Prohlášení o shodě

  DoC TENA Barrier Cream

  DoC TENA Bed

  DoC TENA Body Oil

  DoC TENA Comfort

  DoC TENA Doplňkové produkty

  DoC TENA Fix

  DoC TENA Flex

  DoC TENA Lady Pants

  DoC TENA Lady Slipové vložky

  DoC TENA Lady Vložky

  DoC TENA Men Pants Blue

  DoC TENA Men Protective Underwear

  DoC TENA Men Protective Uderwear1

  DoC TENA Men Protective Uderwear2

  DoC TENA Men

  DoC TENA Pants Bariatric

  DoC TENA Pants Unisex

  DoC TENA Shampoo Cap

  DoC TENA Silhouette Normal

  DoC TENA Slip Bariatric

  DoC TENA Slip

  DoC TENA Wash Cream

  DoC TENA Wash Mousse 

  DoC TENA Wet Wash Glove

  DoC TENA Wet Wipe Original

  DoC TENA Wet Wipes

  DoC TENA Zinc Cream

  Literatura a zdroje:

  1Výsledky průzkumu realizovaného společností SCA v roce 2012 za účasti mužů starších 40 let ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Itálii, Rusku a Mexiku. Nizozemské ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu. Successful Pathways in Care Institutions, 2006 (výtah v anglickém jazyce).
  2Údaje v evidenci společnosti Essity: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně.  Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením TENA Solutions. 2011–2013.