TENA SmartCare Identifi™

  Profesionální pečovatelka a starší klientka spolu mluví v prostředí domova pro seniory

  Klíč k přesnému hodnocení kontinence

  Poskytovat osobní péči znamená zaměřit se na to, čím je každý klient jedinečný, objevit, co je pro něj důležité, a postavit jeho potřeby na první místo. Abyste to však mohli udělat, musíte nejprve těmto potřebám porozumět.

  TENA SmartCare Identifi™ je digitální řešení navržené tak, aby pomáhalo provádět přesné hodnocení kontinence. Takové hodnocení poskytuje profesionálním pečovatelům informace, které potřebují, aby skutečně porozuměli individuálním problémům, s nimiž se každý klient potýká.

  Kompletní řešení TENA SmartCare Identifi v balení, včetně pomůcky Sensor Wear a záznamníku

  Toto je TENA SmartCare Identifi

  TENA SmartCare Identifi jako součást vašeho hodnocení kontinence představuje pro vaše klienty přínos v podobě vyššího standardu osobní péče. Řešení je přínosné i pro váš domov pro seniory, protože je prokázáno, že TENA SmartCare Identifi pomáhá vytvářet vyšší hodnotu – od celkově větší pohody klientů a spokojenosti zaměstnanců přes efektivnější využívání času a zdrojů až po větší trvalou udržitelnost.

  Řešení, které přináší výhody klientům i domovům pro seniory

  Mějte k dispozici správné informace, poskytujte péči na správné úrovni

  Detailní snímek profesionální pečovatelky, která drží za ruce staršího klienta

  TENA SmartCare Identifi

  TENA SmartCare Identifi nepřetržitě diskrétně monitoruje návyky vyprazdňování během časového úseku 72 hodin. Na základě tohoto monitorování vygeneruje pro konkrétního klienta podrobnou zprávu o vyprazdňování. Informace ve zprávě lze následně použít k vytvoření plánu osobní péče, který zahrnuje:


  • správné časy pro návštěvu toalety
  • správný typ inkontinenčních pomůcek s optimální úrovní absorpce a ve správné velikosti
  • vhodné produkty pro péči o pokožku
  • cíle a aktivity, které podporují kontinenci a nezávislost
   
  Plány osobní péče mohou také zahrnovat TENA SmartCare Change Indicator™ – digitální řešení TENA pro péči o zdraví, které upozorní pečovatele, když nastane čas na výměnu absorpčních pomůcek. Odpadá tak nutnost častých manuálních kontrol.

  Jak funguje TENA SmartCare Identifi

  Všechny výhody TENA SmartCare Identifi

  TENA SmartCare Identifi lze využívat jako součást nového řešení TENA Solutions

  Profesionální pečovatelka a starší muž s pomůckou pro zlepšení mobility jdou po chodbě v domově pro seniory

  V rámci TENA Solutions jsme vyvinuli ucelený sortiment zahrnující naše absorpční pomůcky a výrobky pro péči o pokožku ProSkin, nástroje TENA, školení a podporu plus naše nejnovější průkopnická digitální řešení TENA SmartCare – TENA SmartCare Identifi a TENA SmartCare Change Indicator.

  Tento jedinečný sortiment je speciálně navržen pro zajištění optimální péče o kontinenci a další zlepšení osobní péče. Kombinace našeho sortimentu s osobním přístupem k péči přinese skutečnou hodnotu jak vašim klientům, tak zaměstnancům, celému domovu pro seniory a rovněž životnímu prostředí.

  Udržitelnější přístup k péči o kontinenci

  Dětské ruce držící malý glóbus. V levém horním rohu se objeví logo TENA Protects.

  TENA SmartCare Identifi

  V TENA chceme domovům pro seniory pomoci k udržitelnějšímu fungování. Kombinace osobního přístupu k péči s pomůckami TENA, nástroji TENA a digitálními řešeními TENA SmartCare může znamenat obrovský rozdíl, pokud jde o životní prostředí. Klíčovou součástí tohoto přístupu je TENA SmartCare Identifi.

  Využívání řešení TENA SmartCare Identifi jako součást vašeho hodnocení vám pomůže omezit úniky. To znamená nižší spotřebu pomůcek, menší množství odpadu a méně dodávek – a tedy menší využívání CO2. Méně úniků také znamená méně prádla – k praní i sušení – a tudíž nižší spotřebu energie.

  S řešeními, jako je TENA SmartCare Identifi a náš program udržitelnosti TENA Protects, můžeme napomoci lepší péči o naši planetu i o vaše klienty.

  Literatura a zdroje

  * Studie ARCTICC věnovaná TENA SmartCare Identifi, kterou realizovala University of Alberta v Kanadě v roce 2018 – údaje v evidenci, předložené k recenzované publikaci. 

  ** Studie ARCTICC věnovaná TENA SmartCare Identifi, kterou realizovala University of Alberta v Kanadě v roce 2018 – údaje v evidenci, předložené k recenzované publikaci.

  *** „Uhlíková stopa při používání“ zahrnuje uhlíkovou stopu absorpčních pomůcek a praní prádla v důsledku úniků při návštěvách toalety a omezování vlivu inkontinence. Výsledek je založen na klinickém hodnocení (údaje v evidenci/odkaz na publikaci) a na hodnocení životního cyklu provedeném společností Essity a ověřeném třetí stranou. Předpoklady o denních a nočních únicích, které vedly k rozdílným objemům prádla, byly založeny na interních údajích v evidenci společnosti Essity. Vliv absorpčních pomůcek na životní prostředí byl založen na získávání surovin, výrobě, dopravě a nakládání s odpady.

  **** „Uhlíková stopa při používání“ zahrnuje uhlíkovou stopu absorpčních pomůcek a praní prádla v důsledku úniků při návštěvách toalety a omezování vlivu inkontinence. Výsledek je založen na klinickém hodnocení (údaje v evidenci/odkaz na publikaci) a na hodnocení životního cyklu provedeném společností Essity a ověřeném třetí stranou, které dokládá 15% snížení. Předpoklady o denních a nočních únicích, které měly za následek rozdílné objemy prádla, byly založeny na interních údajích v evidenci společnosti Essity. Vliv absorpčních pomůcek na životní prostředí byl založen na získávání surovin, výrobě, dopravě a nakládání s odpady.