Když vám to nemohou říci sami, TENA SmartCare Change Indicator™ to udělá za ně

  Větší pohoda a vyšší efektivita

  Systém TENA SmartCare Change Indicator™ využívá nejnovější technologii, která pomáhá pečovatelům pochopit, kdy je třeba vyměnit inkontinenční pomůcky, pokud jim klienti nejsou schopni sdělit své potřeby. Znamená to zvýšení celkové pohody klientů a efektivnější provoz pečovatelských domů.

  Nová revoluční technologie od TENA

  Aplikace TENA SmartCare Change Indicator™ je průlomové digitální technologické řešení pro zdravotnictví, které může pomoci změnit péči o starší osoby. Opakovaně použitelný senzor, který lze snadno připevnit na vnější stranu absorpční pomůcky, sleduje úroveň nasycenosti močí. Když je čas zvážit výměnu, upozorní pečovatele prostřednictvím aplikace TENA SmartCare Professional Care, kterou mají nainstalovanou ve svém chytrém telefonu. Všechna oznámení a další údaje si lze prohlížet na ovládacím panelu TENA SmartCare, který pomáhá pečovatelským domům sledovat a zlepšovat péči o inkontinenci.

  Zobrazit výrobek

  Větší pohoda a důstojnost klientů

  Poznat, kdy je třeba vyměnit inkontinenční pomůcky, může být náročné. Příliš časté kontroly mohou zbytečně narušovat každodenní aktivity a spánek klientů. Nedostatečná kontrola pak může vést k úniku moči a vystavení pokožky jejímu působení. Se systémem Change Indicator již profesionální pečovatelé nebudou muset provádět časté manuální kontroly, což znamená méně rušivých zásahů a více důstojnosti pro klienty.

  • Méně rušivých zásahů a více důstojnosti
  • Méně časté narušování spánku a denních aktivit
  • Menší riziko úniku moči a vystavení pokožky jejímu působení

  Zvýšení efektivity péče v pečovatelských domech

  Change Indicator nabízí příležitost zvýšit efektivitu péče v pečovatelských domech. Díky němu je možné vyměnit více inkontinenčních pomůcek ve správný čas – ani příliš brzy ani příliš pozdě. Efektivní postupy optimalizují pracovní zátěž personálu a poskytují více času na jiné pečovatelské úkony. Stručně řečeno, zdroje lze využívat efektivněji a bude tak možné pracovat na skutečně individualizované péči o kontinenci.

  • Zlepšení rutinních postupů
  • Optimalizovaná pracovní zátěž
  • Lepší využívání zdrojů
  Zvýšení efektivity péče v pečovatelských domech

  Větší spokojenost personálu

  TENA SmartCare Change Indicator může mnoha způsoby přispět ke zlepšení pracovní situace a zvýšení spokojenosti v zaměstnání:

  • Snížení pracovní zátěže díky menšímu počtu zbytečných manuálních kontrol
  • Méně nutnosti narušovat denní aktivity a spánkové návyky klientů
  • Spokojenější klienti a méně stresu

  1. Údaje společnosti Essity v evidenci; Utility Assessment Evaluation, Valley Senior Living, ND, USA, 

      3. čtvrtletí 2018 – 1. čtvrtletí 2019


  2. Údaje společnosti Essity v evidenci; Utility Assessment Evaluation, United Mennonite Home, ON, Kanada, 

      3. čtvrtletí 2018 – 1. čtvrtletí 2019

  Upozornění prostřednictvím aplikace, když je čas zvážit výměnu

  Profesionální pečovatelé dostávají prostřednictvím aplikace TENA SmartCare Professional Care oznámení, když je čas zvážit výměnu. Mohou také vidět stav inkontinenční pomůcky každého klienta a informace o poslední výměně.

  Lepší přehled díky řídicímu panelu TENA SmartCare

  Veškeré údaje o oznámeních, výměnách inkontinenčních pomůcek, dobách odezvy a stavu ukazatelů Change Indicator u klientů jsou snadno dostupné prostřednictvím řídicího panelu TENA SmartCare. Tento přehled o aktivitách v oblasti péče při inkontinenci lze využít k lepšímu plánování a optimalizaci rutinních postupů.

