TENA Řešení

Řešení TENA představují integrovanou nabídku s osvědčenými postupy, nástroji, školením a odbornou podporou pro péči o pacienty nebo klienty pečovatelských domů a lékárny.

Jedná se o efektivní způsob práce v rámci partnerství, kdy vám pomáháme s prací v pečovatelských domech, abyste mohli hledat, zavádět a udržovat měřitelná zlepšení v oblasti péče o kontinenci a osobní hygieny.

Zjistěte více o řešeních TENA

Služby od značky TENA

Literatura a zdroje:

1Údaje v evidenci společnosti SCA; Údaje v evidenci společnosti SCA: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech. 2011–13.
2K nákladům v souvislosti s managementem inkontinence hodnoceným v rámci řešení TENA patří: spotřeba výrobků, péče o pokožku, prádlo a náklady na likvidaci odpadů.