Klíč k léčbě a prevenci inkontinence střev

Co je to fekální inkontinence? Příznaky a důsledky

Inkontinence střev, nazývaná také fekální inkontinence nebo únik z konečníku, je pro jednotlivce zničující a může mít zásadní sociální a psychologické dopady. Existuje mnoho důvodů, proč k inkontinenci střev dochází. Příčiny mohou mít řadu faktorů. Vysledování toho, kdy a jak k ní dochází, může pomoci zúžit příčiny a umožnit přípravu plánu pro její prevenci a řízení.
 
Proč se to stává?
Fekální inkontinence je často důsledkem souvisejícího zdravotního problému nebo stavu, který způsobuje průjem, zácpu nebo oslabení svalů, které ovládají otevírání a zavírání řitního otvoru. Bývá také spojována s dlouhodobými stavy, jako je cukrovka, roztroušená skleróza a demence. Rizikem je také kognitivní porucha, která může člověku zkomplikovat zapamatování cesty na toaletu nebo rozpoznání nutnosti toaletu navštívit.
 
Identifikace sociálních a hygienických problémů
Včasné odhalení problémů umožňuje rychlý zásah. Návyky ohledně vyprazdňování střev jsou vysoce soukromou záležitostí a pro mnoho lidí je těžké o nich mluvit. Sociální a hygienické problémy, kterým klienti s fekální inkontinencí čelí, jsou značné. Obavy a rozpaky spojené s úniky a zápachem mohou vést k tomu, že se lidé vyhýbají stykům s ostatními. 

Fekální inkontinence u klientů

Inkontinence může být pro klienty neuvěřitelně nepříjemnou zkušeností. Mohou se cítit trapně, být frustrovaní a dokonce i rozzlobení. Koneckonců, inkontinence je považována za ztrátu kontroly – od dětství se učíme, jak rozpoznat, že potřebujeme navštívit toaletu – takže je naprosto normální a pochopitelné pociťovat všechny tyto emoce.

Pomozte zlepšit obyvatelům vašeho pečovatelského domu kvalitu života
Správná léčba a péče mohou pečovatelům pomoci lépe plánovat čas, předcházet únikům, neplánovanému umývání klientů, omezit množství prádla a omezit poškození pokožky.

Lze inkontinenci střev zabránit?
Existují věci, které vám mohou pomoci při zvládání, prevenci nebo dokonce léčbě fekální inkontinence. Abyste mohli rozhodnout o nejlepších možnostech léčby, je důležité vědět, čím je inkontinence střev způsobena. Změny stravy, konzumace dostatečného množství tekutin. K příkladům patří fyzická aktivita a praktikování správných návyků návštěvy toalety a stravovacích návyků.

Dehydratace může způsobit zácpu nebo podráždění močového měchýře

 • Dbejte na to, aby vaši klienti pili během dne dostatek tekutin.
 • Zejména v horkém počasí nebo po cvičení / fyzické terapii je třeba pít více.

Pijí klienti dostatek tekutin? Dobře hydratovaná moč bude světle žlutá. Malé množství a tmavá moč mohou být jedním z ukazatelů toho, že nekonzumují dostatek tekutin. 

Co je to plán řízení funkce střev?

Plán řízení funkce střev je individuální plán péče, jehož cílem je zvládat a léčit problémy se střevy a předcházet jim. Abyste zjistili rizika střevních potíží, je nutné shromáždit a vyhodnotit informace. Při hodnocení je třeba vzít v úvahu:
 1. schopnost dojít si na toaletu, uvědomování si potřeby a mobilita
 2. vzorec vyprazdňování střev a konzistence stolice
 3. stravovací a pitné návyky
 4. potřeby péče o pokožku
 5. léky, které mohou mít vedlejší účinky na funkci střev
 6. další faktory, které mohou ovlivnit návyky vyprazdňování střev (je důležité zjistit, co klient považuje za normální návyky).

