Vaše cesta k větší hodnotě

  Představujeme nová TENA Solutions

  Společnost TENA vytvořila jedinečný sortiment produktů, digitálních řešení, nástrojů, školení a podpory – všechny navržené cílem optimalizovat systém péče a ještě více zlepšit osobní péči. Tato kombinace našeho sortimentu s osobním přístupem k péči přinese skutečnou hodnotu jak vašim klientům, tak zaměstnancům, celému domovu pro seniory a rovněž životnímu prostředí. To jsou nová TENA Solutions.

  Co kdyby vám TENA Solutions mohla pomoci?

  • Snížení podráždění pokožky o 47 %1
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců o 79 %2
  • Omezení úniků až o 44 %3
  • S 15% snížením uhlíkové stopy při používání, po vyhodnocení návštěv toalety a omezení vlivu inkontinence pomocí TENA SmartCare Identifi™4
  Kontaktujte nás
  Co kdyby vám TENA Solutions mohla pomoci?

  Systém péče o kontinenci

  Profesionální pečovatelka a starší muž s chodítkem jdou po chodbě v domově pro seniory

  Základ nových TENA Solutions

  Základem nových TENA Solutions je systém péče o kontinenci. V TENA úzce spolupracujeme s domovy pro seniory, abychom zjistili skutečné potřeby péče. Na základě těchto potřeb jsme vytvořili jedinečný sortiment, který optimalizuje každý krok péče o kontinenci a ještě více zlepšuje individuální péči.

  TENA-Solutions-web-Pathway-Assessment-new-helix-500x500.png

  Vyhodnocení

  Identifikace individuálních potřeb klienta

  Kombinací níže uvedených nástrojů TENA můžete zajistit přesné hodnocení kontinence, které identifikuje individuální problémy, s nimiž se jednotliví klienti potýkají. 

  • TENA SmartCare Identifi™ 
  • Mikční deník TENA
  • Hodnocení kontinence TENA
  • Hodnocení zdraví pokožky TENA, průvodce prevencí a léčbou IAD

  Starší klient sedí v křesle v domově pro seniory

  Plán péče

  Vytvoření plánu osobní péče

  Výsledky hodnocení kontinence slouží k vytvoření plánu osobní péče, který zahrnuje správné časy pro návštěvu toalety, správný typ, velikost a úroveň absorpce inkontinenčních pomůcek a vhodné produkty pro péči o pokožku.

  • Plán péče o kontinenci TENA
  • Průvodci výběrem produktů TENA
  • Osvědčené postupy péče o kontinenci TENA
  • Osvědčené postupy osobní hygieny TENA
  • Osvědčené postupy řízení funkce střev TENA

  TENA-Solutions-web-Pathway-Care-delivery-new-helix-500x500.png

  Poskytování péče

  Zajištění provádění a dodržování plánu péče

  Osobní péče je poskytována prostřednictvím proaktivního přístupu k rutinám při návštěvě toalety a používání výrobků TENA a digitálních řešení TENA SmartCare – vybraných tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám klienta. TENA také poskytuje školení a podporu.

  • Videonávody na použití výrobků TENA
  • Karty péče TENA
  • Absorpční pomůcky TENA ProSkin a produkty péče o pokožku
  • TENA SmartCare Change Indicator™
  • Školení a podpora TENA – přizpůsobené na míru konkrétním potřebám

  Čtyři modré šipky směřující vzhůru s modrým pozadím TENA

  Výsledky

  Přezkoumání a vyhodnocení výsledků péče

  Výsledky plánu péče by měly být pravidelně přezkoumávány a vyhodnocovány, aby se zjistilo, kde je možné dosáhnout zlepšení. K tomu slouží zpráva o hodnocení a následných opatřeních TENA. Na základě těchto informací lze v případě potřeby upravit plány péče tak, aby byla zajištěna kvalitní péče. 

  • Zpráva o hodnocení a následných opatřeních TENA

  Jako zákazník společnosti TENA si myslím, že ostatní zákazníci mohou počítat s nižší frekvencí výměn, nižšími náklady díky používání těchto produktů a v konečném důsledku i lepší službou pro klienty.

  Garth,
  Výkonný ředitel,
  Valley Elder Care

  Plná hodnota nových TENA Solutions

   

  Pokud se nová TENA Solutions zavedou v každém úseku péče, může to přinést vyšší hodnotu v řadě oblastí – od kvality života klientů a spokojenosti pracovníků až po efektivitu péče a udržitelnost v oblasti životního prostředí.

  „Personál tak může zvládnout více úkolů, cítit se na konci směny více naplněný a nepřipadat si, že celou noc jen pobíhal sem a tam.“

  Jess, ředitelka ošetřovatelství, Valley Elder Care

  „Přístup k široké škále inkontinenčních produktů vedl ke snížení úniků moči a zlepšení pohody klientů.“

  Dr. Carlo Del Prato, ředitel zdravotnického zařízení, Coopselios, Itálie

  Literatura a zdroje:

  1. Údaje společnosti Essity v evidenci: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2011–2013
  2. Údaje společnosti Essity v evidenci (dotazníky pro zaměstnance): Všechny statistiky vycházejí z výsledků 85–105 případových studií TENA Solutions (v závislosti na otázce) po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA a Kanadě. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2012–2014
  3. Studie ARCTICC věnovaná TENA Identifi, kterou realizovala University of Alberta v Kanadě v roce 2018 – údaje v evidenci, předložené k recenzované publikaci.
  4. „Uhlíková stopa při používání“ zahrnuje uhlíkovou stopu absorpčních pomůcek a praní prádla v důsledku úniků, při poskytování péče spojené s návštěvami toalety a omezování vlivu inkontinence. Výsledek je založen na klinické studii (údaje v evidenci) a na hodnocení životního cyklu provedeném společností Essity a ověřeném třetí stranou. Předpoklady o denních a nočních únicích, které vedou k rozdílným objemům prádla, vycházely z interních údajů v evidenci společnosti Essity. Dopad absorpčních pomůcek na životní prostředí vycházel ze získávání surovin, výroby, dopravy a nakládání s odpadem.
  5. Údaje společnosti Essity v evidenci: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2011–2013
  6. Údaje společnosti Essity v evidenci: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2011–2013
  7. Studie ARCTICC věnovaná TENA Identifi, kterou realizovala University of Alberta v Kanadě v roce 2018 – údaje v evidenci, předložené k recenzované publikaci.
  8. „Uhlíková stopa při používání“ zahrnuje uhlíkovou stopu absorpčních pomůcek a praní prádla v důsledku úniků, při poskytování péče spojené s návštěvami toalety a omezování vlivu inkontinence. Výsledek je založen na klinické studii (údaje v evidenci) a na hodnocení životního cyklu provedeném společností Essity a ověřeném třetí stranou. Předpoklady o denních a nočních únicích, které vedou k rozdílným objemům prádla, vycházely z interních údajů v evidenci společnosti Essity. Dopad absorpčních pomůcek na životní prostředí vycházel ze získávání surovin, výroby, dopravy a nakládání s odpadem.