Strategie pro získání kontroly nad dermatitidou v důsledku inkontinence (IAD)

  Na zádech starší ženy je patrná stárnoucí pokožka.

  Aktivní péčí o pokožku mohou pečovatelé snížit riziko IAD u klientů v domovech pro seniory, což výrazně zlepšuje kvalitu jejich života a snižuje pracovní zátěž pečovatelů. 

  Lidé žijící s inkontinencí jsou vystaveni vyššímu riziku dermatitidy v důsledku inkontinence – typu zánětu kůže způsobeného dlouhodobým působením moči nebo stolice. Prevence IAD je zásadní, protože IAD způsobuje značné nepohodlí a je hlavním rizikovým faktorem vzniku proleženin, jejichž léčba je nákladná a časově náročná a v případě infekce se může stát život ohrožující.1 V tomto článku se zabýváme některými faktory, které přispívají ke vzniku IAD, a jejich řešením.

  1  Nix D, Haugen V. Prevention and Management of incontinence-associated Dermatitis. Léky proti stárnutí. 2010;27(6):491–496

  Rizikové faktory IAD a jejich řešení

  Dvojitá ochrana (používání více výrobků)

  Inkontinenční výrobky TENA jsou určeny k jednorázovému použití. Existují různé typy a velikosti, s různou mírou absorpce. Chcete-li uspokojit potřeby klienta, je důležité vybrat správný inkontinenční výrobek

  Dvojitá ochrana – vkládat do absorpční pomůcky další vložku pro zesílení účinku se může zdát jako dobrý způsob, jak poskytnout dodatečnou ochranu. Ve skutečnosti se tím ale snižuje funkčnost a vznikají následující rizika: 

  Vlhkost na kůži: Pokud se klient vyprázdní více, než je kapacita posilovací vložky, nemusí moč projít přes její spodní vrstvu do vnější absorpční pomůcky. Naopak, přeplněná vložka způsobí navlhčení pokožky, a nadměrná hydratace pokožky ji může poškodit. 

  Únik na oblečení: Moč, kterou posilovací vložka nedokáže absorbovat, vytéká po stranách. A protože vnější pomůcka nepřiléhá těsně k tříslům, může se snížit její schopnost absorbovat uniklé tekutiny. 

  Podráždění pokožky a proleženiny:: Kromě toho, že má dodatečný objem mezi nohama vliv na důstojnost klienta, může také odřít pokožku. K tomu přispívá také to, že vnější pomůcka špatné přiléhá a že při odebrání posilující vložky může dojít k odření pokožky.

  Zdravotní sestra pomáhá starší klientce vyfotit růži na její telefon.

  Obezita – rizika a prevence

  Obézní klienti mají častěji: 

  • Problémy s únikem moči na oblečení a prádlo kvůli špatně nasazeným inkontinenčním pomůckám 
  • Potíže s osobní hygienou, protože nedosáhnou na všechny části těla 
  • Poškozenou kůži v důsledku zhoršené pohyblivosti a nadměrné tělesné hmotnosti 
  • Potíže se silným pocením – kůže se v záhybech o sebe tře a vznikají odřeniny 
  • Problémy s podvýživou a cukrovkou, které ještě více zvyšují riziko poškození kůže 

  Plenková dermatitida - léčba: Zařaďte každodenní kontrolu stavu kůže klientů do plánu individuální péče. Zkontrolujte zejména záhyby na kůži. Co pomáhá na dermatitidu? Udržujte je suché a čisté, aby nedocházelo ke tření. Ochranná vazelína nebo zinková mast můžou také pomoci snížit tření kůže. Ujistěte se, že používáte výrobky, které odpovídají konkrétním potřebám klinicky obézních osob.

  Starší klientka a její pečovatelka se procházejí a povídají si před domovem pro seniory.

  Starší klient hovoří v kanceláři se svou pečovatelkou.

  Špatná péče o kontinenci a riziko poškození kůže

  Správná péče o kontinenci je zásadní pro dobrý stav pokožky. Při dlouhodobém kontaktu s močí a/nebo výkaly je pokožka klientů vystavena většímu riziku podráždění a macerace. Používání inkontinenční pomůcky nesprávné velikosti nebo s nesprávnou úrovní absorpce může vést k odření pokožky. Pokud je klient ponechán delší dobu v mokré nebo znečištěné pomůcce nebo na lůžku s neprodyšnou ochranou, může se tím rovněž zvýšit riziko poškození kůže, co může spůsobit i zánět kůže. 

