Léčba urgentní inkontinence vyžaduje náš aktivní přístup

Samovolný únik moči neboli má řadu příčin i různých projevů. O urgentní inkontinenci mluvíme ve chvíli, kdy dochází k mimovolným stahům svaloviny močového měchýře, přičemž nestihneme doběhnout na toaletu. Pociťujeme permanentní nebo častý pocit nutkání k , který však okamžitě končí únikem moči.

Nejčastější příčinou je infekce močových cest. U žen je zejména vzhledem k anatomii častější než u mužů. Druhou příčinou bývá výskyt močových kamenů. Neschopnost udržení moči však způsobují i různá onemocnění nervové soustavy, kterých je celá řada. Často se tato příčina vyskytuje u seniorů – nejčastěji jde o demenci, Alzheimerovu chorobu, stavy po mozkové mrtvici a jiné. Další závažnou příčinou urgentní inkontinence jsou nádorové změny.

První pomocí při urgentní inkontinenci vám budou naše inkontinenční pomůcky TENA. Zabrání protečení moči i zápachu. K dispozici jsou i vysoce absorpční pomůcky. Všechny naše pomůcky jsou velice diskrétní a nenápadné. Běžné menstruační pomůcky nestačí. Nepřinášejí benefity, které umí nabídnout speciální vložky či kalhotky zamezující protečení moči a zabraňující zápachu z odchycené moči.

Urgentní inkontinence vyžene k lékaři každého

Zatímco jiné typy náš stav zhoršují postupně, urgentní inkontinence je jako blesk z čistého nebe – prostě nás překvapí zničehonic a hned v plné síle. Jde o stav skutečně urgentní, který nejde odkládat. je nepříjemný zdravotní a hygienický problém, kvůli kterému se straníme společnosti. Navíc naznačuje možnou existenci jiného závažného onemocnění vyžadujícího okamžité řešení.oli.

Z odborného hlediska se urgentní inkontinence dělí na primární a sekundární

Řešení primárních problémů s inkontinencí

U primární urgentní dochází k aktivaci detruzoru měchýře, a to buď na úrovni svalových buněk, nebo na úrovni nervového spouštění mikčního reflexu.  Možná je léčba konzervativní a medikamentózní.1 Volba vhodné léčby vždy záleží na doporučení lékaře.

Konzervativní léčba sází na vhodnou úpravu životního stylu. Důležitá je změna stravování a pitného režimu. Mezi zapovězené potraviny a nápoje patří káva, sycené nápoje, silně kořeněná jídla, též alkohol. Nedoporučuje se nikotin. Důležitá je redukce tělesné hmotnosti a cvičení speciálních cviků na zpevnění pánevního dna. Mnohdy ve spojení s dalšími rehabilitačními technikami.

Medikamentózní léčba využívá farmaka patřící do různých skupin. Nejčastěji anticholinergika a tricyklická antidepresiva.

Léčba urgentní inkontinence– může být však i kombinací konzervativní a farmakologické péče. Samozřejmě za podpory vhodných inkontinenčních pomůcek.

Řešení sekundárních problémů s inkontinencí

Pokud je sekundární, tedy příčina je následkem předchozí infekce, nádoru, pooperačního stavu, výskytu cizího tělesa, je nutné řešit tuto sekundární příčinu. Důležité je problém neodkládat a řešit jej aktivně a ihned s lékařem.

Co dělat v případě, že se u vás objeví urgentní inkontinence?

  • Rozhodně není třeba propadat zoufalství. Stav je obvykle léčitelný, i když z počátku z hygienických důvodů nepříjemný. Jelikož příčiny mohou být velice vážné, je nutné ihned navštívit lékaře. Nejčastěji urologa nebo gynekologa a absolvovat potřebná vyšetření. Mezitím vám pomohou překonat nejhorší stavy naše TENA inkontinenční pomůcky.
  • Pozor! Nezačněte kvůli inkontinenci zanedbávat pitný režim. Pijte však především nesycenou čistou pitnou vodu, případně bylinkové čaje bez různých močopudných účinků. Řešením je například velice univerzální čaj z ostružinového listí či z listů lesního jahodníku. Dají se nasbírat i v zimě, i když listí z jarního sběru je výrazně kvalitnější.
  • Důležitá je změna stravování, ze kterého je nutné odstranit veškeré dráždivé a problematické elementy – od koření přes kofein, alkohol až po nikotin.
  • Nezbytností je správná forma pohybu. Vyhnout se sedavému způsobu života a cvičení speciálních cviků na posílení pánevního dna.

(1) Urgentní inkontinence moči [online]. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET, 2018 [cit. 2021-02-04]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Urgentn%C3%AD_inkontinence_moči