Nejlepší postupy pro dobrý spánek a péči během noci

Abychom klientům pomohli dobře se vyspat, je důležité poskytovat jim noční péči přizpůsobenou jejich potřebám. Jsme tu, abychom vám pomohli porozumět funkcím spánku a tomu, jak souvisí s inkontinencí, a nabídli vám tipy, jak zajistit efektivní péči během noci.

Absorpční kalhotky TENA Pants Night vedle balení. Text přes kalhotky: „ochrana při poloze vleže.“

Proč je spánek tak důležitý?

Spánek nám pomáhá regenerovat, revitalizovat a opravovat svalovou tkáň po aktivním a náročném dni. Když odpočíváme, imunitní systém identifikuje rušivé prvky a ukládá je do své paměti, aby lépe odolával infekci. Spánek také upevňuje vzpomínky a my jsme díky němu během hodin bdění bystřejší.

Co může být příčinou častých nočních návštěv toalety?

U starších obyvatel, kteří potřebují zvláštní péči, může přerušovaný spánek vést k výkyvům nálady, zhoršení úsudku a paměti, zvýšení citlivosti na bolest, zvýšení rizika infekce, většímu riziku pádu a obtížnému zvládání denních aktivit a rehabilitačních programů. 

Jak stárneme, naše těla se mění a spánek je mělčí s rizikem častého probouzení. Zhoršuje se funkce ledvin a močový měchýř je méně elastický, což má za následek nutnost častějšího vyprazdňování během noci. 

Ve stáří také rostou rizika spojená s nočními cestami na toaletu. Výzkum1 více než 400 pádů, ke kterým došlo u hospitalizovaných pacientů starších 60 let, ukázal, že 1/3 všech pádů byla spojena s cestami na toaletu, přičemž téměř polovina těchto cest byla v noci. 

Existují zdravotní problémy a vedlejší účinky léků, které mohou způsobovat a zvyšovat potřebu močení v noci, jako jsou poruchy srdce a ledvin, cukrovka, urgentní inkontinence moči a diuretika. Pokud se domníváte, že byste mohli mít některý z těchto základních zdravotních problémů nebo že je váš lék příčinou nočního močení, kontaktujte svého lékaře. Někdy může ke zmírnění nežádoucích účinků pomoci jednoduchá změna doby, kdy lék užíváte. 

Příčinou častějšího nočního močení může být také nespavost, protože více moči se produkuje během bdění. Existuje mnoho chronických zdravotních stavů, které mohou způsobovat nespavost. Příkladem jsou neklidné nohy, spánková apnoe, Alzhiemherova a Parkinsonova choroba. 

Mnohá chronická onemocnění navíc způsobují nepříjemné stavy a bolest, takže léčba základního zdravotního problému a vhodné tlumení bolesti zlepší spánek a omezí potřebu nočního močení.

Tipy pro efektivní péči v průběhu noci

Abychom vašim klientům pomohli dobře se vyspat, sepsali jsme několik kroků, které pomáhají minimalizovat přerušování spánku a zefektivnit vaši péči v průběhu noci.

1. Začněte se základy

Před spaním se ujistěte, že má váš klient vyprázdněná střeva i močový měchýř. Během dne byste u něho měli dbát na správnou rutinu vyprazdňování střev, aby se snížilo riziko střevní inkontinence v noci. Abyste předešli nočnímu močení, je třeba se dvě hodiny před spaním vyhýbat tekutinám. Pamatujte, že kofein nás nejen udržuje bdělé, ale může také zvýšit potřebu močení, takže pro lepší noční spánek je nejlepší příjem kofeinu omezit. Existují také zdravotní potíže a vedlejší účinky léků, které mohou vyvolávat a zvyšovat potřebu nočního močení, např. cukrovka a diuretika. 

Pro kvalitnější spánek po celou noc upravte klientům spánek v průběhu dne – snižte frekvenci a délku denního spánku. Noční močení pomohou omezit také použití kompresních punčoch a odpolední odpočinek s nohama ve zvýšené poloze, protože pomáhají tělu zvládnout zadržování tekutin, ke kterému v dolních končetinách po celý den dochází.

2. Zkuste noční vložky

Pokud váš klient trpí noční inkontinencí, používejte pro něho vložky, které jsou speciálně navrženy pro použití v noci. Absorpční kalhotky TENA Pants Night nabízejí díky o 16 % vyšší savosti jedinečnou ochranu při poloze vleže a chrání křehkou pokožku déle. 99 % pečovatelů uvádí, že jejich klienti zůstávají celou noc v suchu3, a laboratorní testy prokázaly, že po 7 hodinách používání zůstává pokožka o 32 % sušší4. Absorpční kalhotky TENA Pants Night zajistí absorpci nočních úniků, pokud váš klient není schopen si dojít na toaletu nebo pokud u něj dojde v průběhu noci k únikům, aniž by se probudil.

