Operace inkontinence moči u žen

S únikem moči zatočte dříve než později!

se zbavte hned v jejím zárodku! Zbaví vás jí i operace. Jaká jsou její rizika, výhody a nevýhody? Dozvíte se z následujícího článku!

Pod pojmem inkontinence se skrývá nekontrolovatelný mimovolnýúnik moči, k němuž dochází většinou v důsledku poranění, nebo onemocnění některé části urogenitálního traktu. Nejvíce se inkontinence vyskytuje u starších osob, neboť s přibývajícím věkem klesá účinnost svalů svěrače u ústí močové trubice. Ženy jsou tímto onemocněním postihovány častěji než muži, proto se na ně v tomto článku zaměříme.

Čtyři typy inkontinence

Medicína rozeznává čtyři typyinkontinence: stresovou, totální, nutkavou a objemovou. Pojem obnáší mimovolný únik moči při kašli, smíchu či zvedání těžkého břemene. Inkontinence nutkavá je doprovázena neschopností kontrolovat mimovolní kontrakce močového měchýře a nejčastěji bývá doprovozena náhlou změnou polohy (například při spaní). V případě totální dochází k absolutní ztrátě schopnosti kontrolovat vyprazdňování močového měchýře. Při chronické retenci moči pak jde o inkontinenci objemovou.

Inkontinence příčiny

Za inkontinencí stojí celá řada příčin, ať již se jedná o poruchy urinogenitálního traktu (infekce, kameny, nádory) či prolaps dělohy či vagíny. Kontrolu vyprazdňování močového měchýře ovšem ovlivňují také stres, úzkost a strach stejně jako oslabení pánevních svalů a fraktury pánevní kosti. Přesnou příčinu je možné stanovit až po důkladném lékařském vyšetření.

Způsoby léčby

Způsobují-li inkontinenci oslabené pánevní svaly, lze zlepšit funkci svěrače pomocí speciálních cviků pánevního dna. Pokud je příčinou nadměrně dráždivý močový měchýř, pomáhá léčba anticholinergiky.

Operace inkontinence

V některých případech je třeba přistoupit k chirurgickému řešení problému, v rámci kterého dojde k utěsnění nebo prodloužení močové trubice. Někdy je v rámcioperace inkotinencenutné implantovat umělý nafukovací svěrač, který se vyfoukne jen tehdy, kdy je třeba močový měchýř vyprázdnit. Jsou-li uvedená opatření nedostatečná, je možné přistoupit k operaci přemosťující močový měchýř.

Fixace tahuprostou páskou

Ženská močová trubice se v tomto případě zafixuje tzv. tahuprostou páskou. Jedná se o miniinvazivní zákrok, při kterém se provádí maximálně jeden centimetr dlouhý řez v pochvě a dva vpichy v oblasti třísel. Operace se provádí v klasické gynekologické poloze, a to buď v částečné, nebo celkové anestezii, tudíž je bezbolestný. Jako každý operační zákrok se ovšem neobejde bez klasického předoperačního vyšetření.

Výhody a nevýhody operace

Jako každá operace má svá pozitiva i negativa. Pozitivem jednoznačně je, že ženu zbaví inkontinenčních potíží. Jistým rizikem je, že se páska coby cizorodý materiál v těle neujme. Pak je třeba ji odstranit. Další komplikací v některých případech bývá tzv. uretrální hyperkorekce, tedy nemožnost se vymočit. I tento stav však většinou po několika dnech pomine.