Péče o pokožku a její zdraví

  Naše pokožka je se zvyšujícím se věkem stále zranitelnější. Znamená to, že pokožka starších osob je náchylnější na kožní problémy a že se zvyšuje potřeba řádné péče o pokožku. Můžeme vám pomoci s každodenními postupy péče, které podporují zdraví pokožky.

  Choulostivá pokožka starších osob vyžaduje speciální péči

  Pokožka je životně důležitým orgánem, který nás chrání před zraněním a infekcí. Abychom udrželi pokožku zdravou, je velmi důležité chápat různé rizikové faktory.

  Věk

  Zvlášť ohrožena je pokožka starších osob, protože stárnoucí pokožka:

  • pomalu se hojí a je náchylná na poranění vzniklá třením,

  • může být choulostivá na degradaci vyvolávající podráždění, svědění, infekci nebo bolest,

  • je citlivá na nadměrnou vlhkost a dlouhodobý kontakt s močí a stolicí.

  Mýdlo a voda

  Také časté čištění mýdlem a vodou může narušit integritu kůže, neboť snižuje její schopnost předcházet infekci. Mýdla obsahují čisticí složky označované jako povrchově aktivní látky. Pokud tyto látky zůstanou na pokožce, mohou způsobit její podráždění, a to dokonce i po opláchnutí.

  Inkontinence

  Pokožka osob s inkontinencí je vystavena řadě ohrožení, včetně dermatitidy v důsledku inkontinence a proleženin.

  • Odhaduje se, že dermatitida v důsledku inkontinence se objevuje u 7 až 11 % inkontinentních klientů domovů pro seniory [1]

  • Inkontinence moči zvyšuje výskyt proleženin více než 5krát [2,3]

  • Fekální inkontinence zvyšuje výskyt proleženin více než 20krát [1,2]

  • Rozklad kůže způsobený inkontinencí navíc může mít významný vliv na fyzickou i psychickou pohodu jedince. [5]

  TENA Péče o pokožku a zdraví

  Prevence je základ

  Díky vhodné péči lze mnoha těmto problémům předcházet nebo je minimalizovat. Například výskyt proleženin, jejichž léčba je velmi nákladná, lze dodržováním postupů náležité péče snížit až o 50 %. [6–8]

  Řádná hygiena, navržená speciálně pro křehkou stárnoucí pokožku, může pomoci předcházet podráždění pokožky a výskytu infekce. Optimální rutina, je-li dodržována při každém úniku moči či výměně absorpční pomůcky, pomáhá předcházet vzniku dermatitidy v důsledku inkontinence; měla by zahrnovat jemné čištění, aplikaci hydratačního prostředku a použití kožních bariér nebo ochranných prostředků pouze v nezbytných případech. [5]

  Kromě klinických výhod může řádná hygiena pomáhat pacientům cítit se pohodlně, svěže a zdravě a rovněž podpořit jejich sebedůvěru, nezávislost a celkovou kvalitu života.

  Literatura a zdroje:

  1Bliss DZ et al. (2006). Prevalence and correlates of perineal dermatitis in nursing home residents. Nurs Rev, 55, 243–251.
  2Department of Health (DOH) (2000). London. 
  3Le Lièvre S. (2001). Br J Community Nurse, 6(4), 180–185.
  4Ripley K. (2007). Skin Care in Patients with Urinary or Faecal Incontinence. Primary Health Care, 17(4), 29–34.
  5Bardsley A. (2013). Prevention and management of incontinence-associated dermatitis. Nursing Standard, 27(44), 41–46.
  6Gunningberg L, (2004). Risk, prevalence and prevention of pressure ulcers in three Swedish health-care settings, Journal of Wound Care, 13(7), 286-290. 
  7Cole L, (2014). A three-year multiphase pressure ulcer prevalence/incidence study in a regionalreferral hospital, Ostomy Wound Management, 60(5), 16–26.
  8Lyder CH et al.
  (2002). A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care:
  exploring costs and outcomes. Ostomy Wound Management, 48, 52–62.