Co to znamená převzít odpovědnost?

Pro nás to všechno začalo kvalitními výrobky. A stále to tak je. Protože cílem značky TENA vždy byla péče o lidi. Vždy chtěla zlepšovat jejich životy a pomáhat jim žít důstojně a sebevědomě. Na tom se nic nemění.

Ale vždy to také znamenalo, že jsme připraveni se učit. A jak jsme začali lépe chápat propojení mezi sebou vzájemně i propojení s naším prostředím, prohloubila se také naše definice péče. Nutí nás, abychom se starali nejen o lidi, ale také o planetu. Dnes jsme odhodláni přijmout tento větší podíl odpovědnosti a jsme stejně jako vždy odhodláni zanechat za sebou lepší stopu.

Znamená to mít plán do budoucna s naším programem TENA Protects.

Od roku 2008 podnikáme kroky, jejichž cílem je, aby byl každý výrobek TENA udržitelnější. Ve všech našich výrobních závodech přecházíme na 100% obnovitelnou energii. Do roku 2030 máme v plánu snížit uhlíkovou stopu našich produktů a služeb o 50 %. Krok za krokem chceme nechávat na naší planetě lepší stopu.

Znamená to prolomit překážky pro zdraví a kvalitu života.

Posláním TENA je, stejně jako u ostatních značek v rodině Essity, pomáhat lidem žít šťastnější a plnější život. Naše nedávné inovativní produkty (jako například vysoce absorpční TENA Flex, pohodlné a tenčí kalhotky TENA Pants, TENA Slip a také TENA Comfort s ConfioAir) nejen zvýšily hygienické a zdravotní standardy pro miliony uživatelů a pečovatelů, ale dosáhly toho při současném snížení dopadu na klima*.
 
Usilovně pracujeme na zvyšování povědomí, zlepšování péče a vedení dialogů na vysoké úrovni po celém světě. Naše znalosti v oblasti hygieny a zdraví sdílíme prostřednictvím vzdělávání mladých lidí a podpory otevřeného dialogu o inkontinenci. Chceme inkontinenci zbavit stigmatu, se kterým je často spojena. 
 
 
* Výsledky za období 2008–2015: 13 % u TENA Flex, 23 % u TENA Pants, 15 % u TENA Slip a 19 % u TENA Comfort

Znamená to snížit s každým nově zavedeným produktem náš vliv na životní prostředí.

Víme ovšem, že skvělé produkty nestačí. Převzetí odpovědnosti za planetu i za lidi znamená snížit náš dopad na životní prostředí a skutečně přispívat k tomu, aby byl svět trvale udržitelný.
 
Ruku v ruce s touto odpovědností jde naše práce na plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Jedním z těchto cílů je cíl 12, Odpovědná výroba a spotřeba, kde můžeme zlepšením efektivity zdrojů přispět ke snížení naší uhlíkové stopy. A už jsme zaznamenali významný pokrok. Od roku 2008 jsme snížili stopu našich výrobků o 11–33 % a jsme na cestě ke splnění nebo překročení našeho cíle 50 % do roku 2030. 

Znamená to získávat více s využitím menšího množství zdrojů.

V TENA neustále objevujeme a inovujeme. Hledáme nové způsoby, jak zlepšit životy lidí a zároveň zlepšit dopad našich výrobků na životní prostředí.
 
Musíme používat prvotřídní materiály, zavádět chytřejší designy, a to vše zvládnout s menším mnnožstvím spotřebovávané energie z fosilních paliv. Ve skutečnosti je naším dalším krokem přechod na obnovitelnou energii v každém z našich výrobních závodů, počínaje těmi evropskými.
Zde je několik dalších cílů, kterých chceme dosáhnout do roku 2030:
 
  • Snížíme uhlíkovou stopu našich produktů o polovinu. 
  • O 18 % snížíme emise uhlíku v našich surovinách, dopravě a odpadu. 
  • Polovinu všech našich inovací budou představovat přírodní inovace.
  • 100 % výrobních zařízení Essity bude veškerý odpad transformovat na užitečné materiály nebo energii.

Znamená to budovat cirkulární společnost.

Chceme navrhovat produkty a služby pro společnost, kde se produkuje menší množství odpadu, více se recykluje a produkty se používají k novým účelům. Je to ambiciózní cíl a abychom se k němu dostali, potřebujeme kreativní myšlení a zcela nové obchodní modely a partnerství.
 
Už máme náskok. Naše společnost byla například jednou z prvních 300, které podepsaly celosvětový závazek eliminovat znečištění plastem již u zdroje „A line in the sand“. Dodržování tohoto závazku znamená, že neustále pracujeme na tom, abychom do roku 2025 dosáhli 100 % recyklovatelných obalů vyráběných z 85 % z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů a do roku 2030 pak zajistili transformaci odpadu ze všech našich výrobních jednotek na materiál a energii. 
Zde najdete informace o tom, jak se nám daří.
 
  • Do konce roku 2019 jsme dosáhli ve výrobních závodech Essity míry obnovení 63 %. 
  • Služba TENA Solutions zaznamenala snížení množství odpadu až o 30 %. 
  • V roce 2019 pocházelo 79 % čerstvých dřevních surovin v produktech a obalech Essity od dodavatelů certifikovaných podle standardů FSC® nebo PEFCTM. 

Znamená to motivovat uvědomělé spotřebitele.

Všichni víme, že abychom snížili naši osobní uhlíkovou stopu, musíme změnit své spotřební návyky. Mnoho lidí má však pocit, že část této odpovědnosti by měly nést také společnosti, které vyrábějí spotřební produkty. 
S tím souhlasíme. Pokud používáte výrobky TENA, neseme odpovědnost za část vaší uhlíkové stopy také my. Naším úkolem je pomoci vám vést život s nízkými emisemi uhlíku, aniž byste museli omezovat kvalitu života a zdraví sebe samých nebo svých blízkých. 
 
A k tomuto cíli se blížíme. Krok za krokem snižujeme naši i vaši uhlíkovou stopu. 

Produkty TENA jsou nyní transparentnější než kdy dříve.

Uhlíkovou stopu produktů TENA spolu s informacemi o jejich složení si může ověřit kdokoli.

Rentgenový snímek inkontinenční vložky, zobrazující detail vláken v absorpčním jádru vložky

Essity – přední společnost v oblasti hygieny a zdravotní péče

Essity je přední světová společnost působící v oblasti hygieny a zdravotní péče. Jsme odhodláni zlepšovat zdraví a kvalitu života prostřednictvím našich výrobků a služeb. Společnost Essity překonává překážky zdraví a kvality života a přispívá ke zdravé, udržitelné a cirkulární společnosti. I když má každá ze značek Essity svůj vlastní cíl, všechny společně pracují na dosažení ambicí společnosti Essity v oblasti trvalé udržitelnosti: každý den zlepšujeme zdraví a kvalitu života lidí a přinášíme lepší řešení s nižším dopadem na životní prostředí. Více informací naleznete na adrese www.essity.com.