Slovníček

Pojmy a termíny související s inkontinencí.

Citlivý močový měchýř

Často označovaný jako lehká ochablost močového měchýře nebo přesněji únik moči.

Dermatologicky testováno

Proces testování, který má zajistit šetrnost výrobků k pokožce v podmínkách reálného života.

Dráždivý měchýř

Dráždivý měchýř je popisný název pro řadu problémů spojených s naléhavostí. Když potřebujete často močit, neznamená to hned, že trpíte inkontinencí. Dráždivý měchýř, někdy označovaný jako hyperaktivní močový měchýř, obvykle znamená, že přes den i v noci potřebujete močit velmi často. Pamatujte, že běžné je vyprázdnit močový měchýř 4–8krát denně. 

Enuréza

Enuréza neboli noční pomočování je nechtěné močení ve spánku ve věku, kdy lze očekávat noci strávené v suchu.  Nokturie znamená potřebu často vstávat během noci za účelem vyprázdnění.

Funkčně podmíněná inkontinence

Jedná se o neschopnost dojít včas na toaletu, způsobenou poškozením motorických nebo senzorických nervů nebo překážkami prostředí.  Může jít o fyzické postižení související se stárnutím nebo zdravotním postižením, jako je neschopnost svléknout si dostatečně rychle šaty nebo se včas přemístit z invalidního vozíku na toaletu. Překážkami prostředí, které brání dostat se včas na toaletu, mohou být příliš dlouhá cesta na toaletu nebo neznalost prostředí. 

Hyperaktivní močový měchýř

Hyperaktivní močový měchýř je společné označení pro řadu problémů spojených s naléhavou potřebou. Když potřebujete často močit, neznamená to hned, že trpíte inkontinencí. Hyperaktivní močový měchýř, někdy označovaný jako dráždivý měchýř, obvykle znamená, že přes den i v noci potřebujete močit velmi často. Pamatujte, že běžné je vyprázdnit močový měchýř 4–8krát denně. Hyperaktivní močový měchýř je běžnější u starších lidí a žen.

Inkontinence

Termínem inkontinence nebo být inkontinentní se může označovat jak inkontinence moči, tak fekální inkontinence.

Inkontinence z přetékání

K inkontinenci moči z přetékání dochází tehdy, když se močový měchýř nedokáže zcela vyprázdnit a poté se zaplňuje zbytkovou močí. Překážka v močové trubici a/nebo sval močového měchýře, který se napíná a naplňuje nad svou kapacitu, může způsobit přílišné rozpínání močového měchýře a poté nechtěný únik. Běžnou příčinou inkontinence moči z přetékání u mužů je zvětšení prostaty. Mohou však existovat také jiné důvody, jako je například poškození nervů.

Léčba inkontinence

Existuje mnoho doporučovaných způsobů léčby inkontinence moči. Jedním ze způsobů je zásah do životního stylu, jako je trénink močového měchýře nebo cvičení svalů pánevního dna, které posiluje svaly středu těla. Často může pomoci také změna vzorce příjmu tekutin a vyprazdňování nebo snížení hmotnosti.

Menopauza

Období, kdy trvale ustane menstruační cyklus.

Mikční deník

Označuje se také jako deník příjmu tekutin. Příjem tekutin přímo ovlivňuje množství produkované moči. Vám i zdravotnickému personálu pomohou při hodnocení stupně a typu inkontinence a potřebné léčby záznamy týkající se četnosti a množství močení a zároveň množství, doby a typu vypitých tekutin. Záznamy byste měli vést po dobu alespoň tří dnů. Pokud například člověk potřebuje vyprázdnit močový měchýř více než 8krát za 24 hodin, může to svědčit o urgentní inkontinenci nebo jiném problému, který je třeba odhalit a léčit.

Močení

Proces močení (močení nebo přerušení močení).

Neurogenní močový měchýř

Na kontinenci moči a účinné kontrole vyprazdňování močového měchýře spolupracuje několik svalů a nervů. Poškození mozku, míchy nebo nervů může ovlivnit způsob, jakým spolu mozek a močový měchýř komunikují. Důsledkem je pak neschopnost ovládat močový měchýř nebo jej zcela vyprázdnit. 

Noční močení

Situace, kdy v noci musíte jednou nebo vícekrát vstávat za účelem močení.

Ochablost močového měchýře

Ochablost močového měchýře (označovaná také jako ochablý močový měchýř) je porucha ovládání močového měchýře, která vede k samovolnému úniku moči. Existuje mnoho důvodů ochablosti močového měchýře u žen i ochablosti močového měchýře u mužů. Správným lékařským termínem pro ochablost močového měchýře je inkontinence moči.

