Mikční deník

Označuje se také jako deník příjmu tekutin. Příjem tekutin přímo ovlivňuje množství produkované moči. Vám i zdravotnickému personálu pomohou při hodnocení stupně a typu a potřebné léčby záznamy týkající se četnosti a množství a zároveň množství, doby a typu vypitých tekutin. Záznamy byste měli vést po dobu alespoň tří dnů. Pokud například člověk potřebuje vyprázdnit močový měchýř více než 8krát za 24 hodin, může to svědčit o urgentní inkontinenci nebo jiném problému, který je třeba odhalit a léčit.