Poznatky z reálného života

V TENA využíváme hodnotné poznatky z reálného života k navrhování výrobků a služeb tak, aby vyhovovaly skutečným potřebám. Spolupracujeme s jednotlivci, pečovateli a odborníky ve zdravotnictví, abychom byli schopni nabízet vysoce kvalitní řešení, která skutečně dokážou změnit věci k lepšímu.

Zkušenosti s partnerstvím se značkou TENA z první ruky

Zlepšení kvality péče

Domov pro seniory v Nizozemsku zavedl každodenní bezoplachové mytí, pro které využívá vlhčené žínky TENA Wet Wash Glove. Toto opatření výrazně přispělo ke zlepšení kvality péče jak pro klienty, tak pečovatele. Přečtěte si více o vlhčené žínce TENA Wet Wash Glove a objevte unikátní výhody používání výrobků TENA.

Zjistěte o tomto příběhu více

Vlhčená mycí žínka TENA

TENA pomohla omezit problémy s úniky

Pečovatelský dům v kanadském městě Calgary se rozhodl přejít na jinou značku než TENA, a to čistě na základě toho, co jeho vedení vnímalo jako lepší cenovou nabídku. Ovšem tento přechod pro ně znamenal nejen nežádoucí náklady, ale také nežádoucí zápach moči. Když dříve používali pomůcky TENA, nebyl zápach v pečovatelském domě vůbec znatelný. Vedení změnu dodavatele přehodnotilo a požádalo odborníky TENA, aby v pečovatelském domě opět zavedli přístup zaměřený na klienty.

TENA Případové studie

Situace

 • Únik moči byl znepokojující

 • Personál trávil spoustu času výměnou inkontinenčních pomůcek, především v důsledku protečení a špatného tvaru pomůcky konkurenční značky.

 • Vysoká míra protečení vedla k většímu objemu praní prádla.

 • Péče o pokožku nebyla účinná a přitom ošetřovatelky používaly celou řadu výrobků pro péči o pokožku

Doporučené změny

 • Individuální výběr výrobků a případně plány navštěvování toalety 

 • Opětovné proškolení personálu ve věci osvědčených postupů. Doba výměny denních pomůcek za noční byla změněna z 19:00 hodin na časové rozmezí od 22:00 hodin do půlnoci – což vyžaduje týmovou práci pracovníků večerní a noční směny.

 • Monitorování protečení po období dvou týdnů u všech tří směn

 • Pro pochopení vlivu protečení na pracovní dobu bylo třeba načasovat a zaznamenávat jak výměny pomůcek, tak převlékání lůžek.

 • Zavedení výrobků TENA určených pro péči o pokožku a čištění (mycí krém TENA a šampon a sprchový gel TENA)

 • Vedení pečovatelského domu hrálo významnou roli, pokud jde o podporu personálu ohledně požadavků na tyto změny.

 Zavedením osvědčených postupů v oblasti péče o kontinenci a osobní hygieny a individuálním výběrem výrobků pečovatelský dům docílil následujícího:

Hlavní výhody

 • Větší spokojenost personálu i klientů

 • Lepší vztahy s rodinnými příslušníky 

 • Podstatné omezení protečení

 • Lepší celkový rozpočet v oblasti řešení inkontinence

 • Omezení počtu pracovních hodin věnovaných zbytečným úkonům souvisejícím s inkontinencí, uvolnění většího množství času na kvalitní péči věnovanou klientům

 • Významné zlepšení zdraví pokožky klientů se závažnými kožními problémy

 • Menší množství výrobků pro péči o pokožku. V průměru bylo se souhlasem klientů z jejich pokojů odebráno nejméně pět výrobků péče o pokožku.

Literatura a zdroje:

1Údaje společnosti Essity v evidenci. Všechny statistiky vycházejí z průměrných procentních údajů z 85–181 případových studií TENA řešení po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením TENA řešení. 2011–2013. 
2Údaje společnosti Essity v evidenci: průměrné procentní údaje ze 181 případových studií TENA řešení po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v USA, Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením řešení TENA. 2011–2013. K nákladům v souvislosti s managementem inkontinence hodnoceným v rámci TENA řešení patří spotřeba pomůcek, péče o pokožku, prádlo a náklady na likvidaci odpadů.