Wipe Original

DoC TENA Wet Wipes

DoC TENA Zinc Cream

Literatura a zdroje:

1Výsledky průzkumu realizovaného společností SCA v roce 2012 za účasti mužů starších 40 let ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Itálii, Rusku a Mexiku. Nizozemské ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (výtah v anglickém jazyce).
2Údaje v evidenci společnosti Essity: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně.  Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením TENA Solutions. 2011–2013.