Různé typy inkontinence

Když pochopíte, jaký typ máte, budete moci svůj stav lépe řešit.

Tři hlavní typy inkontinence

, úniky moči, . Existuje mnoho způsobů, jak popsat inkontinenci. A přestože všechno vede ke stejnému výsledku – samovolnému úniku moči – mohlo by být přínosné chápat tři hlavní typy , které se u žen vyskytují: stresová, urgentnía smíšená.