Literatura a zdroje:

    1Údaje v evidenci společnosti SCA; 181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. 2011–13.
    2Údaje v evidenci společnosti SCA: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením řešení TENA. 2011–13.