Logo programu TENA Protects přes fotografii muže kráčejícího po slunné pláži směrem ke vzdáleným útesům

Program TENA Protects

Pozitivní změna pro nás začíná zlepšováním životů lidí pomocí kvalitních inkontinenčních pomůcek. Znamená to však také, že musíme převzít odpovědnost za náš dopad na planetu. V souladu s naším závazkem k Cílům udržitelného rozvoje OSN se zaměřujeme na společenskou odpovědnostodpovědnost za životní prostředí.

Velká ikona tří lidí před planetou Zemí

Společenská odpovědnost – zlepšování pohody, každý den

TENA pomáhá lidem žít šťastnější a plnohodnotnější život. Naše vysoce kvalitní výrobky již zvýšily standardy v oblasti hygieny a zdraví pro miliony uživatelů a pečovatelů. Společenská odpovědnost spočívá v péči a v tom, že budeme směle čelit sociálním problémům, se kterými se jiní bojí bojovat.

Naše historie společenské odpovědnosti

Detailní snímek senzorů a záznamníku na přední straně inkontinenčních kalhotek TENA SmartCare Identifi

2013

Péče založená na důkazech prostřednictvím nových technologických inovací

Služba TENA Identifi™, která byla představena v roce 2013, je inovativní řešení pro sociální zařízení pro seniory, které zaznamenává úniky moči u klientů a umožňuje pečovatelům jednat na základě důkladných znalostí o vzorcích úniku moči. Kromě snížení úniků u klientů o 62 %1 pomáhá tato technologie omezit výměnu inkontinenčních pomůcek o 4 %1 a množství odpadu o 56 kg na jednoho klienta za rok2
 
 
1) Výsledky z 210 monitorovacích zpráv o TENA Identifi™ v Dánsku, které sledovaly stav před a po použití TENA Identifi™ v období od června 2013 do června 2015.
2) Výsledky vycházející z průzkumu u 207 uživatelů ve 25 obcích Švédska; březen 2017
Pečovatelka pomáhá na chodbě starší klientce s chodítkem.

2011

Partnerství s pečovatelskými domy pro zlepšení kvality péče

TENA Solutions představuje strukturovaný způsob, jak ve spolupráci s pečovatelskými domy zlepšit kvalitu života jejich klientů a pomoci s omezením dopadu na životní prostředí. Podle studií provedených v letech 2011 až 2013 může program zkrátit čas strávený péčí o seniory související s inkontinencí o 44 %* a snížit množství odpadu o 31 %*.
 
 
 
* Průměrné hodnoty vycházejí z 85–181 případových studií z celého světa realizovaných v letech 2011–2013 především v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých pečovatelských domech.
Kruh z chodidel směřujících doprostřed v neposekané trávě.

2011

Naše nové cíle v oblasti inovací: Lidé a příroda

Nejméně 33 % nových inovací TENA přináší od roku 2011 zlepšení pro společnost a/nebo životní prostředí. U nových inovací hodnotíme celý životní cyklus, a díky tomu zlepšujeme účinnost zdrojů a snižujeme dopad na životní prostředí.
Velká ikona listu před planetou Zemí

Environmentální odpovědnost – lepší řešení s nižší uhlíkovou stopou

V TENA neustále objevujeme a inovujeme, hledáme nové způsoby, jak zlepšit životy lidí a zároveň zlepšit dopad našich výrobků na životní prostředí. Chceme navrhovat produkty a služby pro společnost, kde se produkuje menší množství odpadu, více se recykluje a produkty se používají k novým účelům, a zároveň podporovat udržitelnou péči o inkontinenci. Jde o to, abychom toho zvládli více s menším množstvím zdrojů.

Naše historie odpovědnosti za životní prostředí

Logo Science Based Targets s ikonou vlnové rovnice pro sestupné trendy a sloganem „prosazujeme ambiciózní firemní opatření v oblasti klimatu“

2021

Závazek k čistějšímu životnímu prostředí: ambiciózní cíle pro snížení dopadu na klima

V roce 2021 schválila iniciativa Science Based Targets naše cíle snížit emise skleníkových plynů o 35 % u energie a elektřiny ve výrobě a 18 % u klíčových surovin, přepravy a odpadů – což znamená, že náš závazek v oblasti klimatu nyní podporuje Pařížskou dohodu.
Větrný mlýn a solární panely

2020

TENA nakupuje certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů ve všech evropských závodech

Od roku 2020 budou všechny závody TENA v Evropě využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů – certifikovanou externími institucemi, jako je European Electricity Certification System (EECS). Tento přechod snížil naši uhlíkovou stopu o 6 % a přiblížil nás o další krok k našemu cíli omezit ji v Evropě do roku 2030 o 50 %.
Stovky balení zelených slipových vložek se rychle pohybují po dopravníku výrobní linky.

2019

Náročný nový cíl pro udržitelné obaly

V roce 2019 jsme se zavázali, že naše obaly budou 100% recyklovatelné a budou obsahovat 85 % obnovitelných a recyklovaných složek. A k tomuto cíli se dostáváme rychle. Na konci roku 2022 činilo kombinované množství obnovitelných a recyklovaných složek obsažených v obalech napříč všemi značkami společnosti Essity 80 %.
Bílé a zelené logo EPD překrývá les ozářený sluncem

2017

Zcela nová úroveň transparentnosti u výrobků TENA

Prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí (Environmental Product Declaration, EPD) je nezávislé ověření, které uvádí environmentální informace o produktu na základě jeho kompletního životního cyklu. Splněním požadavků této normy jsme vybudovali pevné základy pro tvrzení o ekologických vlastnostech svých výrobků.
Dvě ženy ve výrobním závodě TENA zkoumají inkontinenční pomůcku

2016

Snížení odpadu z výroby – stanovení nových ambiciózních cílů

Na cestě ke konečnému cíli nulového odpadu ve výrobě jsme si v roce 2016 stanovili konkrétní cíl: do roku 2030 budou všechna výrobní zařízení Essity vyrábět z veškerého vzniklého odpadu užitečné materiály nebo energii.
Řada otisků nohou na písečné pláži

2008

Náročný cíl v oblasti CO2: snížit v Evropě uhlíkovou stopu výrobků TENA o 50 %

Od roku 2008 jsme snížili uhlíkovou stopu našich inkontinenčních pomůcek o 21–43 %* – což jsou zásadní kroky na cestě k dosažení našeho ambiciózního cíle, kterým je 50 % v Evropě do roku 2030.
 
 
* Výsledky za období 2008–2022: TENA Flex -22 %, TENA vložky a slipové vložky -43 %, TENA Comfort -21 %, TENA Men -26 %, TENA kalhotky a spodní prádlo -41 %, TENA Slip -32 %, TENA Bed -24 %