3. Vybudujte zdravé spánkové návyky

Pokud váš klient trpí poruchami spánku, zamyslete se nad jeho aktivitami během dne. Má zajištěný dostatek čerstvého vzduchu a cvičení? Zkuste do každodenního režimu zařadit jemné protahování. Sleduje klient před spaním televizi? Zkuste televizi nahradit četbou nebo poslechem klidné hudby. Pije alkohol? Zkuste u něho konzumaci alkoholu omezit, protože i když vyvolává pocit ospalosti, ve skutečnosti zasahuje do mechanismu, který v těle reguluje spánek. Dbejte na to, aby se váš klient před spaním věnoval činnostem, při kterých si odpočine a které podpoří zdravý a klidný stav. 

4. Zajistěte svým klientům bezpečí

Pokud se starší lidé vydávají v noci rychle sami na toaletu, hrozí jim riziko úrazu. Jedním z řešení je instalovat vedle lůžka stoličku s nočníkem. Pokud to ovšem není možné nebo žádoucí, zajistěte, aby měl klient volnou cestu na toaletu. Můžete také na vhodná místa instalovat osvětlení se senzorem pohybu a odstranit z cesty volně ležící předměty, které mohou zvyšovat riziko. Pokud klient trpí demencí a noční toulání je u něho problém, může být užitečný alarm, který vás upozorní, když se klient vzbudí a vydá se z lůžka.

5. Věnujte péči křehké pokožce

Nepohodlí související s nepříjemným pocitem na pokožce může mít vážný dopad na spánek klientů a může přispívat ke zvýšené potřebě močení v průběhu noci. Abychom pomohli zachovat zdraví pokožky, vyvinuli jsme pro klienty s inkontinencí řešení pro zdraví pokožky o třech krocích:

 Balení inkontinenčních vložek TENA Comfort

Zajištění suchého prostředí díky pomůckám TENA ProSkin s rychlou absorpcí, které snižují vlhkost na pokožce, ve dne i v noci.

Balení vlhčených ubrousků TENA Wet Wipes

Zajištění čistoty díky ubrouskům a mycím krémům TENA z řady ProSkin.

Balení ochranné vazelíny TENA Barrier Crem

Zajištění ochrany díky zinkové masti TENA Zinc Cream pro citlivou pokožku nebo ochranné vazelíně TENA Barrier Cream pro ochranu proti podráždění z řady ProSkin.

6. Nabízejí ochranu, podporu a pohodlí

Přes veškerou vaši snahu mohou být příhody noční inkontinence pro některé klienty prostě běžnou realitou. Kvalitu života jim však můžete zlepšit pomocí ochranných opatření a účelových výrobků. Výrobky pro inkontinenci jsou skvělým řešením, ale je třeba dbát na to, abyste pro svého konkrétního klienta zvolili správnou velikost, typ a úroveň absorpce, a také na to, aby měl výrobek správně nasazený.

Absorpční kalhotky TENA Pants Night – určené pro použití v noci

Absorpční kalhotky TENA Pants Night jsou určené speciálně pro použití v noci. Díky o 16 % vyšší absorpci2 v zadní části, která je při poloze vleže nejdůležitější, vysoce absorpčnímu dvojitému jádru, které v sobě rychle uzamyká tekutinu, a bariérkám chránícím proti protečení udržují tyto kalhotky křehkou pokožku déle v suchu a chráněnou. Podporují také sebeobsluhu na toaletě a natahují se a stahují stejně snadno jako běžné spodní prádlo, což napomáhá větší nezávislosti. 

Absorpční kalhotky TENA Pants Night jsou vyrobeny z prodyšných materiálů podobných textilii, umožňujících cirkulaci vzduchu, a nabízejí trojí ochranu pro pocit sucha, pohodlí a bezpečí při úniku moči. Mají vynikající míru úspěšnosti. Celých 99 % pečovatelů uvádí, že jejich klienti zůstávají celou noc v suchu3 a laboratorní testy prokázaly, že po 7 hodinách používání zůstává pokožka o 32 % sušší4. Všechny produkty řady TENA ProSkin jsou dermatologicky testovány a schváleny organizací Skin Health Alliance.

Přečtěte si více
Absorpční kalhotky TENA Pants Night – určené pro použití v noci

1 Rose G, Decalf V, Everaert K, Bower WF. Pády hospitalizovaných pacientů související s návštěvou toalety v noci: Role nokturie. Australas J Ageing. 2019;00:1-7. https://doi.org/10.1111/ajag.12696

2 V porovnání s kalhotkami TENA Pants Super

3 5602: TENA Pants Night, Quant In-home CUT, Polsko, listopad 2019, n=128

4 Laboratorní testy ukazují, že absorpční kalhotky TENA Pants Night jsou po 7 hodinách výrazně sušší (o 32 %) (laboratorní údaje SIS-Rewet a měření absorpčních kalhotek TENA Pants Night v porovnání s kalhotkami TENA Pants Super po 7 hodinách používání).