Zdá se, že se nacházíte v <country>

Přejděte na své místní stránky TENA a získejte informace platné pro váš trh.

Inkontinence po hysterektomii

Inkontinence po hysterektomii může být jen dočasná

Hysterektomie patří k častým spouštěčům inkontinence. Není pravda, že jí bude trpět každá žena, která odstranění dělohy podstoupí, nicméně riziko se zvyšuje. U spousty z nich jde ovšem jen o dočasnou záležitost. Je tedy zbytečné házet flintu do žita. Navíc i tento problém má své řešení.

Hysterektomie neboli odnětí dělohy je běžným gynekologickým zákrokem. V ČR jej ročně podstoupí zhruba 20 000 žen různého věku. Důvody k této operaci se liší. Nejčastější je přítomnost děložních myomů, které způsobují nepravidelné a silné krvácení. Dále ji může gynekolog doporučit kvůli onemocnění děložní sliznice či změně děložního čípku.


Po hysterektomii ženský život nekončí

Po hysterektomii již žena nemůže mít děti, proto se většinou provádí nejdříve kolem 35.-40. roku věku. Jiná omezení ovšem následkem operace nevznikají. Žena může dál vést běžný život, i ten sexuální a nemusí se cítit méněcenně. Nicméně jako u každého zákroku i u hysterektomie se mohou vyskytnout drobné komplikace. Tou nejčastější je inkontinence.


Riziko vzniku inkontinence se operací zvyšuje

Výzkumy potvrzují, že inkontinence po hysterektomii bývá častější u žen, které tuto operaci neprodělaly než těch, které na operaci nebyly. Jednou ze studií, jež došla k tomuto závěru, je i dotazníková studie prováděná na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol od ledna do prosince 2001. Zúčastnilo se jí 114 operovaných žen a inkontinence vznikla u 18 z nich, což je 15,8 %. Ne u všech šlo o trvalý problém. Dále je třeba také zmínit, že u 7 žen, inkontinence vlivem operace naopak vymizela.


Zpravidla jde o tzv. stresovou inkontinenci

U drtivé většiny žen se po hysterektomii objevuje stresová inkontinence. To znamená, že k úniku moči dochází v situacích, kdy jsou namáhány břišní svaly a svaly močového měchýře – při smíchu, zvedání těžkých břemen, zakašlání apod. Svaly neudrží náhlý tlak, povolí se a dochází k úniku. A přesně díky tomuto prostému principu lze se stresovou inkontinencí bojovat.


Nevzdávejte se bez boje

Inkontinence je nepříjemný problém. Člověk se cítí hloupě, musí se pořád strachovat, zda si ostatní něčeho nevšimli, má strach pít, protože se domnívá, že když v sobě nebude mít žádnou tekutinu, k úniku nedojde. Tohle všechno je však zcela zbytečné.

Především je třeba si uvědomit, že na světě existují daleko horší potíže než únik moči. S tím se dá bez problémů žít. V dnešní době existuje spousta pomůcek, jako jsou inkontinenční vložky nebo kalhotky.


Navraťte svalům jejich pružnost

Za druhé je nezbytné pustit se do boje. Úniky moči a časté močení po hysterektomii mohou být jen dočasnou záležitostí a samy vymizet, nicméně pokud tomu pomůžete, půjde to daleko rychleji. Základem je cvičit svaly, na což pomáhají tzv. Kegelovy cviky. Spočívají ve stahování a uvolňování svalů pánevního dna což má vliv na močový měchýř. Cviky lze provádět třeba i v práci nebo při čekání na autobus na zastávce. Jde o to, že musíte stáhnout svaly, jako kdybyste chtěli přerušit močení, chvilku vydržet a pak je zase uvolnit.

Za třetí se musíte zbavit úzkosti. Nebojte se napít, jen aby k tomu zase nedošlo, naopak je nezbytné dodržovat pitný režim. Koncentrovaná moč vám jenom uškodí, daleko více dráždí močový měchýř. Navíc když si vezmete vložku, nemusíte se ničeho bát, k žádné katastrofě nedojde.

Takže si to zopakujeme. Co dělat, pokud vás trápí inkontinence po hysterektomii?

Pořiďte si zásobu inkontinenčních vložek. Dejte si je do kabelky, noste je s sebou. Nemusíte si je brát třeba na noc, stresová inkontinence je spíš denní záležitostí, v noci většinou nekýcháte a nezvedáte těžká břemena.

Začněte cvičit Kegelovy cviky. Jakkoliv jednoduché a hloupé se mohou zdát, pomáhají. Takže je cvičte denně aspoň 10 minut.

Neomezujte pitný režim. Pijte vodu, čaje, omezte kávu. K tomu se hýbejte a zdravě jezte. Je to k nevíře, ale i s inkontinencí může pomoci zdravý životní styl.