LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD 1.12.2019

Od 1.1.2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje úpravu kompetencí, nové kategorie ZP i nová úhradová pravidla a preskripční limity.

Harmonogram změn do konce roku

1.10.2019          
nově zaregistrované produkty budou zveřejněny v číselníku SÚKL (lze poznat dle nového SÚKL kódu), platnost nového datového rozhraní

20.11.2019        
vydání nového číselníku SÚKL s již novými kódy i cenami ohlášených ZP (tento číselník bude platný od 1.12.2019)

1.12.2019    
faktická aplikovatelnost nových podmínek úhrad/cen pro všechny pře-ohlášené ZP včetně inkontinence

31.12.2019
termín pro úpravy smluv se smluvními výdejci na rok 2020

  TENA_2000x1000_COLUMN_ELIZA_PHARMACY2.jpg

  Hlavní změny zákona

   
  -> Od 1.10.2019 bude mít číselník nové datové rozhraní, na které je třeba mít nastavený software
   
  -> Od 1.10.2019 bude dle nových pravidel úhrad možné předepisovat zcela nové ZP přicházející na trh, ostatní ZP budou stále pod původními VZP kódy i limity do 30.11.2019
   
  -> Od 1.10.2019 je nutné uvádět na poukazu stupeň inkontinence a to konkrétně do levé části poukazu, jak je vyznačeno ve vzorovém poukazu, který je k náhledu níže
   
  -> Nové SÚKL kódy pro všechny ZP začínají číslem 5
   
  -> Od 1.12.2019 je nutné uvádět na poukazu nový SÚKL kód. Poukazy s původními VZP kódy nebudou pojišťovnami akceptovány.

  VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V TENA PRŮVODCI LEGISLATIVNÍMI ZMĚNAMI ZDE.