Péče o kontinenci

Péče o kontinenci spočívá v pomoci jednotlivci s ovládáním fungování močového měchýře nebo střev. To znamená v identifikaci příčin inkontinence (ať již dočasné nebo chronické). Zahrnuje přemýšlení nad faktory prostředí a potřebnou podporou a odhalování jakýchkoli základních podmínek, které mohou být příčinou inkontinence. Účelem je stanovení cílů a plánu péče vedoucího ke zlepšení. Péče o kontinenci podporuje kontinenci a klade si za cíl předcházet další inkontinenci prostřednictvím individuální péče, používání toalety a někdy také inkontinenčních výrobků.  

Pomočování

Pomočování je samovolný únik moči. Pokud k inkontinenci dochází během spánku, hovoříme o nočním pomočování.

Posilování svalů pánevního dna

Cvičení svalů pánevního dna spočívá ve stahování a uvolňování svalů pánevního dna pro zlepšení podpory močového měchýře a uzavíracího tlaku močové trubice.  Posilování svalů pánevního dna je tou nejlepší věcí, kterou můžete udělat pro snížení rizika jakéhokoli typu inkontinence. Cvičení svalstva pánevního dna se někdy označuje jako Kegelovy cviky.

Smíšená inkontinence

Porucha způsobená smíšenými příznaky. Obvykle jde o kombinaci stresové inkontinence a urgentní inkontinence. Naléhavost způsobuje, že se močový měchýř stahuje, ovšem svaly pánevního dna nejsou dostatečně silné, aby zabránily vyprázdnění močového měchýře. Tato situace často současně nastává u žen.  Pokud se obě příčiny spojí, bývá obvyklé, že jedna z příčin převládá. V takovém případě se na ni lze zaměřit a řešit ji jako první.

Stresová inkontinence moči

Stresová inkontinence moči popisuje stížnosti na nechtěný únik moči (ochablost močového měchýře) po fyzické námaze.  Toto úsilí může zahrnovat fyzickou námahu nebo kašlání, kýchání či smích. Stresová inkontinence obvykle zahrnuje pouze malé množství moči, ovšem záleží na tom, jak plný je močový měchýř, když dojde ke zvýšení břišního tlaku.  Stresová inkontinence se obecně pojí s oslabením svalstva pánevního dna a může vzniknout jako následek tělesných změn, ke kterým dochází během těhotenství, porodu a menopauzy. Stresová inkontinence moči u žen se také označuje jen jako stresová inkontinence. 

Svalstvo pánevního dna

Svaly pánevního dna (nebo pánevní svaly) jsou skupinou svalů ve spodní části břišní dutiny. Nacházejí se mezi stydkou kostí (vpředu) a spodní částí páteře (vzadu). Podporují také močový měchýř a střeva. Oslabení těchto svalů může vést k problémům s únikem moči, a pokud jsou zasaženy uzavírací svaly konečníku, i k fekální inkontinenci.

Trénink močového měchýře

Trénink močového měchýře je technika chování, která vede ke zvýšení kapacity močového měchýře a snížení četnosti močení. V průběhu doby se močový měchýř stává méně dráždivý a tím lépe snáší větší objemy moči. Mikční deník (označovaný také jako deník příjmu tekutin) představuje první krok při hodnocení urgentní inkontinence a při nastavení programu pro trénink močového měchýře.

Únik postmikčních kapek (PMD)

Únik postmikčních kapek je termín používaný k označení situace, kdy jednotlivec popisuje samovolný únik moči bezprostředně po ukončení močení. U mužů se to obvykle stává po odchodu z toalety a u žen po zvednutí do stoje po ukončení močení. Často k tomu dochází při zvětšené prostatě nebo oslabeném svalstvu pánevního dna.

Zácpa

Zácpa je obecně definována jako obtížné, opožděné nebo bolestivé vyprazdňování stolice. Stolice přitom nemusí být příliš tuhá. Poměrně často se vyskytuje v dětském věku.

Zadržování moči

K zadržování (retenci) moči dochází kvůli problémům s vyprazdňováním. Znamená, že v močovém měchýři zůstává moč i po močení, což může být způsobeno například zvětšenou prostatou.  K příznakům obtíží s vyprázdněním močového měchýře mohou patřit slabý proud moči, který může být přerušovaný, s nutností tlačit a se zpožděním mezi snahou se vymočit a skutečným počátkem močení. Protože močový měchýř zůstává plný, může to vést k inkontinenci z přetékání.

Zbytková moč

Moč, která zůstává v měchýři po vymočení.