Na správném výběru inkontinenčních pomůcek záleží

Inkontinenční pomůcky, které se snadněji používají, šetří čas i námahu při jejich výměně a zároveň zvyšují spokojenost uživatele.

PRŮVODCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR POMŮCKY

Studie ukazují, že absorpční nohavčiky s rychloupínacím pásem se snadněji používají jako klasické plenkové kalhotky nebo produkty složené ze dvou částí1. Jednodušší použitelnost pomůcky znamená vyšší skutečnou hodnotu, jako například:
 

Až o 13 týdnů ročně více volného času2
Pečovatelé tak mají více volného času, který mohou věnovat kvalitnější péči o klienty.
 
Až o 9 týdnů ročně méně času stráveného v předklonu2
Snížení fyzické námahy vede ke zlepšení zdravotní kondice pečovatele a tím ke snížení času v pracovní neschopnosti.
 
Zvýšení spokojenosti pečovatele2
Více volného času a méně námahy pro pečovatele přispívá ke zlepšení celkové pracovní atmosféry.

TENA Flex a TENA Pants dosahují nejvyššího celkového skóre

Pomůcka TENA Flex dosahuje nejvyššího celkového skóre efektivity při VÝMĚNĚ VLEŽE3.
Pomůcky TENA Flex a TENA Pants dosahují nejvyššího celkového skóre efektivity při VÝMĚNĚ VESTOJE3.
 
NA SPRÁVNÉM VÝBĚRU POMŮCKY ZÁLEŽÍ, přesvědčte se shlédnutím videa.
STUDIE správného výběru pomůcky

Použitá metodologie

Studii zrealizoval švédský výzkumný institut RISE (Research Institutes of Sweden) pod vedením značky TENA4.
 
Metodologie zaměřená na efektivitu práce při používání produktu je standardní výzkumnou metodou aplikovanou v mnoha různých odvětvích5.  
 
TYP VÝMĚNY
Pečovatelé s dlouholetou praxí v oboru měřili celkové skóre efektivity při výměně pomůcek VLEŽE a VESTOJE.

TYPY POMŮCEK
Měření probíhalo u čtyřech typů pomůcek: Flex, Pants, Slip a Comfort. 
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Pomůcky byly hodnoceny na základě těchto kritérií: časová náročnost, fyzická zátěž a celková spokojenost pečovatele.

Reference

1New usability study proves product type matters (Nová studie efektivnosti dokazuje, že na výběru správné pomůcky záleží), J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(5):456-464
2Essity Data on file 2017. Reference case: 50 dependent residents using three products per day 365 days per year.
3Parent, A.S. (2016) Management for containment: A review of current continence care provisions. Global Forum on Incontinence. 30th March 2016.
4RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state.
5International Organization for Standardization, 1998.