Společně k lepší péči o kontinenci

Řešení TENA představují integrovanou nabídku s inovativními výrobky, osvědčenými postupy, nástroji, školením a odbornou podporou. Díky vzájemné spolupráci můžeme zlepšovat pohodu klientů, pracovní klima, rozpočet i životní prostředí.

Zlepšete svou péči po všech stránkách

Řešení TENA představují efektivní způsob práce v rámci partnerství, kdy pečovatelským domům pomáháme hledat, zavádět a udržovat měřitelná zlepšení v oblasti péče o kontinenci a osobní hygieny.

574x262_video-screenshot_meeting.jpg

Každému jednotlivému klientovi nabídněte ty správné výrobky a individuální péči a zajistěte si v celém svém pečovatelském domě dlouhodobé účinky. Zavedení TENA Solutions je osvědčený způsob, jak zlepšit celkovou pohodu klientů. Používání těch správných výrobků a postupů pro každého jednotlivce nejen podporuje kontinenci a dobré zdraví pokožky, ale zlepšuje také pracovní atmosféru, rozpočet vašeho podniku a dopad na životní prostředí. 

Všude na světě, kde se využívají řešení TENA, výsledky ukazují jasné zlepšení péče v 95 % pečovatelských domů. [1]

Ředitelům pečovatelských domů se daří snižovat celkové náklady a zaměstnanci získávají více času na užitečnou péči. Péči, která je přizpůsobena každému jednotlivému klientovi, aby se mu dostalo té správné péče a uspokojení konkrétních potřeb.

Pokud chcete zjistit více o tom, jaký můžete mít vy i vaši klienti prospěch z řešení TENA, obraťte se na svého místního zástupce TENA. 

Vzájemná spolupráce

Náš třístupňový proces, který vám pomůže vyhledávat, zavádět a udržovat významná zlepšení v plánu péče o kontinenci.

Řešení TENA pro péči o kontinenci

Plán

Vyhodnotíme rutinní postupy, které využíváte ve svém pečovatelském domě, abychom našli oblasti, které nabízejí prostor pro zlepšení. Poté připravíme akční plán a provedeme zkušební zavedení TENA Solutions. Po provedení testu vám poskytneme výsledky a ukážeme vám měřitelná zlepšení.

Vzdělávání

Když zahájíme a realizujeme akční plán, dbáme na to, aby se vám během celého procesu dostávalo odborné podpory a poradenství. Naši odborníci na značku TENA budou školit, instruovat a podporovat vaše zaměstnance v jejich každodenní práci při zavádění řešení TENA. Vaši zaměstnanci se mohou spolehnout na podporu ve všem – od implementace individuálních plánů péče až po výběr těch správných výrobků a postupů v oblasti osobní hygieny a péče o kontinenci.

Sledování

V této fázi sledujeme výsledky a měříme přínos zavedených opatření. Proces sledování se pravidelně opakuje, protože v řešeních TENA jde o neustálé zlepšování. Výsledky z tohoto sledování a měření se využívají k sestavování nových akčních plánů, které vám pomohou se dále zlepšovat.

Již více než 50 let spolupracujeme s odborníky ve zdravotnictví. Díky mnoha letům odborného partnerství jsme vyvinuli osvědčené postupy pro oblast osobní hygieny a péče o kontinenci, které byly zavedeny po celém světě.

V kombinaci s našimi vysoce inovativními výrobky a přístupem k odborné podpoře tehdy, když ji potřebujete, vám řešení TENA nabízejí integrovaný přístup, který vám pomůže hledat, zavádět a udržovat zlepšení v oblasti péče o kontinenci.

Zlepšení celkové pohody klientů

Naše individuální plány péče vedou ke zlepšení péče o kontinenci, která nejen podporuje důstojnost, ale nabízí také větší nezávislost. Zkušenosti pečovatelských domů, které zavedly řešení TENA[2,3]:

 • Méně zbytečných přerušení z důvodu výměn výrobků 

 • Méně úniků
 • Pohodlnější každodenní hygiena
 • Zlepšení zdraví pokožky

Řešení TENA pro péči o kontinenci

Zlepšete svou pracovní atmosféru

Každý pečovatel by měl vždy pociťovat jistotu ohledně péče, kterou poskytuje. S našimi jednoduchými protokoly péče bude vaše každodenní pracovní rutina probíhat snáze a navíc ušetříte volný čas, který můžete věnovat užitečnější péči. Řešení TENA umožní vašim zaměstnancům:

 • prát méně ložního prádla a oblečení,
 • získat osvědčené postupy v oblasti péče,

 • předcházet zbytečným výměnám výrobků,

 • vykonávat méně obtěžující péči o pokožku,

 • užívat si lepší pracovní atmosféru.

Řešení TENA pro péči o kontinenci

Lepší kontrola rozpočtu

Díky individuální péči snížíte spotřebu výrobků, náklady na praní prádla, objem odpadu i peníze vynaložené na léčbu kožních problémů. Pomáháme vám začlenit osvědčené postupy v oblasti individuální péče efektivním způsobem, který vede ke znatelným výsledkům jak z hlediska zdraví, tak nákladů. Můžete například:

 • snížit spotřebu výrobků,
 • snížit náklady na péči o pokožku,

 • snížit náklady na praní prádla,

 • snížit náklady na likvidaci odpadu,

 • zvýšit efektivitu práce zaměstnanců,

 • snáze plnit zákonné požadavky,

Řešení TENA pro péči o kontinenci

zlepšit dopad na životní prostředí.

Když eliminujete používání zbytečných produktů, snížíte množství odpadu a omezíte dopad na životní prostředí. Další významný důvod k zavedení individuální péče. Díky zavedení řešení TENA:

 • snížíte spotřebu výrobků pro inkontinenci,
 • snížíte spotřebu výrobků pro péči & o pokožku a čištění,
 • snížíte spotřebu energie,
 • snížíte plýtvání materiálem.

Řešení TENA pro péči o kontinenci

Vydání
Stáhnout

Literatura a zdroje

1Údaje v evidenci společnosti SCA; 181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně v období 2011–13. 
2Údaje v evidenci společnosti SCA: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením řešení TENA v období 2011–13.
3Studie Cowi, Dánsko 2009.