Literatura:

1Výsledky průzkumu realizovaného společností SCA v roce 2012 za účasti mužů starších 40 let ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Itálii, Rusku a Mexiku. Nizozemské Ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (výtah v anglickém jazyce).
2Interní zdroje SCA: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením řešení TENA. 2011–13.