  Určeno pro absorpční pomůcky TENA

  Není třeba měnit pomůcky TENA, s nimiž jsou vaši klienti spokojení. Change Indicator je určen pro použití s kalhotkami TENA Flex, TENA Pants, TENA Slip a TENA Comfort.

  Zobrazit výrobky

  Trvale udržitelné řešení

  Detail bosých nohou v písku zobrazený spolu s kresleným obrázkem zelených stop a logem TENA Protects

  TENA SmartCare Change Indicator je navržen tak, aby se dal používat opakovaně a elektronický odpad se tak omezil na minimum. Pomáhá také optimalizovat spotřebu inkontinenčních pomůcek. Jednou z hlavních ambicí značky TENA v oblasti udržitelnosti je snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu o 50 %. Stanovili jsme si také za cíl zlepšit do roku 2030 kvalitu života 100 milionů lidí na celém světě, kteří se potýkají s inkontinencí. Přelomová digitální technologická řešení pro oblast zdravotnictví, jako je TENA SmartCare Change Indicator, budou důležitým krokem k dosažení našich cílů a zanechání lepší stopy na planetě. Více informací o udržitelnosti a našem programu TENA Protects najdete zde.

  Vyvinuto na podporu pečovatelů

  Change Indicator může hrát významnou roli, zejména při péči o klienty, kteří nemusí být schopni spolehlivě informovat o svých potřebách. Mějte však na paměti, že ačkoli je Change Indicator určen jako podpora pro pečovatele, protože jim pomáhá rozhodnout, kdy je třeba vyměnit absorpční pomůcky, nikdy by neměl nahradit jejich vlastní odborný úsudek. Stejně tak nenahrazuje individuální plány péče vypracované pomocí TENA Identifi™ nebo jiných způsobů hodnocení založených na znalostech.

  TENA SmartCare™ – nová řada digitálních technologických řešení pro zdravotnictví

  TENA SmartCare™ – nová řada digitálních technologických řešení pro zdravotnictví

  V TENA víme, co to znamená o někoho pečovat. Proto jsme uvedli na trh TENA SmartCare™ – novou řadu digitálních technologických řešení pro oblast zdravotnictví, která pomáhají transformovat péči. Kombinuje naše celosvětově špičkové odborné znalosti s nejmodernějšími technologiemi a do svého centra staví spojení s lidmi, které je řízené technologiemi. Kromě systému TENA SmartCare Change Indicator zahrnuje tato řada také TENA Identifi™. Zatímco Change Indicator je řešení, které 24 hodin, 7 dní v týdnu upozorňuje na to, kdy by pečovatelé měli zvážit výměnu inkontinenčních pomůcek, TENA Identifi je 72hodinové řešení pro vyhodnocení potřeb klientů.

  Více informací o TENA Identifi

  Zní to zajímavě? Kontaktujte nás!

  Omezenému počtu pečovatelských domů bude v počáteční fázi uvádění na trh nabídnuto vyhodnocení a implementace systému Change Indicator. Pokud máte zájem o více informací nebo chcete zaregistrovat svůj zájem, obraťte se na nás prostřednictvím odkazu níže nebo kontaktujte místního zástupce značky TENA.

  Kontaktujte nás

  Pokyny

  TENA SmartCare Change Indicator je zdravotnický prostředek třídy 1.

  Před použitím systému je nezbytné absolvovat školení a/nebo si prostudovat tento návod k použití a porozumět mu. TENA SmartCare Change Indicator není přístroj určený k měření. Systém poskytuje informace o úrovni nasycenosti močí. Jeho účelem je podpořit rozhodování o tom, kdy je vhodné vyměnit inkontinenční pomůcku TENA. Nenahrazuje běžné bezpečnostní kontroly a postupy při upravování polohy klientů, kontrole stolice, podávání léků apod. Nepoužívejte jej u klientů, u kterých často dochází k inkontinenci stolice. TENA SmartCare Change Indicator nedetekuje fekální epizody. V případě selhání systému nebo očekávaného selhání systému se vraťte k běžnému postupu kontrol a výměn. Pokud se objeví problémy, dojde k selhání zařízení nebo k jiným událostem, informujte výrobce nebo podporu TENA SmartCare na čísle 000-000-000.

  Společnost Essity bere ochranu osobních údajů vážně. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích („ePrivacy Directive“) a platnými místními právními předpisy. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.