Podívejte se na důkazy

Přečtěte si úspěšné příběhy z pečovatelských domů, které zavedly TENA Solutions, nebo si projděte nezávislé studie, které ukazují rozdíl, jenž řešení TENA přinášejí.

Příběhy úspěchu

Domov pro seniory Barcelona, Španělsko

Díky řešením od značky TENA se eliminuje nadměrné využívání výrobků velkých rozměrů a obavy domova pro seniory ohledně správné hygienické praxe mohou být zažehnány. 

Přečtěte si příběh úspěchu

Nemocnice, Ontario, Kanada

Přechod na plenkové kalhotky TENA Ultra a TENA Stretch, jehož cílem bylo snížení nákladů, vedl rovněž ke zlepšení zdraví pokožky klientů a větší rodinné spokojenosti.

Přečtěte si příběh úspěchu

Pečovatelský dům, Ontario, Kanada

Program pro zdravější pokožku vede ke šťastnějším klientům, jistějším zaměstnancům a nižším nákladům.

Přečtěte si příběh úspěchu

Pečovatelský dům, Ontario, Kanada

V zařízeních, která přijala řešení TENA, je jednou z mnoha výhod individuálních plánů péče o kontinenci zlepšení skóre CMI.

Přečtěte si příběh úspěchu

Pečovatelský dům, Montreal, Kanada

Zavedení TENA Péče o osobní hygienu snížilo riziko křížové kontaminace a infekce při současném zlepšení komfortu klientů, jejich důstojnosti a zdraví pokožky.

Přečtěte si příběh úspěchu

Pečovatelský dům, Calgary, Kanada

93 % zaměstnanců konstatovalo, že díky používání výrobků TENA mají více času, který mohou trávit s klienty.

Přečtěte si příběh úspěchu

Domov pro seniory, Swijndrecth, Belgie

Dlouholetý zákazník značky TENA využívá komplexní řešení TENA, která zvyšují celkovou pohodu klientů, spokojenost zaměstnanců a současně snižují dopad na životní prostředí a náklady.

Přečtěte si příběh úspěchu

Domov pro seniory, Wadersloh, Německo

TENA pomáhá vedení domovů pro seniory ukončit časté překračování rozpočtu. Současně přináší řadu pozitivních výsledků pro klienty, zaměstnance i životní prostředí.

Přečtěte si příběh úspěchu

Domov pro seniory, Krškany, Slovensko

V domově pro seniory, v němž žijí jak mentálně, tak fyzicky hendikepovaní klienti, se díky pomoci od značky TENA podařilo zlepšit kvalitu péče i provozní výsledky.

Přečtěte si příběh úspěchu

Pečovatelský dům, Spojené království

Díky doporučením odborníků na značku TENA se podařilo omezit výměny vložek o 42 %.

Přečtěte si příběh úspěchu

Nezávislé studie

Případová studie ve čtyřech domovech pro seniory

Studie výrobků a služeb pro inkontinenci v oblasti péče o seniory v Kodani.

Přečtěte si studii

Případová studie programu péče

Účinky programu multiintervenční péče o inkontinenci na klinické a hospodářské výsledky a výsledky v oblasti životního prostředí.

Přečtěte si studii

Literatura a zdroje:

1Údaje společnosti Essity v evidenci: Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně.  Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením TENA Solutions. 2011–2013.
2Údaje společnosti Essity v evidenci: Průměrné procentní údaje ze 181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením řešení TENA. 2011–2013. K nákladům v souvislosti s managementem inkontinence hodnoceným v rámci řešení TENA patří: spotřeba výrobků, péče o pokožku, náklady na praní prádla a likvidaci odpadů.