Zajištění integrity pokožky může být problematické.

Náležitá péče o pokožku je v případech, kde existuje problém inkontinence střev, velmi důležitá, protože celá situace může být pro klienty stresující, nepříjemná a může vést k jejich sociální izolaci.
 
Epizody fekální inkontinence mohou způsobovat zánět povrchu pokožky, který vede k zarudnutí, bolesti a svědění a někdy k otokům a/nebo vzniku puchýřů, k suché pokožce, jejímu odlupování či svědění. Takto poškozená pokožka je náchylná k infekcím.
Řádná hygiena, navržená pro křehkou pokožku starších osob, může pomoci předcházet podráždění pokožky a výskytu infekce. Dbejte na to, aby pokožka nebyla vystavena stolici déle, než je nutné. Dojde-li k nehodě, je nezbytné výkaly rychle umýt. Optimální rutina, je-li dodržována při každém úniku či výměně absorpční pomůcky, pomáhá předcházet vzniku dermatitidy v důsledku inkontinence; měla by zahrnovat jemné čištění, aplikaci hydratačního prostředku a v případě potřeby použití kožních bariér nebo ochranných přípravků, jako je například ochranná vazelína TENA Barrier Cream.[1]
 
Praktické tipy
 • Dbejte na to, aby si klient došel na toaletu, když potřebuje – aby se předešlo zácpě a průjmům
 • Dobrá poloha toalety s podporou nohou usnadňuje vyprazdňování střev. 
 • Udržujte pokožku v čistotě a suchu. Při výměně použitých inkontinenčních pomůcek vždy omyjte hýždě klienta a oblast mezi nohama.
 • Používejte prostředky bez nutnosti oplachování, např. mycí krém TENA Wash Cream, které šetrně čistí, obnovují a chrání i tu nejjemnější a nejkřehčí pokožku.
 • Opatrně osušte – netřete.
 • Používejte inkontinenční pomůcky s měkkým povrchem a z prodyšných materiálů.
 • Snažte se předcházet vzniku suché, svědivé pokožky, protože škrábání může pokožku často poškodit. Hydratujte pokožku vhodným krémem.
 • Pokud je potřeba použít bariérový krém, použijte jen tenkou vrstvu.

Důležitost dodávek inkontinenčních pomůcek

Klienti s únikem stolice by měli mít k dispozici inkontinenční pomůcky, které jim pomohou cítit se v bezpečí. Dbejte na to, aby jejich pokožka nebyla v kontaktu se stolicí déle, než je nutné.
Při výběru pomůcek při inkontinenci střev je důležité, aby bylo možné pomůcku přizpůsobit individuálním preferencím, různým typům aktivit a době používání.
Jedinec s častými úniky stolice potřebuje pravidelné výměny inkontinenčních pomůcek. V takových případech lze pro danou osobu použít pomůcky s nízkou absorpční kapacitou, protože produkty se často mění.
Osoby trpící průjmem mohou potřebovat inkontinenční pomůcky, které pokryjí větší oblast pokožky a mají vyšší absorpční kapacitu, aby se zabránilo únikům.

Online školení – zjistěte více o řízení návyků vyprazdňování střev a o fekální inkontinenci

Využijte výhod e-learningového kurzu a zvyšte si sebevědomí.
 
TÉMATA, KTERÝMI SE KURZ ZABÝVÁ: 
 • Fekální inkontinence
 • Základní anatomie a fyziologie gastrointestinálního traktu
 • Jaké mohou být příčiny fekální inkontinenci 
 • Jak hodnotit funkci střev
 • Jak zvládat fekální inkontinenci
 • Vědomostní test
A nenechte si ujít dalších šest informativních e-learningových kurzů věnovaných inkontinenci. Zjistěte více zde.

 1. Bardsley A. (2013). Prevention and management of incontinence-associated dermatitis. Nursing Standard, 27(44), 41−46.