Pomočování

je samovolný únik moči. Pokud k inkontinenci dochází během spánku, hovoříme o nočním .