Služby domovům pro seniory

Chápeme, že každý domov pro seniory je jedinečný. Naše služby jsou přizpůsobené individuálním potřebám vašeho domova pro seniory.

Sdílení vašich cílů pro lepší péči

V TENA jsme přesvědčeni, že společná práce má obrovský význam. Proto vždy nejprve zjistíme konkrétní cíle vašeho domova pro seniory. Pokud hledáte řešení, která by podpořila osvědčené postupy při vaší každodenní péči o klienty, nebo možnosti, jak zlepšit efektivitu a hospodaření vašeho domova pro seniory, nabízíme vám svou pomoc při definování a zavádění fungujících řešení, připravených přímo vám na míru.

TENA Služby pro domovy pro seniory

Začátek cesty

V našem poradenském týmu působí zdravotní sestry s dlouholetými zkušenostmi i odborníci na kontinenci, kteří s vámi budou spolupracovat a pomohou vám zavádět efektivní a fungující řešení. Pomůžeme vám s výběrem vhodného sortimentu produktů, které uspokojí potřeby vašich jednotlivých klientů, omezí množství odpadu a zajistí vašim klientům optimální komfort a trvalou pohodu. Vašemu personálu můžeme nabídnout osobní a online školení týkající se používání produktů i osvědčených postupů pro běžnou péči. Poznatky z vhodných školení mohou jednak vylepšit váš rozpočet, a jednak ušetřit vašim pracovníkům drahocenný čas, který pak mohou věnovat péči o klienty.

Trvalá podpora

Je zásadní, aby vám naše řešení pomáhala úspěšně plnit stanovené cíle. Nabízíme vám řadu nástrojů k hodnocení, díky nimž poznáte, jaký skutečný přínos naše produkty a služby pro váš domov pro seniory znamenají. Měřením jak kvantitativních úspěchů, jako jsou například nižší spotřeba při výrobě a nižší objem odpadu, tak kvalitativních zlepšení, například zdraví pokožky vašich klientů a pohodlí klientů či spokojenost personálu, vás podporujeme v trvalých pozitivních změnách ve vašem domově pro seniory.

Náš rozsah služeb

Pro dosažení těch nejlepších výsledků pro váš domov pro seniory vyvíjíme následující strategie:

  • Plány individuální péče

Spolupracujeme s vámi na přípravě plánů péče o kontinenci šitých přímo vám na míru, které podporují výběr výrobků pro konkrétní potřeby, výměny výrobků, rutiny při návštěvě toalety i osobní hygienu. Jako součást plánu péče o kontinenci s osvědčenými postupy řešíme každodenní péči, péči o pokožku a noční péči jak z pohledu vašich klientů, tak z pohledu vašich zaměstnanců. 

TENA Služby pro domovy pro seniory

Naše online kurzy i osobní vzdělávací moduly podporují vaše pracovníky v osvojování si nových postupů. Nabízíme také praktické rady [1], jak zavádět osvědčené postupy v rámci vašeho pracovního prostředí.

  • Podpora vedení domova pro seniory

Nabízíme nástroje pro hodnocení a finanční podporu pro účely posouzení kvantitativních a kvalitativních zlepšení v rámci vašeho pečovatelského domu. Naše řešení jsou navržena pro podporu každodenní logistiky při zajišťování účinné a efektivní péče a jsou přizpůsobena individuálním potřebám vašeho pracovního prostředí. 

Tím, že nabízíme vedení při výběru výrobků a jejich objednávání, školení pro vaše zaměstnance a plány individuální péče, které podporují osvědčené postupy, pomáháme omezovat spotřebu výrobků i čas věnovaný úkonům souvisejícím s inkontinencí, což v konečném důsledku vylepšuje váš rozpočet.

Naše personalizované služby se týkají:

  • každodenní logistiky,
  • managementu péče,
  • finanční oblasti,
  • hodnocení.
.