TENA pomáhá zlepšovat rozpočet

Na základě identifikace potřeb vašich klientů připravujeme řešení šitá přímo na míru a pomáháme vám tak vylepšit rozpočet a poskytovat tu nejlepší možnou péči.

Partnerství s přidanou hodnotou

V TENA jsme se zavázali ke zlepšení péče o kontinenci jak pro vaše klienty, tak pro váš podnik.

Naše integrovaná řešení TENA zahrnují inovativní výrobky, osvědčené postupy, podpůrné nástroje a školení a rovněž odborné poradenství; všechny tyto aspekty vám pomáhají nabízet péči přizpůsobenou konkrétním potřebám vašich klientů.

Náklady a rozpočet

Pracujeme jako partneři, abychom mohli uspokojit vaše individuální potřeby. Tím, že nabízíme vysoce kvalitní výrobky, zlepšujeme pohodlí a kvalitu života vašich klientů a zároveň snižujeme množství času i peněz vynakládaných na řešení úniků, kterým se dá zabránit. V neposlední řadě snižujeme množství odpadu a minimalizujeme dopad vašeho podniku na životní prostředí. Naše individuální řešení pomáhají vašim zaměstnancům pracovat efektivně. Ti pak mohou více času věnovat té nejlepší možné péči o vaše klienty a v konečném důsledku zajistit přidanou hodnotu pro všechny. 

Zadáte-li do našeho hodnotového simulátoru své vlastní údaje, uvidíte, jaký přínos mohou řešení TENA pro domovy pro seniory znamenat právě pro vaši instituci.

Vyzkoušejte TENA simulátor hodnoty

TENA V praxi

Případová studie výrobků a služeb pro inkontinenci byla realizována ve čtyřech domovech pro seniory. [2] Výsledky ukazují, jaký dopad měl výběr značky TENA jako partnera pro klienty, pečovatele a rozpočet. Studie ukázala, že holistický koncept má významný pozitivní vliv nejen na celkovou pohodu klientů, ale také na pracovní prostředí.

V rámci našeho holistického a integrovaného přístupu byly hodnoceny tyto aspekty:

 • celková pohoda klientů, 
 • kompetence zaměstnanců a jejich uspokojení z práce, 
 • prostředky vynaložené na řízení péče o kontinenci.

Holistické pojetí společnosti SCA spočívá v TENA výrobcích pro inkontinenci a službách TENA. Zahrnuje vzdělávání zaměstnanců, využívání výrobků a optimalizaci pracovních postupů a pracovních struktur. Jinými slovy, studie analyzovala systém produkty-služby (PSS), kde jsou pomůcky nabízeny a používány v souvislosti s řadou souvisejících služeb.

Náklady a rozpočet

Účastníci

Studie v Kodani zahrnovala čtyři oddělení ve čtyřech různých domovech pro seniory. Všechny testy a měření se prováděly před a po intervenci. Studie byla zahájena v červnu 2008 a dokončena v únoru 2009. Průzkumu se zúčastnilo kromě pečovatelů a vedoucích zmíněných čtyř oddělení také 32 klientů. Všem klientům byla poskytována pomoc při zvládání inkontinence.

Co bylo předmětem studie?

Studie byla navržena jako intervenční studie, v jejímž rámci byly před intervencí a po ní provedeny potřebné testy. Intervence spočívala v zavedení holistického pojetí společnosti SCA, hygienických produktů a služeb TENA. Výsledky studie byly založeny na tom, že SCA bude během intervence výhradním dodavatelem výrobků i služeb.

Náklady a rozpočet

Použité metody

Výsledky byly zkoumány prostřednictvím rozhovorů s klienty, pečovateli a vedoucími oddělení, a rovněž prostřednictvím vedení deníků obsahujících záznamy o četnosti výměny vložek po dobu sedmi dnů a nocí před zavedením výrobků TENA a po jejich zavedení.

Pohoda klientů

 • Počet klientů, kteří byli velmi spokojeni s ochranou proti inkontinenci, se zvýšil ze 46 % na 55 %.

 • Počet klientů, kteří uvedli, že jejich ochranné pomůcky proti inkontinenci byly pohodlné, se zvýšil z 39 % na 69 %.

 • Počet klientů, kteří měli pocit, že se jim dostalo úspěšné pomoci pro zvládání problémů s inkontinencí, se zvýšil z 39 % na 69 %.

Pracovní klima

 • Snadnější výměna ochranných pomůcek přispěla ke zvýšení množství volného času o 33 %.

 • Ošetřovatelé uváděli, že kalhotky TENA Flex se snáze vyměňují, a pociťovali také zlepšení svého pracovního postoje. Výměnu vložek, pro kterou byli dříve zapotřebí dva pečovatelé, nyní zvládá jen jeden. 

 • Méně úniků také znamenalo menší potřebu praní prádla.

Dopad na životní prostředí

 • Spotřeba ochranných pomůcek pro inkontinenci se snížila o 20 %.

Závěry

Celkové závěry byly takové, že holistický a integrovaný přístup TENA k péči o kontinenci zlepšil:

 • pohodu a kvalitu života klientů,
 • motivaci zaměstnanců, jejich kompetence a uspokojení z práce,
 • úspory nákladů na čas strávený výměnou vložek a ložního prádla, praním, režimy čištění a péče o pokožku.

 Kromě toho studie zjistila, že:

 • inkontinenční vložky jsou pouze součástí celkového osvědčeného postupu pro péči o kontinenci,
 • individuální péče o kontinenci může snížit náklady,

 • zde existuje prostor pro zlepšení znalostí zaměstnanců a jejich kompetencí při současné optimalizaci péče o kontinenci a hospodárnosti.

Literatura a zdroje:

1Údaje v evidenci společnosti SCA: Průměrné procentní údaje ze 181 případových studií řešení TENA po celém světě, realizovaných převážně v Evropě, ale také v Kanadě a Číně. Výsledky se liší v jednotlivých zemích i v jednotlivých pečovatelských domech v závislosti na okolnostech v každém pečovatelském domě před zavedením řešení TENA. 2011–13. K nákladům v souvislosti s managementem inkontinence hodnoceným v rámci řešení TENA patří: spotřeba výrobků, péče o pokožku, prádlo a náklady na likvidaci odpadů.
2Údaje v evidenci společnosti SCA: Studie výrobků a služeb pro inkontinenci v oblasti péče o seniory v Kodani: Případová studie pro domovy pro seniory. Leden 2011.