Tato stránka používá soubory cookie. · Co jsou to soubory cookie? Souhlasím

PRVNÍ STUDIE zaměřená na náročnost výměny inkontinenčních pomůcek

Ze studie vyplývá, že správný výběr pomůcek pomáhá šetřit čas a fyzickou námahu při jejich výměně. A tím zlepšuje i celkovou spokojenost pečovatele.

PRŮVODCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR POMŮCKY

Používání pomůcek s vyšším celkovým skóre, TENA Flex a TENA Pants, může pečovatelům významně usnadnit práci při jejich výměně1. Podívejte se na hlavní přínosy, které Vám používání správných pomůcek může přinést:
 

Až o 13 týdnů ročně více volného času1
Pečovatelé tak mají více volného času, který mohou věnovat kvalitnější péči o klienty.
 
Až o 9 týdnů ročně méně času stráveného v předklonu1
Snížení fyzické námahy vede ke zlepšení zdravotní kondice pečovatele a tím ke snížení času v pracovní neschopnosti.
 
Zvýšení spokojenosti pečovatele
Více volného času a méně námahy pro pečovatele přispívá ke zlepšení celkové pracovní atmosféry.

TENA Flex a TENA Pants dosahují nejvyššího celkového skóre

Pomůcka TENA Flex dosahuje nejvyššího celkového skóre efektivity při VÝMĚNĚ VLEŽE2.
Pomůcky TENA Flex a TENA Pants dosahují nejvyššího celkového skóre efektivity při VÝMĚNĚ VESTOJE2.
 
NA SPRÁVNÉM VÝBĚRU POMŮCKY ZÁLEŽÍ, přesvědčte se shlédnutím videa.
STUDIE správného výběru pomůcky

Použitá metodologie

Studii zrealizoval švédský výzkumný institut RISE (Research Institutes of Sweden) pod vedením značky TENA3.
 
Metodologie zaměřená na efektivitu práce při používání produktu je standardní výzkumnou metodou aplikovanou v mnoha různých odvětvích4.  
 
TYP VÝMĚNY
Pečovatelé s dlouholetou praxí v oboru měřili celkové skóre efektivity při výměně pomůcek VLEŽE a VESTOJE.

TYPY POMŮCEK
Měření probíhalo u čtyřech typů pomůcek: Flex, Pants, Slip a Comfort. 
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Pomůcky byly hodnoceny na základě těchto kritérií: časová náročnost, fyzická zátěž a celková spokojenost pečovatele.

Reference

1Essity Data on file 2017. Reference case: 50 dependent residents using three products per day 365 days per year.
2Parent, A.S. (2016) Management for containment: A review of current continence care provisions. Global Forum on Incontinence. 30th March 2016.
3RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state.
4International Organization for Standardization, 1998.