Vaše cesta k větší hodnotě

Představujeme nová TENA Solutions

Společnost TENA vytvořila jedinečný sortiment produktů, digitálních řešení, nástrojů, školení a podpory – všechny navržené cílem optimalizovat systém péče a ještě více zlepšit osobní péči. Tato kombinace našeho sortimentu s osobním přístupem k péči přinese skutečnou hodnotu jak vašim klientům, tak zaměstnancům, celému domovu pro seniory a rovněž životnímu prostředí. To jsou nová TENA Solutions.

Co kdyby vám TENA Solutions mohla pomoci?

 • Snížení podráždění pokožky o 47 %1
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců o 79 %2
 • Omezení úniků až o 44 %3
 • S 15% snížením uhlíkové stopy při používání, po vyhodnocení návštěv toalety a omezení vlivu inkontinence pomocí TENA SmartCare Identifi™4
Kontaktujte nás
Co kdyby vám TENA Solutions mohla pomoci?

Systém péče o kontinenci

Profesionální pečovatelka a starší muž s chodítkem jdou po chodbě v domově pro seniory

Základ nových TENA Solutions

Základem nových TENA Solutions je systém péče o kontinenci. V TENA úzce spolupracujeme s domovy pro seniory, abychom zjistili skutečné potřeby péče. Na základě těchto potřeb jsme vytvořili jedinečný sortiment, který optimalizuje každý krok péče o kontinenci a ještě více zlepšuje individuální péči.

TENA-Solutions-web-Pathway-Assessment-new-helix-500x500.png

Vyhodnocení

Identifikace individuálních potřeb klienta

Kombinací níže uvedených nástrojů TENA můžete zajistit přesné hodnocení kontinence, které identifikuje individuální problémy, s nimiž se jednotliví klienti potýkají. 

 • TENA SmartCare Identifi™ 
 • Mikční deník TENA
 • Hodnocení kontinence TENA
 • Hodnocení zdraví pokožky TENA, průvodce prevencí a léčbou IAD

Starší klient sedí v křesle v domově pro seniory

Plán péče

Vytvoření plánu osobní péče

Výsledky hodnocení kontinence slouží k vytvoření plánu osobní péče, který zahrnuje správné časy pro návštěvu toalety, správný typ, velikost a úroveň absorpce inkontinenčních pomůcek a vhodné produkty pro péči o pokožku.

 • Plán péče o kontinenci TENA
 • Průvodci výběrem produktů TENA
 • Osvědčené postupy péče o kontinenci TENA
 • Osvědčené postupy osobní hygieny TENA
 • Osvědčené postupy řízení funkce střev TENA

TENA-Solutions-web-Pathway-Care-delivery-new-helix-500x500.png

Poskytování péče

Zajištění provádění a dodržování plánu péče

Osobní péče je poskytována prostřednictvím proaktivního přístupu k rutinám při návštěvě toalety a používání výrobků TENA a digitálních řešení TENA SmartCare – vybraných tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám klienta. TENA také poskytuje školení a podporu.

 • Videonávody na použití výrobků TENA
 • Karty péče TENA
 • Absorpční pomůcky TENA ProSkin a produkty péče o pokožku
 • TENA SmartCare Change Indicator™
 • Školení a podpora TENA – přizpůsobené na míru konkrétním potřebám

Čtyři modré šipky směřující vzhůru s modrým pozadím TENA

Výsledky

Přezkoumání a vyhodnocení výsledků péče

Výsledky plánu péče by měly být pravidelně přezkoumávány a vyhodnocovány, aby se zjistilo, kde je možné dosáhnout zlepšení. K tomu slouží zpráva o hodnocení a následných opatřeních TENA. Na základě těchto informací lze v případě potřeby upravit plány péče tak, aby byla zajištěna kvalitní péče. 

 • Zpráva o hodnocení a následných opatřeních TENA

Jako zákazník společnosti TENA si myslím, že ostatní zákazníci mohou počítat s nižší frekvencí výměn, nižšími náklady díky používání těchto produktů a v konečném důsledku i lepší službou pro klienty.

Garth,
Výkonný ředitel,
Valley Elder Care

Plná hodnota nových TENA Solutions

 

Pokud se nová TENA Solutions zavedou v každém úseku péče, může to přinést vyšší hodnotu v řadě oblastí – od kvality života klientů a spokojenosti pracovníků až po efektivitu péče a udržitelnost v oblasti životního prostředí.

„Personál tak může zvládnout více úkolů, cítit se na konci směny více naplněný a nepřipadat si, že celou noc jen pobíhal sem a tam.“

Jess, ředitelka ošetřovatelství, Valley Elder Care

„Přístup k široké škále inkontinenčních produktů vedl ke snížení úniků moči a zlepšení pohody klientů.“

Dr. Carlo Del Prato, ředitel zdravotnického zařízení, Coopselios, Itálie

Literatura a zdroje:

 1. Údaje společnosti Essity v evidenci: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2011–2013
 2. Údaje společnosti Essity v evidenci (dotazníky pro zaměstnance): Všechny statistiky vycházejí z výsledků 85–105 případových studií TENA Solutions (v závislosti na otázce) po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA a Kanadě. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2012–2014
 3. Studie ARCTICC věnovaná TENA Identifi, kterou realizovala University of Alberta v Kanadě v roce 2018 – údaje v evidenci, předložené k recenzované publikaci.
 4. „Uhlíková stopa při používání“ zahrnuje uhlíkovou stopu absorpčních pomůcek a praní prádla v důsledku úniků, při poskytování péče spojené s návštěvami toalety a omezování vlivu inkontinence. Výsledek je založen na klinické studii (údaje v evidenci) a na hodnocení životního cyklu provedeném společností Essity a ověřeném třetí stranou. Předpoklady o denních a nočních únicích, které vedou k rozdílným objemům prádla, vycházely z interních údajů v evidenci společnosti Essity. Dopad absorpčních pomůcek na životní prostředí vycházel ze získávání surovin, výroby, dopravy a nakládání s odpadem.
 5. Údaje společnosti Essity v evidenci: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2011–2013
 6. Údaje společnosti Essity v evidenci: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA Solutions po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých institučních zařízeních. 2011–2013
 7. Studie ARCTICC věnovaná TENA Identifi, kterou realizovala University of Alberta v Kanadě v roce 2018 – údaje v evidenci, předložené k recenzované publikaci.
 8. „Uhlíková stopa při používání“ zahrnuje uhlíkovou stopu absorpčních pomůcek a praní prádla v důsledku úniků, při poskytování péče spojené s návštěvami toalety a omezování vlivu inkontinence. Výsledek je založen na klinické studii (údaje v evidenci) a na hodnocení životního cyklu provedeném společností Essity a ověřeném třetí stranou. Předpoklady o denních a nočních únicích, které vedou k rozdílným objemům prádla, vycházely z interních údajů v evidenci společnosti Essity. Dopad absorpčních pomůcek na životní prostředí vycházel ze získávání surovin, výroby, dopravy a nakládání s odpadem.