Legislativní změny

  Přehled změn zákonů související s inkontinenčními zdravotnickými prostředky (dále jen „ZP“)


  Změna výše DPH z 15% na 12% od 1.1.2024 zavedena zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů:

             ° Dochází k úpravě konečných cen pro spotřebitele.

             ° Mění se úhradové limity hrazené pojišťovnami pro I., II. i III. stupeň inkontinence i pro podložky.

             ° Nový přehled úhradových limitů naleznete zde a přehled konečných cen včetně 12% DPH v preskripční kartě TENA  zde.

             ° Výše spoluúčasti pacienta daná zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění se nemění.


  V platnosti zůstává i metodika VZP pro stanovení stupně inkontinence:
   

             ° I. stupeň – mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin, především stresová inkontinence všech stupňů. Používání pomůcek je nepravidelné. Únik moči nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů.

             ° II. stupeň – mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin + fekální inkontinence, ostatní typy inkontinence zejména u mobilních pacientů. Používání pomůcek je nutné denně, únik moči nastává při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické námaze.

             ° III. stupeň – mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin + smíšená inkontinence, ostatní typy inkontinence v pokročilém stádiu především u ležících pacientů spojené také s inkontinencí stolice. Používání pomůcek je trvalou nutností. Moč, případně stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

  TENA_2000x1000_COLUMN_HILFIGER_TPW_PHARMACY.jpg