Asistence při používání toalety pro klienty s inkontinencí.

  Pečovatel v bílé uniformě pomáhá staršímu muži se posadit

  Naše těla se během života mění, a to může ovlivnit naši schopnost zachovat si kontinenci. Chození na toaletu zachovává důstojnost a nezávislost vašich klientů, což zvyšuje kvalitu jejich života. Výsledkem je také menší množství odpadu, což je udržitelnější a lepší pro životní prostředí. Tady najdete několik návodů, které mohou pomoci pečovatelům usnadnit asistenci s využíváním toalety a předcházet inkontinenci u vašich klientů.

  Co dělat a co nedělat pro snadnější používání toalety.

  Mladší, neformálně oblečený muž asistuje staršímu klientovi při procházení domovem.

  Co dělat:

  Nechávat dveře na toaletu otevřené a světla rozsvícená
  Usnadněte klientům nalezení toalety v noci. Vyzkoušejte světelné senzory pohybu, které se automaticky zapnou při vstupu (oranžově zbarvená světla minimalizují rušení spánku světlem).

  Označit toalety, světelné vypínače a prkýnka na toaletách kontrastními barvami
  Zajistěte, aby dveře toalety byly dobře viditelné, a vypínač světla na toaletě řádně označený. S viditelností a polohováním může pomoci také barevné a kontrastní záchodové prkénko, vyvýšená toaletní židle nebo madla.

  Věnovat zvláštní pozornost příznakům, že osoba potřebuje na toaletu.
  To je důležité zejména při péči o osoby s jakoukoli kognitivní poruchou, protože nemusí být schopny vyhodnotit signály přicházející z močového měchýře a střev. Také je možné, že neví, co dělat, když potřebují vykonat potřebu.

  Zajistit klientům takové oblečení, které půjde snadno oblékat a vysvlékat
  Klienti z řad seniorů mohou mít zhoršenou pohyblivost a obratnost. Nehodám lze předejít praktickým oblečením, které se snadno obléká a svléká. Pokud je potřeba použít inkontinenční pomůcku, kalhotky představují dobrou volbu při usnadnění používání toalet a zachování nezávislosti.

  Udržovat toalety čisté, uklizené a bezpečné
  Zajistěte, aby byly toalety udržovány v čistotě, hygienické potřeby byly v dosahu a aby osoba mohla v případě potřeby snadno přivolat pomoc.

  Chválit klienty a zachovat si pozitivní přístup
  To je velmi důležité pro úspěšnost asistence s využíváním toalety, protože pro dané osoby může být obtížné přijmout fakt, že potřebují pomoc s osobní péčí. Podporujte důstojnost tím, že poskytujete dostatek soukromí, a komunikujete tak, aby se osoba cítila komfortně a udržela si kontrolu nad situací i svou osobní hodnotu.

  Žena kolem čtyřicítky ukazuje formálně oblečené starší ženě něco na svém telefonu.

  Co nedělat:

  Vynechat naplánovanou návštěvu toalety
  Když vynecháte naplánovanou návštěvu toalety, zvyšujete riziko, že se dotyčné osobě stane s tím související nehoda. To může ovlivnit jejich pocit důstojnosti a sebevědomí. Pokud k nehodě dojde, stačí říct něco uklidňujícího, například „to se může stát každému, pomůžu vám.“

  S používáním toalet pomáhat pouze ve stanovených časech
  Pravidelný rozvrh je užitečný, ale také byste si měli zachovat flexibilitu a zajistit, aby v případě potřeby byla dostupná asistence. Průběžně sledujte signály, že se může objevit potřeba použít toaletu i v průběhu dne. Většina lidí potřebuje využít toaletu 4–8krát během dne a někdy také v noci, zejména, pokud jsou starší 60 let. Průměrný plán chození na toaletu zahrnuje návštěvy po probuzení ráno, po snídani, kolem oběda, odpoledne, večer a před spaním.

  Nahrazovat používání toalet inkontinenčními pomůckami
  Vložka by nikdy neměla nahrazovat návštěvu toalety. Neustále klienty povzbuzujte a pomáhejte jim na toaletu, kdykoli to potřebují. Pokud potřebují inkontinenční pomůcky, individuálně vyberte vhodný typ pomůcky správné velikosti a úrovni savosti. Také se ujistěte, že pomůcka dobře a bezpečně drží, aby nebyla nepohodlná a neodírala pokožku a také, aby neprotékala.

  Další tipy pro vyprázdnění měchýře

  Další tipy pro vyprázdnění měchýře

  • Nespěchejte. WC pro seniory - starší lidé mohou mít potíže s močením, takže jim to může trvat trochu déle. Navíc mohou několikrát změnit polohu, aby získali jistotu, že je močový měchýř zcela prázdný. Mějte trpělivost a umožněte jim cítit se v klidu a uvolněně.
  • WC toaleta - pomoc: Pomozte klientům najít vhodnou pozici vsedě, která jim umožní vyprázdnění měchýře, a to tak, že jim podložíte nohy a umožníte jim se předklonit.
  • Kdyby měli nějaké potíže s vyprázdněním měchýře, pomozte jim několikrát vstát a sednout si (tomu se někdy říká dvojité nebo trojité vyprazdňování).
  • V případě zesláblých nebo hubených klientů můžete použít měkký polštář, aby jim bylo záchodové prkénko pohodlné.

  Související informace

  Auditovala Josefine Grandin, okresní zdravotní sestra, odbornice na léčbu močových cest, 28.9.2022