  Důležitá je také preventivní péče o pokožku v oblasti hráze. Plenková dermatitída - léčba: pokud se citlivá oblast genitálií myje vodou a mýdlem, může dojít k podráždění pokožky. Je důležité používat přípravky pro péči o pleť, které ji šetrně čistí, hydratují a zachovávají její přirozenou ochrannou vrstvu a zároveň ji udržují zdravou a pružnou. 

  Dobrý stav pokožky v oblasti genitálií je možné udržet pomocí správné péče, správných přípravků a správného postupu při toaletě a výměnách absorpčních pomůcek.

  Řešení TENA ProSkin pro zdraví pokožky o třech krocích

  Pomozte svým zaměstnancům poskytovat odbornou péči o pokožku s naším řešením TENA ProSkin™ pro zdraví pokožky o třech krocích – speciálně navrženým pro starší pokožku.

  Kontaktujte nás
  Řešení TENA ProSkin pro zdraví pokožky o třech krocích

  Zdravotní sestra pomáhá starší klientce obléknout si punčochy.

  Fekální inkontinence – snižte riziko IAD správnou regulací střevních funkcí

  Vhodný program pro regulaci střevních funkcí zabrání nečekanému vyprazdňování a může předejít komplikacím, jako je zácpa. Pokožka klienta by neměla být vystavena výkalům nebo moči déle, než je nutné. Plenková dermatitida u seniorů - Dlouhodobý kontakt s výkaly je klíčovým rizikovým faktorem IAD, protože výkaly obsahují agresivní enzymy a leptavé sloučeniny, které mohou kůži rychle narušit. Dbejte na okamžité odstranění výkalů otíráním zepředu dozadu, aby se fekální bakterie nedostaly do močové trubice. 

  Využijte gastrokolického reflexu, který je zodpovědný za nutkání vyprázdnit se po jídle – postarejte se, aby klienti jedli pravidelně a měli co nejlepší podmínky pro stravování. Povzbuďte je, aby po jídle použili toaletu – zejména po snídani, kdy je tento reflex nejsilnější. Zajistěte správnou polohu na toaletě, která usnadňuje vyprazdňování. 

  Fekální inkontinence je zničující, ale účinná léčba může zlepšit kvalitu života. Další informace o tom, jak si udržet zdravá střeva, najdete zde.

  Odhalené paže dvou starších klientů, kteří sedí v křeslech na slunci.

  Rozdíl mezi IAD a proleženinami

  Projevy IAD jsou často nesprávně označovány jako proleženiny – jsou ale mezi nimi rozdíly. Zatímco IAD vzniká na povrchu kůže a souvisí s dlouhodobým působením moči nebo stolice na kůži, proleženiny vznikají hlouběji v kožních vrstvách, tedy směrem zevnitř ven. Proleženiny jsou obvykle nad kostním výběžkem a vznikají tlakem nebo kombinací tlaku a tření. Proleženiny se mohou objevit kdekoli na těle. 

  Výzkum ukazuje jasnou souvislost mezi IAD a zvýšeným rizikem proleženin v oblasti hýždí. IAD i proleženiny způsobují značné nepohodlí a mohou být obtížně léčitelné – další důvod, proč je tak důležitá preventivní péče o pokožku v oblasti hráze a dobrá péče o kontinenci.

  Zdravotní sestra pomáhá staršímu klientovi vyjít z koupelny.

  Péče o zdraví pokožky: praktické tipy pro zdravotní sestry a pečovatele

  Rovnováhu pokožky může narušit celá řada faktorů. V tomto článku se zabýváme některými důležitými faktory, na které je třeba pamatovat, jde-li o hygienu a péči o inkontinenci.

  Auditovala Josefine Grandin, okresní zdravotní sestra, odbornice na léčbu močových cest, 25. 4. 2022

  TENA – vaše udržitelná volba

  Ve společnosti TENA je naším posláním zkvalitňovat životy milionů lidí na celém světě pomocí inovativních výrobků, které mají stále nižší uhlíkovou stopu. Zjistěte více o našem úsilí o udržitelnou budoucnost a o tom, jak vám výrobky TENA mohou pomoci snížit uhlíkovou stopu.

  Udržitelnost v TENA
  TENA – vaše udržitelná volba

  Související informace